Een ander gebed

Een man stapte eens op een trouwe, oude vrouw af die er bekend om stond dat ze dicht bij God leefde en dat haar gebeden vaak beantwoord werden. “Net iets voor mij,” dacht de man die al lang worstelde met zijn opvliegende natuur. “Als ik haar vraag om voor me te bidden, zal ik zeker geduldig worden.”
“Dus je wilt geduld hebben?” vroeg de vrouw aan de man nadat hij haar de reden van zijn bezoek had uitgelegd. De man knikte verheugd van ja en kon niet wachten tot er gebeden zou worden. Maar dat gebed verliep iets anders dan hij verwacht had.
“Heer,” bad de oude vrouw, “stuurt U alstublieft heel veel problemen op het pad van deze man. Moeilijkheden, tegenslag en verdrukking, Heer. Ik vertrouw op U.”
De man schoot overeind en maakte een einde aan het gebed. “Je hebt er niets van begrepen,” bitste hij. “Problemen en verdrukking heb ik helemaal niet nodig. Die heb ik al genoeg. Ik heb geduld nodig… Je moet God om geduld vragen.”
“Dat doe ik juist,” antwoordde de vrouw zacht. “In mijn Bijbel staat: ‘maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt.’  Lijdzaamheid betekent hetzelfde als geduld.

Als je echt wil leren om geduldig te zijn heb je verdrukking nodig. Er bestaan geen overwinningen die zonder een gevecht tot stand komen.”

God kijkt naar de dingen op een iets andere manier dan wijzelf. Natuurlijk is niemand blij met verdrukking, maar alleen door de verdrukking te doorstaan en te leren hoe wij in de pijn en de tegenslag de hand van Jezus kunnen vinden wordt ons geloof sterk en zuiver en komt de vrucht van de Geest in ons leven tot bloei.
Wij moeten er klaar voor staan om samen met onze Heer de arena binnen te gaan en niet direct bij de eerste de beste tegenslag beginnen te twijfelen en toegeven aan de verleiding om het bijltje er maar bij neer te gooien. In de school van God wordt iedere dag weer een nieuwe les voorbereid en veel van die lessen komen tot ons in de vorm van obstakels en moeilijkheden.
Onze Heer werd gekruisigd. Zijn wij meer dan onze Meester en verwachten wij naar de hemel af te zeilen op een zacht bed van gemak met donzen dekens? Alleen door het kruis leren wij de Heer kennen zoals Hij gekend wil worden. Als je zoekt naar geduld moet je niet verbaasd staan als er moeilijkheden op je weg komen.

Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning! Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.
Romeinen 8:37-38

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier