Het nieuwe jaar

Het getij van het afgelopen jaar is inmiddels aan het wegebben. De vloed en de golven van het nieuwe jaar staan op het punt om ons leven binnen te stromen. Een goed moment om ons te bezinnen en ons te verenigen met de Heer die ook de jaren geschapen heeft.

Om te beginnen kunnen wij Hem danken voor Zijn aanwezigheid en voor de zegeningen die Hij ons in het afgelopen jaar gegeven heeft. Laten wij Hem daarna vragen om ons in het nieuwe jaar onder Zijn vleugels te behoeden en ons te helpen om in vertrouwen uit te kijken naar alles wat het nieuwe jaar ons zal brengen.

Zo bereiden wij ons samen met God voor op de toekomst. Een toekomst die verandering en vernieuwing zal brengen en goede, gedenkwaardige momenten, maar waarin we ongetwijfeld ook geconfronteerd zullen worden met uitdagingen en nieuwe moeilijkheden.

Ook in de wereld werden momenten van moed en onbaatzuchtigheid afgewisseld met berichten over wanhoop, verlies en angst. Baanbrekende nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen zijn er gedaan, landen werden geteisterd door rampen en menselijke tragedie, er was armoede, pijn en oorlog, maar er waren ook heldhaftige verhalen over onbaatzuchtigheid en diepe, door God geïnspireerde naastenliefde. Er waren nieuwe menselijke hoogtepunten, er werden nieuwe records gevestigd, maar de menselijke waardigheid brokkelde ook een stukje verder af.

Zo is onze tegenstrijdige wereld.

En toch kunnen we, ondanks die schrijnende tegenstellingen met al die vragen die dat oproept, God nog steeds aanschouwen.

De vingerafdrukken van onze Schepper die op onze levens staan zijn duidelijk zichtbaar als wij er open voor willen staan. De afdruk van een Schepper die ons dagelijks nog steeds overlaadt met Zijn goedheid en Zijn geschenken. Geschenken zoals het leven zelf. Of de liefde. Geschenken als vriendschap, schoonheid en pracht. Gods kracht en heiligheid zijn overal om ons heen te zien. Dat was zo in het jaar dat achter ons lag en dat zal zo zijn in de toekomst.Zo kunnen wij boven onze menselijke beperkingen uitstijgen en God vertrouwen.

Zo kunnen wij de eeuwigheid aanraken.

En dat nieuwe jaar ligt nu voor ons. Het nieuwe jaar dat ons zonder twijfel het goede en het ogenschijnlijk minder goede zal brengen. Het is dan ook bovenal ons gebed dat het een jaar zal zijn waarin wij meer mogen ontdekken over de schoonheid en de liefde van God en waarin wij Zijn geschenken met open armen mogen ontvangen.

Mogen wij dit komende jaar dus allemaal ons steentje bijdragen en een baken van licht zijn in een duistere wereld. Mogen wij troost, vrede en liefde brengen waar de eenzaamheid heeft toegeslagen.

God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild. (Efeziërs 2:10)

Het is ook ons gebed dat dit nieuwe jaar Gods liefde en vreugde zal brengen aan ons allemaal Zijn aanwezigheid op de momenten van geluk, maar vooral ook op de momenten dat wij door twijfel worden aangevallen en de duisternis onze gedachten probeert binnen te dringen. Bij Hem kunnen wij schuilen en met Hem kunnen wij vol vertrouwen deze nieuwe weg inslaan.

God heeft gezegd: “Ik zal altijd voor u zorgen; Ik zal u nooit in de steek laten.”(Hebreeën 13:5b)

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier