Geopende ogen

Geopende ogen

Toen bad Elisa: ‘Here, open de ogen van mijn dienaar en laat het hem zien.’ En de Here opende de ogen van de jongeman, zodat hij kon zien hoe de berghellingen wemelden van de strijdwagens en paarden van vuur rondom Elisa.
2 Koningen 6:17

Dit is eigenlijk een gebed dat wij voor onszelf en voor elkaar zouden moeten bidden: “Heer, open onze ogen opdat wij mogen zien”. De dienstknecht van Elisa was bang, want de moeilijkheden dreigden hem te overweldigen. Net zoals Petrus toen hij uit de boot stapte om naar Jezus toe te lopen maar naar de golven ging kijken, keek ook de dienstknecht alleen naar het vijandelijke leger dat vele malen groter leek dan wat hij aan kon. Maar Elisa keek naar God en zag God in alles en had vrede en rust.

Als onze ogen ook zouden worden geopend zouden wij eveneens in opperste verbazing kijken naar wat we zouden zien. Ook vandaag, net als in de tijd van de profeet, is onze wereld gevuld met vijandelijke legers die ons schrik inboezemen, maar in plaats van de vijand zouden wij de strijdwagens en paarden van God zien die klaarstaan om ons te helpen om Gods wonderlijke plan voor onze levens te vervullen.

Wellicht zien we niet altijd letterlijk de engelen om ons heen, maar als wij met geloof tot God komen zal Hij onze geloofsogen openen en zien wij in alle gebeurtenissen in ons leven, of ze nu groot of klein zijn, vreugdevol of droevig, een strijdwagen voor onze ziel.

Alles wat tot ons komt wordt op geloof een strijdwagen die ons verder brengt. O  Heer, open toch onze ogen dat wij Uw plan mogen zien en op geloof verder kunnen strijden. Als wij niet met de ogen van geloof naar de omstandigheden kijken, kan zelfs de  kleinste beproeving een vijandelijke wagen worden die ons doet struikelen, over ons heen rijdt en ons achterlaat in een poel van verdriet en wanhoop. Dat is nooit Gods bedoeling.

Laat God je ogen dus openen zodat je de wereld ziet op de manier die God zelf voor ogen heeft. Het hangt er niet van af wat de gebeurtenissen rondom ons zijn, maar hoe wij ze zien, en daar hebben wij Gods hulp voor nodig. Als we tijd nemen om God tot ons te laten spreken en Hem vragen onze ogen te openen zien we het plan en ervaren we vreugde, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Het is Gods wil dat wij triomfantelijk voorwaarts gaan en ons door de gebeurtenissen omhoog laten voeren in de strijdwagens van God.

Uit: Thoughts for the Quiet Hour

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier