Het beste moet nog komen

Corrie Ten Boom vroeg eens aan haar vader hoe het was om dood te gaan, omdat ze zich daar als klein kind zorgen over maakte.

“Wanneer koop ik een treinkaartje om naar Amsterdam te gaan, Corrie?” vroeg vader haar. “Koop ik dat kaartje twee maanden van tevoren, of pas als ik naar Amsterdam moet?”

Toen werd het Corrie duidelijk dat ze zich nooit zorgen hoefde te maken over de problemen en moeilijkheden waar we ergens in de verre toekomst mee geconfronteerd zouden kunnen worden. God geeft ons de kracht voor het moment.

***

God helpt ons niet als we het nog niet echt nodig hebben. Hij opent geen deuren als wij nog niet eens in de buurt van die deuren zijn aangekomen. Hij ruimt geen obstakels op als we ze nog niet bereikt hebben. Maar als de nood aan de man komt gaat Hij aan het werk. Dan staat God klaar om het wonder te doen.

Dit is een belangrijk geestelijk principe, maar iets dat we gemakkelijk over het hoofd zien. Zo komt het dat heel wat mensen zich voortdurend zorgen maken over moeilijkheden die ze ergens in de verre toekomst verwachten, zorgen die het geluk van het heden vergallen.

God vraagt van ons om Hem vandaag te vertrouwen en de toekomst aan Hem over te laten. Daar hebben we vaak moeite mee, want wij verwachten van God dat Hij ons een zonnige toekomst binnenleidt en de weg voor ons effent en netjes met alle eventuele problemen afrekent, lang voordat wij bij de problemen aankomen.

Zo werkt God dus niet. Hij wil ons stap voor stap leiden en verwacht van ons dat wij Hem vertrouwen en in Hem rusten. Hij rekent pas af met de moeilijkheden op het moment dat we er mee te maken krijgen.

Zo is ook de dood een bron van onrust en angst in het leven van veel mensen. Die mensen vrezen de dood en maken zich er druk over.

Stel je voor dat het morgen gebeurt? ‘Wat zal er gebeuren met de mensen die ik achterlaat? Ben ik er wel klaar voor?’ Natuurlijk ben je er nog niet klaar voor. Je bent toch nog niet bij die poort aangekomen? Genade wordt je nooit gegeven voordat je die nodig hebt. Die komt pas als het gevecht begonnen is; en geen moment eerder.

Naar een artikel van J.R. Miller

***

Angst voor de dood?
Dat hoeft niet als we Jezus kennen.

Door de dood wordt niets wezenlijks van ons gescheiden, maar slechts dat deel van ons leven dat ons hinderde om volmaakt te leven.

De dood doet ons opstaan vanuit het duister naar het licht, verandert zwakheid in kracht en zondigheid in heiligheid.

De dood maakt ons niet dood als die ons nader brengt tot Christus, de bron van het leven.

De dood is de dood niet als die ons geloof vervolmaakt doordat wij Hem aanschouwen in wie wij hebben geloofd.

De dood is de dood niet als die ons terugbrengt bij hen die wij hebben liefgehad en die eerder zijn heengegaan en naar wie wij verlangen.

Door de dood worden we bevrijd van twijfel en angst en van alles wat vergaat.

Christus heeft de dood overwonnen voor hen die op Hem vertrouwen.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier