Het overwinningslied

 Mijn vrede laat Ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust.
Johannes 14:27

***

Tijdens de eerste wereldoorlog was er een feestavondje geweest voor de militairen die naar het front moesten. Op verzoek van de kolonel was een jonge officier opgestaan om de organisatie namens de mannen te danken voor alles wat ze gedaan hadden om het hen naar de zin te maken. Hij deed dit met hartelijke woorden vol warmte en humor. Maar toen hij over de toekomst begon en de naderende strijd, veranderde zijn toon: “En nu gaan we de zee over naar Frankrijk naar de loopgraven en het is heel goed mogelijk dat het onze dood wordt. Is er iemand hier die ons kan vertellen hoe we moeten sterven?”

Het bleef lang stil; de spanning was voelbaar. Toen kwam het antwoord. Een van de zangeressen die die avond waren opgetreden liep stilletjes naar de rand van het podium en begon de aria “Oh rest in the Lord” uit “Elijah” te zingen. Aan het einde van het lied liepen bij iedereen de tranen over de wangen.

Dit is wat iedereen nodig heeft bij de strijd van dit leven: een hart dat tot rust is gekomen in de Heer; een wil die volledig aan Hem overgeleverd is. Dat is het geheim. Dat is het enige wat ons naar een eervol einde zal brengen.

Toen Napoleons soldaten verzwakt en vermoeid de Alpen aan het beklimmen waren na een zware en ontmoedigende strijd beval hun leider de muzikanten: “Speel het Franse Gloria.” De mannen vatten weer moed bij het horen van de muziek. Nieuwe moed stroomde binnen en ze klommen triomfantelijk verder. Wat je kruis ook zijn mag, blijf omhoog kijken naar de liefdevolle Meester en laat het Gloria klinken!

En als de strijd het felst is, de oorlog lang
Weerklinkt ver weg het overwinningsgezang
Harten worden dapper en handen sterk
Voorwaarts, immer voorwaarts voor Gods kerk

Alleluia!

Download PDF

Reacties

  1. Ja laten wij op Hem vertrouwen.
    Biddend en zingend.

    Met Hem zijn we meer dan Overwinnaar.
    Prijs Zijn grote Naam.Geen andere naam, dan de naam van Jezus, geen andere naam dan de naam van de Heer.
    Be blessed! God loves jou!

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier