Geen andere weg

Maar Ik heb gebeden dat je geloof je niet in de steek zal laten.
Lucas 22:32

 Christen, zorg goed voor je geloof. Bedenk dat geloof het enige middel is waardoor je leven echt gezegend kan worden. Gebeden kunnen geen echte, tastbare antwoorden van Gods troon ontvangen, tenzij die eerst in geloof met God zijn gedeeld en uitgesproken.

Geloof is de telefoonverbinding die de aarde met de hemel verbindt. Het is de draadloze verbinding waarlangs Gods boodschap van liefde en hoop naar ons toevloeit. Soms zelfs zo snel dat wij Zijn zegen ontvangen voordat wij er om gevraagd hebben. Maar wat als die geloofsverbinding verbroken is? Hoe kunnen wij dan de echte woorden van de hemel nog ontvangen en hoe kunnen wij dan nog rusten op Zijn beloften?

Zit ik in moeilijkheden? Toch is er een uitweg als wij strijden met het geloof. Voelen wij ons verslagen door de vijand? Er bestaat een dierbaar, prachtig toevluchtsoord waar wij naar toe kunnen rennen. Geloof opent de poort van die tuin waar wij veilig zijn en weer op adem kunnen komen.

Maar neem het geloof weg, dan roep ik tevergeefs tot God. Er is geen andere weg tussen mijn ziel en de hemel. Als we toestaan dat die weg geblokkeerd wordt, hoe kunnen we dan nog communiceren met de Grote Koning? Hieruit volgt overduidelijk dat de vijand van God alles in het werk zal stellen om juist ons geloof te ondermijnen. Wees daar dus op voorbereid en blijf op je hoede voor zijn sluwe listen

Geloof verbindt me met het goddelijke rijk; het rijk waar alles net even anders is dan in de logische wereld. Geloof bekleedt mij met de kracht van God en het geeft me de verzekering dat God naast me in de loopgraven van deze wereld staat. Door het geloof ben ik in staat om de heerscharen van de hel te trotseren en loop ik als overwinnaar in triomftocht over mijn vijanden heen. Maar zonder geloof…? Hoe kan ik zonder geloof ook maar iets van hemelse waarde van de Heer ontvangen?

O, christen, pas dus goed op uw geloof. “Indien gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk voor hem die gelooft.” Wij beroemen ons erop zo’n praktisch volk te zijn dat wij iets willen hebben dat meer zekerheid geeft dan geloof. Maar zei Paulus niet dat de belofte tot ons komt door het geloof en dat juist dat ons de zekerheid zou geven?
-Dan Crawford.

“Dus alleen door geloof in God kunnen we alles ontvangen wat Hij heeft beloofd. Want we ontvangen dat allemaal alleen omdat God zo liefdevol en vriendelijk is, en niet omdat wij zo goed zijn.”
Romeinen 4:16

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier