Gods liefde kent geen grenzen

Op een grote boerderij in Australië was het tijd om de schapen te scheren. De kleine lammetjes werden tijdelijk van de moederschapen gescheiden, zodat alle schapen die de boer rijk was beter geschoren konden worden. Na het scheren werd een van de lammetjes weer teruggezet tussen de grote groep blatende schapen, die een oorverdovend kabaal maakten. Hoe kon dat lammetje zijn moeder weer terugvinden? Het beestje luisterde echter aandachtig. Toen hoorde het direct het specifieke geluid van zijn moeder en in een mum van tijd waren de twee weer herenigd.

Zo is het ook met God en ons. Wij zijn nooit ver van Gods liefde verwijderd. Hij ziet je staan alsof er niemand anders in de wereld is die Hem zo lief is als jij.

***

Voor ware liefde, Gods liefde, is er geen land te ver, geen berg te hoog en geen zee te wijd om te doorkruisen in een poging om lief te hebben. Zelfs een mens die is afgezakt in de diepste spelonken van het duister kan vergeving en genezing vinden en een nieuwe start maken. Er is geen plaats waar God, als de Goede Herder die hij is, niet naar toe zal gaan om Zijn liefde te tonen en Zijn redding te brengen.

Hij zit niet ongenaakbaar op Zijn troon, ergens ver weg in de Hemelse gewesten waar ons menselijk gekrakeel Hem nauwelijks kan deren.

Hij kijkt niet samen met zijn trouwe engelen handenwringend in onbegrip naar onze wereld. Hij staat juist naast ons en deelt in onze vreugden en smart. Zelfs ons kleinste verdriet gaat Hem aan het hart.

En ofschoon onrecht Hem pijn doet en Hij de liefdeloosheid haat met zoals de bijbel het uitdrukt ‘een volkomen haat,’ blijft Zijn liefde voor iedereen die zich met God wil verbinden klaarstaan, en straalt het tot in de verste uithoeken van deze wereld. De liefde van God valt met geen pen te beschrijven, reikt hoger dan de sterren aan de hemel en schijnt indien nodig zelfs in de duisterste put van de helse onderwereld.

“Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.” Drie dagen en drie nachten? In het hart van de aarde? Volgens Petrus was Hij daar om te prediken tot de geesten in de gevangenen om ook hen het Evangelie te brengen (1 Petrus 3:18-20). De hel of de hemel, op de aarde of in de aarde, Gods liefde kent geen grenzen.

Wie kan Zijn genade bevatten? Wie kan Zijn liefde begrijpen? Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.
(Psalm 139:7-10)

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier