Gebroken, alles gebroken.

Gebroken in gezondheid. Gebroken in liefde. Gebroken in eigenwaarde. Alles ligt vóór je op de grond in duizend stukjes. O, wat is de nacht zwart en wat duurt het lijden lang…En toch is er hoop. Toch is er een antwoord.
Jezus is er.

Toen de glas-in-lood ramen van de grote kerk eens door een grote storm volledig verwoest waren, stond de mensen het huilen nader dan het lachen. Wat was die kerk mooi geweest als het licht door de ramen scheen. De gelovigen hadden vaak ademloos toegekeken naar het betoverende hemelse lichtspel tijdens de dienst.
Maar dat was nu voorbij. Dat was afgelopen. Het was onherstelbaar kapot. De glimmende scherven van de ramen werden achteloos opgeveegd en voor het gemak in een grote kist gestopt die daarna vergeten werd in de kelder van de kerk.
Totdat er op zekere dag een vreemdeling langskwam die zich afvroeg of de scherven er nog waren. Hij had er wel interesse in. De doos werd uit de kelder gehaald en meegegeven en niemand stond er verder bij stil.
Maar een maand later werd de raad van ouderlingen uitgenodigd voor een bezoek bij een befaamde glazenier. Daar, in zijn atelier, stond een aantal prachtige glas-in-lood ramen… een geschenk voor de kerk. De glazenier legde uit dat zijn vriend hem de scherven van de oude, gebroken kerkramen had gegeven. Hij had ze gebruikt om deze nieuwe ramen te maken.

De ouderlingen waren sprakeloos. De nieuwe ramen straalden met een schoonheid die de oude ramen ver overtrof.
“Van de scherven maakte ik dit,” zei de glazenier. “Jullie kunnen ze meenemen!”

De kerk was na de storm nooit meer hetzelfde… Nee, haar schoonheid was vele malen groter.

***

 

De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart.
(Lukas 4:18)

Juist in tijden van diepe pijn en zware storm wordt ons geloof gekneed en gevormd. Vertrouw maar op God. Hij heeft een plan en laat Zijn kinderen niet los. Leer Hem te vertrouwen zoals elk van Zijn kinderen door de geschiedenis heen zich aan Hem moest leren vastklampen. Als je de levensverhalen leest van de bekende evangelisten en zendelingen lees je verhalen over de overwinning die het geloof hen bracht in tijden van diepe duisternis en strijd. Die strijd is wat hen zo sterk maakte. Ze leerden op God te vertrouwen midden in de diepste duisternis, omdat ze toen zagen dat God daar werkelijk naast hen stond en werkelijk met hen meeliep in de vallei des doods. Het bleken geen loze beloften te zijn. God was aanwezig.

En als de strijd uiteindelijk voorbij is en de tegenslag is overwonnen en het licht weer schijnt is de pijn snel vergeten. Geef het dus nooit op. Hou Zijn hand vast. Richt je op Hem en op Zijn beloften. Hij laat je niet vallen, want Hij houdt van je en heeft een plan voor jouw toekomst dat zelfs je stoutste verwachtingen ver te boven gaan.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier