Blijf bij mij, Heer

In 1847 schreef Henry Francis Lyte het lied ‘Abide with me’ wat ook in het Nederlands vertaald is als ‘Blijf bij mij, Heer’ en onder meer gevonden kan worden in de bundel van Johannes de Heer.
Francis Lyte, die op dat moment stervende was aan tuberculose, baseerde het lied op het verhaal van de Emmaüsgangers die een onbekende man tegenkwamen op weg naar huis die hen onderwees over de opstanding van Jezus. Omdat het donker werd vroegen ze de man om bij hen te blijven en toen werd het hen opeens duidelijk dat die man Jezus zelf was. Het oorspronkelijke lied kent acht coupletten.

Blijf bij mij Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henen gaan in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij.

Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt,
ach, nimmer geeft ons d’aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
maar Gij, die niet verandert, blijf met mij!

Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
en ‘k zie de poorten voor mij opengaan
en Gij mij d’ogen sluit, dan juich ik blij,
in leven en in dood waart Gij met mij.

Het lied is ook vandaag de dag nog erg populair, ook in een ongelovige wereld. Zo wordt het nog altijd gespeeld gedurende de nationale Dodenherdenking op 4 mei en ook steevast gespeeld voor de aanvang van de Engelse bekervoetbalfinale. Het was volgens overlevenden van de ramp op de Titanic ook het lied dat door de muzikanten gespeeld werd toen het schip aan het zinken was, en het werd gespeeld tijdens de begrafenis van Prins Bernard.

Is het niet wonderlijk dat de mens in het uur van zijn hoogste nood zijn moeizaam opgebouwde eigen wereldvisie maar wat graag verlaat en in zijn diepe ellende uitroept naar redding? De hemel ligt niet zo ver bij ons vandaan. Slechts één oprecht gebed is meer dan genoeg om die enorme afstand direct te overbruggen.

Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden.
Romeinen 10:13

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier