Ik doe het zelf wel

Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen.
(Psalm 37:5)

Toen Kareltje zich bezeerd had bij het spelen en op zijn hoofd was gevallen wilde mama meteen naar de dokter. “Laten we eerst bidden, mama,” stelde Kareltje voor. Dat kon moeder maar moeilijk weigeren maar nadat ze gebeden hadden trok ze Kareltje ruw overeind en wilde direct met hem naar de huisartsenpost rennen. Daar dacht Kareltje anders over. “Laat nou, mama,” zei hij eenvoudig. “Je geeft Jezus niet eens de kans om te antwoorden.”

***

Vroeger dacht ik dat het, nadat ik voor iets gebeden had, ook mijn plicht was om alles te doen wat ik zelf kon doen om het antwoord tot stand te brengen. Maar nu weet ik dat het zo niet werkt. God leerde mij een betere weg, en heeft mij er van overtuigd dat mijn eigen inspanning juist in de weg staat en Zijn werking belemmert.

Nadat we voor iets gebeden hebben wil God dat ik in stil vertrouwen op de leiding van Zijn Geest wacht en alleen dat doe wat Hij mij gebiedt. Dat is niet zo makkelijk, want het lijkt zo onveilig en nutteloos om alleen maar stil te zitten en niets anders te doen dan ‘gewoon maar te vertrouwen.’

De verleiding om de strijd in eigen hand te nemen is vaak enorm groot.

Wij weten allemaal hoe moeilijk het is om een drenkeling te redden die probeert zijn redder te helpen. Even zo goed is het moeilijk voor de Heer om voor ons te strijden als wij er op staan alles zelf te doen. Het is niet dat Hij niet wil helpen, maar onze eigen inbreng en bemoeienis staan behoorlijk in de weg.

Hemelse krachten kunnen niet werken terwijl er tegelijkertijd aardse krachten actief zijn.

Geef God een kans om ons Zijn kracht te tonen. Hoe vaak worden we niet ongeduldig als we niet onmiddellijk resultaten zien en het antwoord op onze gebeden op zich laat wachten. Maar het kost God tijd om gebeden te verhoren. Bij de mens moet alles direct gebeuren, maar in de hemel volgt men een ander leefpatroon.

Het kost God tijd om een roos te schilderen of om een eik te laten groeien. Een brood? Dat maken we toch gewoon even, of we stappen de winkel binnen en kopen het. Maar we vergeten wat er allemaal aan dat brood vooraf ging. God bevrucht en bewerkt de grond die omgewoeld en verrijkt wordt. Hij maakt de aarde nat met regen en dauw en verwarmt haar met zon en leven. Dan, op de juiste tijd, steken de eerste sprietjes hun kopjes uit de grond en groeien ze uit tot het amberkleurige graan. En dan, als het graan gerijpt is, kan het dagelijkse brood voor de hongerige mens gemaakt worden.

Dit alles kost tijd. Daarom moeten wij, als wij de akkers van onze levens bebouwen ook vol vertrouwen meewerken met God en wachten totdat Hij ons laat zien dat ons koren rijp is om geoogst te worden. Dan is het doel bereikt. Pas deze les toe in je gebedsleven en je zult overvloedig oogsten.

Naar een artikel uit Streams in the Desert

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier