Al onze noden bij God

Gedachten over gebed

“Breng die maar hier,” zei Hij. (Mattheüs 14:18)
Word jij op dit moment overspoeld met noden en bijna overweldigd door moeilijkheden, strijd en noodsituaties? Dat zijn allemaal lege vaten die God je gegeven heeft, die de Heilige Geest kan vullen. Als je de betekenis ervan kunt begrijpen kunnen ze mogelijkheden worden om nieuwe zegen en bevrijding te ontvangen die je op een andere manier niet kunt krijgen.
Breng deze vaten bij God. Zet ze voor Hem neer op geloof en in gebed. Houd je stil en staak je eigen rusteloze pogingen totdat Hij aan het werk gaat. Doe niets wat Hij je Zelf niet opdraagt. Geef Hem een kans om te werken, dan zal Hij dat zeker doen; juist de gevechten die dreigden je te overweldigen met ontmoediging en onheil zullen Gods kans zijn om Zijn genade en heerlijkheid in je leven te openbaren. Nooit heb je Hem zo goed leren kennen. “Breng die (noden) maar hier.” (Uit: Streams in the Desert)

***

…en baden voor hem tot God.
(Handelingen 12:5)

Gebed is de schakel die ons aan God verbindt. Het is de brug die elke kolkende stroom overspant en me over iedere afgrond van gevaar of nood heen tilt.
Wat een treffend beeld van de eerste gemeente: Petrus in de gevangenis, de Joden triomferend, Herodes als opperbevelhebber, de arena van het martelaarschap dat de dageraad afwacht om het bloed van de apostel op te drinken en al het andere dat tegenzit.
Echter: “De christenen waren voortdurend bijeen en baden voor hem tot God.” En wat gebeurde er toen verder? Gevangenis open, de apostel weer op vrije voeten, de Joden met stomheid geslagen, de goddeloze koning opgevreten door de wormen, een schouwspel van verborgen vergelding en het Woord van God op weg naar een nog grotere overwinning. Kennen wij de macht van een bovennatuurlijk wapen wel? Durven wij het te hanteren met het gezag van een geloof dat zowel beveelt als vraagt? God doopt ons met heilige stoutmoedigheid en goddelijk vertrouwen! Hij is niet op zoek naar grote mannen of vrouwen, maar Hij wil mannen en vrouwen die het wagen de grootheid van God aan te tonen. Alleen God! Enkel door gebed!
A.B. Simpson

Wat God ons door zijn genade wil geven, wordt alleen ons eigendom als wij in Hem geloven.
En Gods belofte … is vast en zeker.
-Romeinen 4:16

De beroemde predikant uit de 19e eeuw, Andrew Murray, zei: “Als je een belofte van God ontvangt is dat net zoveel waard als de eigenlijke vervulling ervan. Een belofte brengt je in directe verbinding met God. Door op de belofte te vertrouwen en Hem te gehoorzamen, eren wij Hem.”

Hij zei ook: Pas op dat je God niet in een hokje stopt, niet alleen door ongeloof maar door te denken dat je precies weet wat Hij wel of niet kan doen. Verwacht onverwachte dingen, boven alles wat we kunnen vragen of denken. Wanneer je gaat bemiddelen in gebed, neem dan eerst de tijd om rustig te worden en God in Zijn heerlijkheid te verhogen. Denk daarbij aan alles wat Hij kan doen, hoe heerlijk Hij het vindt om Christus te verhoren, aan je plaats in Christus, en verwacht dan spectaculaire dingen.
De belofte is net zoveel waard als de eigenlijke vervulling. Is dat al tot ons doorgedrongen? Is het niet zo dat wij vaak proberen te geloven in plaats van echt te beseffen dat deze beloften ons in verbinding met God brengen? Gods belofte is net zo goed als Zijn aanwezigheid. De belofte van God geloven en aannemen is geen hersengymnastiek waarbij we diep in onze verbeelding moeten tasten en een proces van zelfsuggestie beginnen, of een theoretisch geloof produceren waarin we met onszelf redeneren in een poging God te geloven. Het is volledig vertrouwen in Gods Woord, op Gods Woord bouwen.

Met een naakt geloof in een naakte belofte bedoel ik niet dat we maar klakkeloos moeten aannemen dat God getrouw is, en dat een dergelijke belofte in Gods boek misschien ooit weleens vervuld zou kunnen worden. We hebben het hier over een vrijmoedig, stevig, constant trotseren van alle twijfels met ziel, lichaam en geest door een passende daad, vol vertrouwen dat Gods belofte waar is.
Fletcher

Geloof dat de muilen van leeuwen wil sluiten moet meer zijn dan een vrome hoop dat ze niet zullen bijten.

Reacties

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier