Ik snap het niet

Iedereen kan de zaadjes in één appel tellen, maar God kan de appelen tellen in één zaadje.

Kan God het aan? Daar bestaat geen twijfel over. Terwijl de wereld op de afgrond lijkt af te stevenen heeft God de touwtjes nog altijd stevig in handen. De wolven huilen en het ongeloof lijkt aan een triomftocht te zijn begonnen en toch gaat alles volgens het prachtige plan van God. Zijn rechtvaardigheid staat voor eeuwig vast en niets of niemand kan daar verandering in brengen. Zo zijn er heel wat verhalen in de geschiedenis te vinden over stoere, machtige mannen die niets van God wilden weten, maar uiteindelijk door God op de knieën werden gebracht en zich huilend als kleine kinderen tot Hem keerden. Ontelbare verhalen over mensen met duistere, zwarte gedachten die door God werden schoongewassen en die een nieuw begin maakten met zuivere, schone gedachtepatronen.

God kan het aan en Hij weet wat Hij doet. Zijn liefde geneest, vergeeft en troost. Hij weet uit een onmogelijk verlies toch een overwinning tevoorschijn te brengen. Door twist verdeelde huizen zijn door Gods liefdevolle Geest veranderd in veilige havens van rust en vrede. Verdorde mensen, in mensenogen rijp voor de vuilnisbelt, werden omgesmeed tot mannen van geloof die duizenden tot steun werden.

“Maar toch, de wereld is zo donker… Mijn problemen zijn zo groot… Misschien betreft dat anderen, maar mijn situatie is anders. Ik snap het niet.”

Dat vraagt God ook niet van ons. Hij vraagt niet van ons om alles te snappen. Dat kunnen we helemaal niet. Wat Hij wel vraagt is dat wij Hem vertrouwen. Dat als Hij zegt dat Hij onze Herder is en ons nooit zal laten vallen, dat Hij dat dan ook daadwerkelijk zo’n Herder voor ons zal zijn. God snappen wij haast nooit. Zijn wegen zijn nu eenmaal veel hoger dan die van ons en Zijn gedachten zijn vele malen zuiverder en wijzer dan die van ons, zelfs op onze beste en nobelste momenten. “Mijn kind, vertrouw je op Mij? Ik houd je vast.”

Dus, kan God het aan? Hij kan alles aan. Misschien kost het tijd of bloed, zweet en tranen, maar uiteindelijk neemt God de haat uit de wereld weg en zet Hij er vrede voor in de plaats. Die vrede begint nu al en stroomt het hart binnen van ieder mens die naar Hem uitroept en zich aan Hem vasthoudt. Als Gods vrede binnenkomt, rent de hongerige oorlogswolf weg met de staart tussen de poten. Wie kan de glorie en kracht van God, de schepper van het leven, ten volle bevatten? Wie kan Zijn kracht samenvatten in één woord, of zelfs in tienduizend? God kan alles en niets is Hem te veel. “Ik ben alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.”

Vader, met U is alles mogelijk.

Als de werken van God altijd te begrijpen zouden zijn, zouden ze niet wonderschoon meer zijn, noch onuitsprekelijk.
-Thomas à Kempis

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier