Het juiste perspectief


Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond.
Hebreeën 12:2

Hoe kunnen we dat het beste doen; kijken naar Jezus en de schande negeren?  Eigenlijk op twee manieren.
De eerste manier is door zelf de berg van God op te klimmen en het dal van de wereld met al haar aardse problemen en moeilijkheden achter te laten. Als we ons dan, na een tijd geklommen te hebben, omdraaien en terugkijken naar het dal in de diepte, blijkt dat alles achter ons opeens heel klein geworden is. Zo zullen ook de wereldse beslommeringen heel klein lijken als we er naar kijken vanaf de berg van God; hoe hoger we op Zijn berg komen, des te onbeduidender de wereld lijkt. Houd dus gemeenschap met God, klim moedig voorwaarts en moedig jezelf aan door zo nu en dan terug te kijken naar de vallei van de wereld. Al die angstaanjagende vijanden waar we in het dal zo bang voor waren, blijken opeens krachteloos en ongevaarlijk.

De andere manier is, het gordijn van mist dat in het dal vaak voor ons ligt, open trekken. De nevel van ons ongeloof hangt als een sluier over het dal en ontneemt ons het zicht op die machtige berg van God. De psalmist schreef: “Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar zal mijn hulp vandaan komen.”

Als we die berg niet zien, kunnen zelfs de kleinste heuvels en de nietigste obstakels ons angst inboezemen. We moeten dus op geloof dwars door de mist van twijfel heen kijken zodat de nevel wegtrekt en de machtige toppen van het hooggebergte van God weer zichtbaar worden. Dat doen we door het licht van Gods Woord te laten stralen, waardoor de mist wordt weggeblazen.

Psalm 119-105: Uw Woord is een stralend licht dat mij de weg door dit leven wijst.”

Dan weten we weer dat God regeert en onze angsten de baas niet zijn. Dan hebben we geen oog meer voor de heuvels aan de voet van het gebergte en zien we alles weer in het juiste perspectief. Kijk dus dwars door mist naar de berg van God en niet naar de obstakels van de wereld. Gods berg is zoveel groter en machtiger dan de heuvels van deze wereld. Kijk naar Jezus, de leidsman van ons geloof. Onze moeilijkheden blijken niet meer te zijn dan lachwekkende molshopen.

Naar een artikel van Alex MacLaren

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier