Een zingend vogeltje

En op hetzelfde moment dat zij begonnen met zingen en loven, zorgde de Here ervoor dat de legers van Ammon, Moab en het gebergte Seïr het met elkaar aan de stok kregen. Zij vielen elkaar aan. (2 Kronieken 20:22-23)

Wat zou het mooi zijn als wij leren om ons niet zo blind te staren op onze problemen en meer zouden zingen en de Heer zouden loven. Hoeveel dingen zeulen we niet als blokken aan onze benen mee, die we zouden kunnen gebruiken als opstapjes voor gezang en lofprijzing. Als we toch eens konden leren hoe we dat moeten doen.

Wij lezen het Woord, bestuderen de Bijbel en overpeinzen graag Gods mysterieuze voorziening en bescherming, maar toch is er zo vaak dat knagende stemmetje dat ons belaagt met twijfel en onzekerheid. Gedachten die zich aan ons opdringen en onze problemen effectief uitvergroten; legers van Ammon en Moab die tot doel hebben ons geluk te verstoren.

Maar als wij onze problemen leren gebruiken als voeding voor ons geloof en beginnen te zingen en prijzen, stijgen we snel boven die grauwe mist van onzekerheid uit en verslaat de vijand zichzelf.

Het is heel wat makkelijker om onze zorgen weg te zingen dan ze weg te beredeneren en dat begint al vroeg in de morgen. De vogels geven ons het goede voorbeeld, want die beginnen te zingen bij het eerste morgenlicht. Die dragen hun zorgen niet en blijven zingen tot aan de avond toe.

Als de zon onder gaat, en ze klaar zijn met hun dagelijkse bezigheden, het laatste twijgje vervoerd is en het ultieme wormpje is verdwenen in de snaveltjes van hun jongen, zingen ze nog een laatste lied ter ere van de Schepper. Jezus gaf ons al de raad om eens goed naar de vogels te kijken, omdat die zich geen zorgen maken over wat ze zullen eten en welk pak ze die dag zullen dragen.

Laten wij dan ook net als de vogels onze gedachten de hele dag door omzetten in een lied ter ere van onze Schepper.

Satan haat de muziek die God eert. Problemen kunnen onmogelijk als onkruid omhoog schieten in een hart dat zich verlustigt in de Heer en zich bezighoudt met lofprijzing en gezang.

Klik hier voor een oud lied gezongen door Jim Reeves

Reacties

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier