Trouw met gebed

Er is nogal wat ongeloof in de wereld. Toch zijn er maar weinig mensen die geen respect hebben voor de kracht van het gebed. Het is de kracht van God en door gebed kunnen hele bergen verplaatst worden. Daarom gaat deze Oppepper over het gebed.

***

Een soldaat in de eerste wereldoorlog lag samen met zijn compagnie in de loopgraven. De verliezen waren groot en een aantal van zijn kameraden lag nog gewond in het niemandsland tussen hun loopgraaf en die van de vijand. “Het spijt me kerel,” sprak de kapitein tegen de soldaat, “maar je moet eruit om de gewonden weer naar onze linies te halen.”

“Natuurlijk kapitein,” sprak de soldaat. Toen vroeg hij hoe laat het was. “Kwart voor negen!” antwoordde de kapitein. De soldaat knikte en ging weer zitten.

Een kwartier later was hij nog steeds de loopgraaf niet uit. De kapitein bulderde woest: “Hé soldaat. Ik had je gezegd om de loopgraaf uit te klimmen en de gewonden op te halen. Komt er nog wat van?”

“Natuurlijk kapitein,” sprak de soldaat weer. Toen vroeg hij nog eens hoe laat het was.

“Negen uur,” antwoordde de kapitein geïrriteerd.

Toen keerde de soldaat zich resoluut om en klom hij uit de loopgraaf, het levensgevaarlijke niemandsland in. Een half uur later was hij weer terug nadat hij zeven gewonden in veiligheid had gebracht.

“Wat was dat daarnet voor onzin,” bromde de kapitein toen hij de soldaat weer zag.

“Kapitein,” antwoordde de soldaat, “Ik geloof niet zo in God. Ik begrijp het allemaal niet, maar mijn moeder wel. Die bidt voor alles.

Voordat ik naar het slagveld werd gestuurd zei ze me dat ze elke avond om negen uur voor me zou bidden, dat God me zou behoeden. Ik had gewoon de moed niet om de loopgraaf uit te klimmen voordat het negen uur was.”

***

In een bepaald opzicht kun je gebed vergelijken met een telefoongesprek. Als je opeens aan iemand denkt dan kan het zijn dat God van je vraagt dat je voor die persoon bidt. Hij wil contact hebben met die persoon aan wie je denkt. Dat contact maakt Hij door jouw gebeden. Jij moet het telefoontje plegen. Jij moet bidden.

Jij bent de noodzakelijke schakel tussen God en de persoon met wie God wil spreken. Als jij de boodschap dus ontvangt en aan die persoon denkt, maar er verder niets mee doet omdat je het te druk hebt met je eigen beslommeringen, kan Gods niets doen voor die persoon en gebeurt er niets. God zou graag Zijn boodschap doorgeven, maar het lukt niet omdat jij niet ‘belt’.

Natuurlijk moet de persoon met wie God wil spreken zelf ook de telefoon opnemen om de boodschap te ontvangen. Soms duurt dat behoorlijk lang, omdat veel mensen helemaal niet geloven dat God hen wil spreken. Ze horen de telefoon niet eens. Maar God is erg geduldig en werkt onophoudelijk om Zijn liefde aan iedereen duidelijk te maken en zal je dus vaak vragen om die persoon weer even te ‘bellen.’

Uiteindelijk komt er een dag dat de telefoon opeens wordt opgenomen en dringt Gods boodschap door tot diep in het hart van degene die je zo getrouw hebt gebeld.

Bidden kost tijd, maar het is nooit verloren tijd. Schuif gebed dus niet onder het vloerkleed. Wees er getrouw mee en schat het op waarde. God vraagt het van je en heeft jouw gebeden nodig om Zijn liefde aan deze wereld te tonen.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier