Een overwonnen vijand

Naar een artikel van J.H. Jowitt (1864 – 1923)

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.
Colossenzen 2:15

Satan wordt hier afgeschilderd als een overwonnen vijand en zelfs als een gedegradeerde, ontwapende tegenstander. Hij is “geplunderd.”

Het doet je denken aan een vogelverschrikker op een akker, waar de dode vogels opgehangen worden als een waarschuwing voor andere rovers. Satan kan ons niet deren. We kunnen echter wel gealarmeerd en gewaarschuwd worden door zijn aanwezigheid.

Hij is al verslagen. Een overwonnen vijand, en dat terwijl de slag nog maar nauwelijks begonnen is. We betreden het slagveld met het aanzien van overwinnaars.

Laten we die overtuiging dan ook altijd vasthouden als we onze tegenstander tegemoet treden. Laten we hem behandelen als een verslagen vijand en hem niet het genoegen laten proeven van onze twijfels en angst.

Die eer zijn wij hem echt niet verschuldigd. Het heeft ook niets met onze eigen moed en dapperheid te maken, of onze overwinning.

Christus is de overwinnaar. Hij heeft het volbracht en het is ons vertrouwen in Hem dat telt.

“Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” Onze overwinning is al bewerkstelligd door onze Leider, en nu moeten we ons identificeren met Zijn victorie. Laten we het daarom niet wagen om te twijfelen! Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten, hen in het openbaar te kijk gezet en over hen getriomfeerd aan het kruis. (Groot Nieuws Bijbel 1996)

Dr. Weymouth zegt: “Verdedig je gebied op de dag van de veldslag en nadat de strijd geleverd is, blijf dan staan als overwinnaars op het veld!” “Overwinnaars op het veld!” Dat inspireert me tot in het diepst van mijn ziel. Na iedere verleiding, zij het de verleiding die tot me komt bij zonneschijn of de verleiding die in het duister op me afkomt; na ieder gevecht, blijf als overwinnaars op het veld. Houd de banier van de Heer hooggeheven, dan gaan de duivel en zijn gespuis op de loop en blazen de aftocht!

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier