Het gezicht van de meester

J.R. Miller

Want de God die heeft gezegd dat er licht moest gaan schijnen in het donker, heeft het licht in ons hart laten schijnen: we zagen dat in Jezus Christus de macht en majesteit van God te zien is.
2 Corinthiërs 4:6

We hebben geen portret van Jezus. De afbeeldingen van Hem die kunstenaars ons hebben gegeven zijn slechts hun voorstellingen van Zijn uiterlijk. Ze hebben geprobeerd, met eerbied en met een vrome geest, om in hun afbeeldingen het karakter te leggen dat de Bijbel beschrijft over het aardse leven van onze Heer. Maar geen van deze afbeeldingen, hoe nobel en waardig ze ook mogen zijn, is een waar portret van het gezicht van de Meester. Voor zover we weten, is er nooit een tekening van Hem gemaakt.

Maar een ding is zeker. Zijn gezicht moet heel mooi zijn geweest. Het is de zonde die het menselijke gelaat ontsiert en in Hem was geen zonde. Men zegt wel dat onze gedachten ons gezicht maken. We kunnen ons innerlijke leven niet helemaal verbergen voor anderen. Wat zich in het diepst van ons wezen afspeelt, komt altijd aan de oppervlakte in ons gezicht. Als je ontevreden bent, dan zal die ontevredenheid zich doorgaans openbaren in je gelaatstrekken. Als je bittere gedachten koestert dan zal de bitterheid zijn harde lijnen op je gelaat schrijven.

Maar als je gewoonlijk zachte, vriendelijke en vredige gedachten hebt zullen ook die op je gezicht te lezen zijn. Als je liefhebt te midden van kwellingen en beproevingen, zal je gezicht stralen ondanks de pijn. En dus moet Jezus een prachtig gezicht gehad hebben.

Alle gedachten van de Meester waren zuiver. De hemel woonde in Hem en er was geen duisternis in Hem. In een wereld vol haat, wreedheid en onrecht bleef Zijn hart altijd liefdevol en waar. Nooit was er bij Hem een goddeloze, bittere gedachte. Alle ‘zaligsprekingen’ hadden hun thuis in Zijn leven en alle vruchten van de Geest groeiden in Hem tot volmaakte rijpheid. Zijn geest werd nooit verstoord door ontevredenheid, door onzuiverheid, door bezorgdheid en Hij praatte altijd met Zijn Vader. Hoewel Hij op aarde onder zondige mensen wandelde, leefde Hij werkelijk in de Hemel. Hij deed altijd die dingen die Zijn Vader behaagden. Als mooie gedachten een mooie ziel maken, dan was de ziel van Jezus smetteloos en goddelijk mooi. En daarom moet het gezicht van Jezus onbeschrijflijk mooi zijn geweest.

Laat deze woorden tot je doordringen, want jouw gezicht kan ook stralen. Verdriet dat in vertrouwen en geloof wordt gedragen, verandert het gezicht en geeft het die buitenaardse gloed en schoonheid. Jezus was een man van smarten. Maar Zijn verdriet maakte Zijn gezicht alleen maar stralender. Armoede zet harde lijnen op sommige gezichten. Jezus was arm. Hij kon nergens Zijn hoofd neerleggen. Maar Zijn armoede liet geen sporen na op Zijn gelaatstrekken, behalve dat ze zachter, vriendelijker en sympathieker werden voor menselijke armoede en nood. Zijn gezicht was rustig, sereen en hemels. En die machtige Heer loopt met ons mee.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier