In het hart van Christus

Ik klampte mij aan hem vast en liet hem niet meer los (Hooglied 3:4)

Naar een artikel van C.H. Spurgeon

Staat Jezus telkens weer voor ons klaar, ongeacht ons zondige verleden? Je zou toch verwachten dat Hij er wel eens genoeg van krijgt dat wij telkens weer op zoek gaan naar een andere reddingsboei voordat wij Hem aanroepen? Maar nee, Hij blijft voor ons klaar staan. Er is niemand op aarde zoals Hij. Hij is het beste van alles wat goed is en niets kan Zijn liefde overtreffen. Er rest ons slechts één ding dat wij hier op aarde moeten doen en dat is dat wij Hem prijzen en liefhebben.

Weg met de afgoden, weg met onze zondige verlangens. Laat ons ruimte maken voor de Koning der Koningen.

Laat wij de wereldse standaard van pracht en praal, van hoogmoed en arrogantie onder onze voeten verbrijzelen en het kruis van Christus, het kruis waar de wereld om lacht, hooghouden als een lichtend baken in de duistere nacht.

Wat is onze opdracht als kind van God? Dat onze ziel zich neervlijt bij Zijn voetbank. Dat wij Zijn voeten kussen, en ze met onze tranen wassen.

O, hoe kostbaar is Christus! Hoe is het toch mogelijk dat wij mensen zo weinig aan Hem denken? Waarom trek ik toch steeds weer naar wereldse velden voor mijn vreugde en troost, velden die geen deel uit maken van Zijn koninkrijk, terwijl de eeuwige schepper, mijn vriend voor de eeuwigheid voor mij klaarstaat, zo vol, zo rijk en zo bevredigend.

Daarom vraag ik je, o gelovig kind van God, om een verbond met Hem in je hart te sluiten dat je nooit van Hem zult afwijken. Vraag God om je daarbij te helpen.Bid dat Hij je als een zegelring om Zijn vinger mag dragen, als een armband aan Zijn arm en dat Hij je kleedt met de hemelse trouwjurk.

Waar moeten wij onze tenten dus opslaan?

Er is maar één plaats die daarvoor in aanmerking komt en dat is in het hart van Christus; in de spleten van die rots moet mijn ziel eeuwig verblijven. “Ik smacht van verlangen om bij U te komen. Mijn ziel en mijn lichaam zingen uw lof, de lof van de God die leeft. Uw ogen zien zelfs een mus die een plekje zoekt om te nestelen, zelfs het nest van de zwaluw ontgaat U niet, noch haar jongen. Ook zij zijn welkom in uw tempel, Here van de hemelse legers. U bent mijn Koning en mijn God.*

Zo maak ik mijn woning bij U en bij U alleen. O, Here, mag ik mij dicht bij U nestelen, mijn ware en enige rust.

*Psalm 84:3,4

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier