Hij vernederde Zichzelf

Jezus is de grote onderwijzer die ons ‘nederigheid van hart’ kan leren. We zouden dan ook dagelijks van Hem moeten leren. Denk eens goed na over die bijzondere avond toen de Meester een handdoek pakte en Zijn discipelen de voeten begon te wassen. Volger van Christus, durf jij jezelf niet zo te vernederen?

Hoe kunnen wij nog trots zijn als wij zien dat de Dienaar der Dienaren ook onze voeten wil wassen. Willen wij het werk van Jezus in een zin samenvatten dan zou het wellicht zijn: “Hij vernederde Zichzelf.”

Hier op aarde ontdeed hij zich eerst van het ene, dan van het andere eregewaad totdat Hij naakt aan het kruis werd geslagen. Daar goot Hij Zijn levensbloed uit, en gaf Hij Zich over voor ons allen, totdat ze Hem berooid in een geleend graf legden.

Hoe kunnen wij trots zijn op hoe goed wij het wel gedaan hebben als we zien hoe Jezus voor ons vernederd werd? Christen, neem plaats aan de voet van het kruis en tel de scharlakenrode druppels waardoor je gereinigd bent.

 

Zie de doornenkroon en Zijn gegeselde schouders nog steeds druipen van de karmozijnrode stroom van bloed. Zie Zijn handen en voeten overgegeven aan het ruwe ijzer, en Zijn hele zelf bespot en veracht. Neem de bitterheid, de pijnen en de stuiptrekkingen van innerlijk verdriet die Hij doormaakte, eens goed in je op. Kun je dan nog trots zijn?

Hoor de ijzingwekkende kreet: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten!” Als je niet voor dat kruis op de grond ligt heb je het nog niet echt begrepen. Als jij je niet vernedert in de aanwezigheid van de verzoenende Heiland, dan ken je Hem niet echt. Jij, net als ieder ander, was zo verloren dat niets je nog kon redden, behalve het offer van Gods eniggeboren Zoon. Denk daaraan, en zoals Jezus zich voor jou bukte, buig zelf in nederigheid neer aan Zijn voeten. Moge de Heer ons in overdenking naar Golgota brengen. Dan zal onze positie niet langer die van hoogmoed zijn, maar zullen we de nederige plaats innemen van iemand die veel liefheeft, omdat hem veel vergeven is. Trots kan niet leven onder het kruis! Laten we bij dat kruis neer zitten en onze les leren. Dan kunnen we opstaan en de wereld ingaan om het in praktijk te brengen.

 Naar een artikel van C.H. Spurgeon

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier