In de put

Naar een artikel van George Mylne (1859)

 Alle arbeid is een opeenvolging van zinloosheid, het bouwen van luchtkastelen. (Het Boek)

Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden; en ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. (Statenvertaling)
Prediker 1:14

Wie heeft die zinloosheid en die kwelling niet gevoeld? Wie heeft zich er niet aan geërgerd? De zuigeling in zijn wieg; de jongens op het schoolplein tijdens hun spel; de jeugd in al haar frisheid en de stoere mannelijkheid in de bloei van het leven, en vooral zij die te maken krijgen met ouderdom … Allemaal hebben ze de kwelling van de geest gevoeld.

Mijn ziel, je weet het heel goed! Je zonden, je gevallen natuur, je zwakheden – alles stelt je open voor die kwelling en de ergernis van de geest.

Hoe gemakkelijk raak je geïrriteerd, en dat terwijl je juist zo je best doet om het niet te zijn? Hoe snel voel je je niet aangetast in je eer als anderen het beter weten of je tekortkomingen aanduiden? Je bent overgevoelig en zoekt snel heil en troost in de put van zelfmedelijden waar je moppert en klaagt over je lot en tot de conclusie komt dat opstandigheid tegen je Maker misschien wel de beste optie is.

Kwellingen… zinloze kwellingen van de geest in je dagelijkse bestaan. Zelfs een regenachtige dag, of een onbeduidend ongemak kan je kalmte verstoren.

Hoe vaak heeft je gekrenkte trots je geen parten gespeeld? Een vernederend besef van je zwakheden; een diepe overtuiging van je gebrek aan beoordelingsvermogen; de angst om te worden uitgelachen of niet voor vol te worden aangezien… En zo gaat het maar door.

Mijn ziel, je bent niet alleen in je ergernis. Ga waar je maar wilt, en je zult het vinden. De wereld is er vol van.  Zoals Salomo schreef: “Alles is ergernis van de geest!”

Maar …

Dit betekent echt niet dat het juist en goed is om al die dingen te overdenken, of dat het gevoel van verwondingen gekoesterd mag worden, je je overgeeft aan die ziekelijke gevoelens, en dat je in humeurige stilte piekert over al die ergernis. Niets van dat alles is gezond voor de geest en legt een groot rotsblok tussen jou en je liefdevolle Heer.

O nee, laat het niet toe!

Als God is wie Hij zegt dat Hij is, als de voorschriften in de Bijbel waar zijn en de beloften betrouwbaar – dan zou al die ergernis geen deel aan jou mogen hebben.

Iedere dag heeft haar beproevingen en haar eigen kwaad, maar …

Er is toch zeker een Herder die voor je wil zorgen met een plan, een sterke herdersstaf en die, gewapend met het woord der eeuwigheid, alles aankan?

Waar is je genade;

Waar is je actieve heiligheid;

Waar is je kracht, je troost en je standvastigheid als je overwonnen wordt door die zinloze kwelling, de ergernis en de zogenaamde nutteloosheid van de sleur van het dagelijkse leven?

Heb je dan niet geleerd van Christus, de nederige en de zachtmoedige, dat Hij je rust wil geven en je wil leiden naar de groene weiden met de stille wateren?

Heb je zo weinig geleerd van de Heer en heb je de lessen zo slecht geleerd? Ga dan heen en leer ze opnieuw. Vecht tegen deze gewoonte van ergernis. Geef het geen plaats in jezelf. Kijk naar de Trooster om je te helpen. Proef de rust van God. Breng elke beproeving, wanneer die zich voordoet, naar Jezus, je Redder-Vriend. Dan zal vrede je deel zijn en behoren die kwellende ergernis en de zogenaamde zinloosheid van je bestaan tot het verleden.

Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie míjn vrede. De vrede die Ik jullie geef, is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of verdrietig.
Johannes 14:27

 Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus.
Filippenzen 4:6-7

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier