Een onuitgesproken band

En omdat we maar zwakke mensen zijn, helpt Gods Geest ons. Want we weten zelf niet goed wat en hoe we moeten bidden. Maar de Geest bidt Zelf voor ons met zuchten die niet in woorden zijn uit te spreken. -Romeinen 8:26,27

Wat een diep geheim in gebed. Een verfijnd goddelijk mechanisme dat met woorden niet kan worden geïnterpreteerd, door de theologie niet kan worden uitgelegd maar waar de eenvoudigste gelovige van weet, ook al begrijpt hij het niet precies.

Er zijn zoveel lasten waar we mee rondlopen maar die we niet kunnen begrijpen. Het hart roept uit, maar vindt geen woorden om te vertellen wat het diep van binnen voelt. Toch weten we dat die dingen een echo zijn van de troon en een fluistering van het hart van God. Vaak is het eerder een verzuchting dan een lied, een last in plaats van een vrije vleugel. Maar het is een gezegende last en de verzuchting heeft een ondertoon van lofprijzing en onzegbare vreugde. “Zuchten die niet in woorden zijn uit te spreken.”

Zelf kunnen we er geen woorden bij vinden en weten we alleen dat God in ons bidt voor iets dat Zijn hand nodig heeft en dat Hij begrijpt.

Daarom kunnen we ons bezwaarde hart bij Hem uitstorten, Hem vertellen over het verdriet waar we onder gebukt gaan, en weten dat Hij het hoort en ons liefheeft. Hij begrijpt alles begrijpt, ontvangt alles van ons gebed en scheidt zelfs de verkeerde dingen die we in onze onnozelheid uitkramen, van het goede voordat Hij alles met de wierook van de Grote Hogepriester voor de hemelse troon legt. Ons gebed wordt gehoord, geaccepteerd en verhoord in Zijn naam.
-A.B. Simpson

***

Het is niet nodig om met verheven woorden tot God te spreken of altijd iets van Hem te horen om communicatie met Hem te hebben. Er is een onuitgesproken band die beter is dan woorden. Een klein kind kan de hele dag bij zijn moeder zitten terwijl zij druk bezig is met het huishouden. Ofschoon er weinig gezegd wordt en ze allebei druk zijn; het kind met zijn drukke spel en de moeder met haar werk, hebben ze toch een volmaakte band. Hij weet dat ze bij hem is en zij weet dat alles goed met hem gaat. Zo kunnen wij urenlang bij de Heiland zijn in stille communicatie terwijl we met alledaagse dingen bezig zijn, en we ons er tegelijkertijd bewust van zijn dat alles wordt aangeraakt door Zijn hand. We voelen dat we Hem behagen en we Zijn zegen ontvangen.

Als de druk te heftig wordt en de problemen te groot zijn om uit te leggen, of te diep om er iets van te begrijpen, dan is het zo troost gevend om in Zijn liefdevolle armen te vallen en Hem snikkend te vertellen over het verdriet waar we geen woorden voor hebben.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier