Het zout der aarde

Zout neemt in de Bijbel een belangrijke plaats in.

Hoe belangrijk is zout? Wat doet zout en waarom is het zó belangrijk dat Jezus Zijn kinderen zelfs het zout der  aarde noemt? Als wij kijken naar de eigenschappen van het zout is dat makkelijk te begrijpen. Zout zuivert, zout bewaart en zout geeft smaak.

Als kinderen van God, stuurt Jezus ons er op uit om Zijn Koninkrijk hier op aarde te vertegenwoordigen. En de wereld kan wel wat zuivering gebruiken. Als je daar aan twijfelt hoef je alleen maar even naar het nieuws te kijken.

En zout bewaart. Het is de bedoeling dat Gods waarden van geloof, hoop en liefde bewaard blijven en niet verloren gaan in die vloed van ongeloof en goddeloosheid die momenteel wordt uitgestort over deze wereld.

En smaak? Een verhaal over iemand die zich belangeloos inzet voor iemand anders, soms zelfs met gevaar voor eigen leven, doet het heel wat beter in het nieuws dan het zoveelste bericht over een verschrikkelijk misdrijf.

Verhalen over opoffering, liefde en onbaatzuchtigheid stralen als een prachtige kaars temidden van het duister.

Het zout geeft smaak. En dat is de opdracht die Jezus aan al Zijn kinderen meegeeft. “Geef smaak, bewaar Mijn boodschap, en zuiver de wereld van het onrecht.”

Maar dat zout komt van God. Hij maakte het zout. Wij niet. Het is de kracht van God.

In dat opzicht kan het zout vergeleken worden met Zijn genade, die Hij zo rijkelijk over al Zijn kinderen uitstort.

In het boek Ezra staat een interessante, doch onbekende passage over zout. Het gaat hier over een opdracht die koning Artaxerxes aan zijn schatbewaarders gaf. Hij zei: geef aan de profeet Ezra ‘een onbeperkte hoeveelheid zout’. Zoveel als hij wil. Alles waarom hij vraagt.* Dat klinkt als Gods liefde en genade voor ons.

God geeft een onbeperkte hoeveelheid van Zijn goedheid. Als kinderen van de Koning is het niet nodig dat wij in geestelijke armoede leven en door strijd, angst en tegenslag zo ontmoedigd raken, dat wij als uitgehongerde straatkinderen door het leven zwerven.

De apostel Jakobus zegt echter ook: “De enige reden dat u niet hebt wat u wilt, is omdat u God er niet om vraagt.” En dan heeft hij het natuurlijk over vragen in geloof. Vragen met vertrouwen en vragen vanuit de wetenschap dat God naast ons staat. Gods schatkamer staat voor ons open. Hij legt ons geen beperkingen op.

“Kom naar Mijn schatkamer. Ik geef je een onbegrensde hoeveel zout. Aan Mijn genade zit geen limiet.”

Is alles wat God ons geeft dan onbegrensd? Nee, er zijn dingen die Hij meet en aan banden legt. Charles Spurgeon zegt daarover: “De azijn van Gods beproevingen wordt heel nauwkeurig uitgemeten. Hij geeft ons geen druppel teveel.” Staat er in de Bijbel niet: “De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw; Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent.”*

Wat een wonder om God te mogen kennen en om als kuikentjes veilig weggestopt te mogen zijn onder Zijn vleugelen en van daaruit de wereld te mogen verlichten, haar smaak te geven en de zonde uit te roeien.

*Ezra 3:7
*1 Korinthe 10:13

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier