Een plan voor ieder mens

Talenten; wat doen we ermee? Hebben we er veel ? Of weinig? Worden we met meer talenten belangrijker? Hoe ziet God dat eigenlijk? Daar gaat de Oppepper deze week over.

***

Van kinds af aan wilde Albrecht Dürer al schilderen. Dat was zijn grote passie en toen hij wat ouder was kreeg hij de kans om het vak echt te leren onder leiding van een ervaren schilder. Daar ontmoette hij een andere jongeman die dezelfde passie had. De twee werden goede vrienden en ze besloten om samen te gaan wonen om zo de kosten te drukken.

Maar het was zwaar voor de beide jongelingen en het bleek al snel onmogelijk om de rekeningen te betalen en elke dag ook te studeren. Albrechts vriend wist er wel wat op. Hij zou gaan werken om het geld te verdienen en Albrecht zou blijven studeren om het vak te leren.

Als Albrecht tenslotte een bekende schilder was geworden zou hij voor de studie van zijn vriend betalen zodat deze ook weer kon gaan schilderen. Albrecht vond het maar moeilijk om ermee akkoord te gaan, maar tenslotte besloten ze om het zo te doen.

Albrecht studeerde hard en zijn vriend werkte de hele dag in een fabriek om in hun levensonderhoud te voorzien. Tenslotte kwam de lang verwachte dag waarop Albrecht Dürer zijn eerste werk verkocht. Zijn vriend was in de zevende hemel, stopte met zijn werk en begon weer te schilderen.

Maar wat een teleurstelling toen bleek dat zijn vingers door het zware werk hun souplesse verloren hadden en hij niet meer in staat was om te schilderen op de manier die hij voor ogen had. Toen Albrecht het hoorde brak zijn hart.

Toen hij later onverwacht thuiskwam hoorde hij zijn vriend, die biddend aan tafel zat. Toen hij door een kier in de deuropening naar hem keek zag hij de ruwe, stijve vingers van zijn vriend, in het gebed gevouwen.

“Ik kan de wereld mijn dankbaarheid tonen door deze handen te schilderen,” dacht Albrecht direct en hij ging aan het werk. Het resultaat is de nu wereldberoemde afbeelding van de biddende handen, een ontroerend verhaal.

Woorden van Jezus

Ieder van Mijn kinderen heeft talenten en mogelijkheden. Iedereen heeft waarde. Maar toch ziet niet iedereen dat, omdat veel mensen geneigd zijn om alles te zien door de ogen van de mens en niet door de ogen van God. De wereld oordeelt naar de buitenkant en neemt beslissingen die gebaseerd zijn op wat groot en belangrijk is op een wereldse manier. Maar op zo’n manier is het niet mogelijk om een rechtvaardig oordeel te vellen. Dan wordt wat zwak is al snel verfoeid en wordt dat wat sterk, trots en machtig lijkt te zijn op handen gedragen.

In Mijn ogen ziet het er echter anders uit. Ik zie het goede en Ik zie de mogelijkheden in ieder mens, mogelijkheden die voor de wereld vaak verborgen blijven. Ik heb al Mijn kinderen op een andere manier geschapen. Sommige mensen hebben meer talenten en mogelijkheden dan anderen, maar daar gaat het niet om, want voor Mij heeft iedereen waarde. Ik heb een plan met ieder mens en alles past uiteindelijk precies in Mijn plan. Zo draagt iedereen bij tot de opbouw van mijn Koninkrijk, van de grootste tot de kleinste.

Omdat de wereld naar de buitenkant kijkt en haar aantrekkingskracht met alle verleidingen erg groot is denken ook Mijn kinderen snel dat het uiteindelijk toch om eigen kracht en in het oog springende resultaten gaat. Maar vergis je niet, in Mijn Koninkrijk worden Mijn kinderen niet beloond naar de hoeveelheid talenten die Ik hen

gegeven heb, maar wel naar de manier waarop er met die talenten wordt omgesprongen en hoe getrouw ze zijn geweest om die talenten te gebruiken voor het welzijn van hun naaste en de opbouw van Mijn Koninkrijk. Streef er dus naar om alles te zien door Mijn ogen en met Mijn visie. Als je dicht bij Mij leeft leer je alles te zien op Mijn manier en zullen de vruchten van een leven in Mijn nabijheid vanzelf in je leven opbloeien. Vruchten zoals liefde, geloof en geduld. Of je nu veel talenten hebt of weinig, alles is je gegeven en het heeft niets te maken met je eigen kracht. Als je dat onder ogen ziet helpt het je om eenvoudig en eerlijk in het leven te staan, met je hart op de juiste plaats. Dan klop je jezelf niet trots op de schouder als er iets goeds uit je vingers is voortgekomen, en wanhoop je ook niet als iemand anders alles zo veel beter lijkt te kunnen dan jijzelf. Dan zoek je slechts de opbouw van Mijn Koninkrijk en verzamel je schatten, niet op deze vergankelijke aarde, maar in het Koninkrijk van de toekomst. In alle gevallen vraag Ik je om Mij te vertrouwen, om Mijn weg te zoeken en om Mij te volgen. Ik weet wie je bent, Ik weet wat je aankunt en Ik ken het plan voor jouw leven. Dan zul je aan het einde van het levenspad voor Mij staan en zul jij Mij horen zeggen: ‘Je bent een goede en betrouwbare knecht. Omdat je dit kleine bedrag goed hebt beheerd, zal Ik je grote verantwoordelijkheid geven. Deel in Mijn vreugde! (Matthëus 25:21)

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier