Geen plaats voor dat gemopper

Wat heeft het voor zin om je over te geven aan gemopper en geklaag? Een bedroefd hart ziet het leven maar somber in en vergeet zijn zegeningen te tellen. Het is misschien wel menselijk, maar het zet zeker geen zoden aan de dijk en niemand wordt er beter door. Als je moppert en je ogen niet langer op God richt, raken de snaren van je ziel direct ontstemd en is het niet langer mogelijk om nog zuivere muziek voort te brengen. En het ergste is misschien nog wel dat Satan een niet zuiver afgestemd instrument bijzonder op prijs stelt. Hij kan er nog steeds muziek op maken. Liederen vol valse noten en onwelluidende teksten waar niemand blij van wordt.

Kortom, de muziek die klinkt uit een mopperend hart is voor niemand goed te verteren. Maar een hart dat zuiver is afgestemd, dankbaar is en Gods grootsheid voor ogen houdt is een verschrikking voor Satan. Zo’n hart kan door hem niet bespeeld worden.

De snaren van de menselijke ziel zijn dan te warm voor hem en de elektriciteit van de Heilige Geest bezorgt zijn ellendige, helse lichaam een onaangename schok.

Dan zit er voor hem niet veel anders op dan het hazenpad te kiezen op zoek naar een ander slachtoffer waar hij meer succes mee heeft. Satan kan een hart dat vol is met dankbaarheid onmogelijk binnendringen.

Geklaag en gemopper geeft aan alles een doffe, grijze kleur. Toekomstplannen worden erdoor in het duister gewikkeld, het ontneemt het menselijke hart zijn vreugde en hoop en mondt uiteindelijk uit in een geestelijke verlamming. Droefenis haalt de wielen van onze strijdwagen af, zodat deze wegzakt in het zand en nergens meer naar toe kan rijden. Geklaag kortwiekt ons en maakt het onmogelijk om boven onze ellende uit te stijgen op de vleugelen van geloof. God is niet langer bereikbaar en wij modderen maar wat aan in onze grauwe wereld van ondankbaarheid.

De geest van geklaag, gemopper en bedroefdheid klopt regelmatig op de deur van ons hart. Luid en dwingend, vol met logische drogredenen waarom God je weer eens verlaten heeft. De oplossing? Laat Jezus de deur opendoen. Houd Satan ver bij je bed vandaan. Bied hem geen kop koffie aan maar geef hem een goede optater van de Heilige Geest met het Woord van God.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier