Aan de wateren van rust

Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven.
Mattheüs 11:28

Rust. Dat is wat God ons als Zijn dierbare kinderen wil geven. In Psalm 23 staat: Hij voert mij mee naar wateren van rust. * Rust van zorg, rust van stress en rust van het gekakel van de wereld. In Gods rust is stilte en in die vrede kunnen wij Zijn stem horen die tot ons hart spreekt.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gemeenschap met God en de daaruit voortvloeiende rust aan de oevers van Zijn Woord door onze geestelijke vijand zwaar bevochten wordt.

Natuurlijk richt Satan zijn pijlen op ons samenzijn met God. In de groene, grazige weide wordt onze geest gesterkt. Daar voeden wij ons met het noodzakelijke voedsel en vinden we inspiratie voor onze dagen die zonder de glans van God vermoeid en ongeïnspireerd doorleefd worden. Het was niet voor niets dat Martin Luther zijn trouwe medewerker Melanchthon bestraffend toesprak toen deze voorstelde dat ze op een dag hun gebedstijd zouden halveren omdat ze anders te weinig tijd zouden hebben voor het werk: “Ben je gek. Wij moeten vandaag twee keer zo lang bidden omdat wij anders God de kans niet geven echt door ons heen te werken.”

Dat is wellicht extreem, maar het laat goed zien dat Martin Luther begrepen had dat zijn eigen kracht, zijn eigen inspiratie, en zijn eigen inzet zonder Gods aanraking niets wezenlijks zouden bijdragen aan het beoogde succes van hun dag.

Begrijpen we de geestelijke strijd wel voldoende of leunen we toch nog te veel op ons eigen inzicht en de ons door God gegeven talenten?

Zonder Gods geest worden wij voortgejaagd, raken we snel geprikkeld en geïrriteerd, en begrijpen we niet waarom we ons soms zo afgetobd en vermoeid voelen. Dat is nooit Gods bedoeling en Hij heeft iets heel anders voor ons in gedachten.

Stap de schoolbanken van Gods onderwijs doelbewust binnen. Neem plaats in Zijn leslokaal. Doe de deur achter je dicht en luister naar wat Hij je te zeggen heeft. Hij wijst niemand af die aan Zijn voeten wil zitten. En dan als wij onze oren geopend hebben en Hem onze volledige aandacht hebben geschonken begint het water van Zijn rust ook ons hart binnen te stromen. Hoe heerlijk is het om bij Hem neer te knielen en te ervaren dat Zijn belofte van rust en de vernieuwing van onze geestkracht meer is dan alleen een poëtische uitspatting op dat dunne bijbelpapier. Zijn woorden openen de poort naar de eeuwige waarheid van Zijn trouw en liefde. Daar ervaren wij afzonderlijk de diepe genegenheid van God en kunnen we tegen de wereld met Jezus zeggen:

“Ik heb al iets te eten waar jullie niets van weten.”*

* Naardense Bijbelvertaling
* Johannes 4:32 (Basisbijbel)

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier