Een achteloze houding

Een van de obstakels bij het bidden, die het gebed zeker niet ten goede komen is een lichtvaardige of achteloze houding met betrekking tot God. Terwijl God een liefhebbende Vader is en ons door en door begrijpt ontbreekt het ons vaak aan een gezonde vrees voor God, gekoppeld aan een diep respect als wij voor Zijn troon komen. Gebed is nu eenmaal een serieuze zaak.

Echt bidden betekent immers in verbinding staan met de God van het universum. Bidden zet ons op de weg om met Hem samen te werken om Zijn wil, niet de onze, op aarde te volbrengen.

Stel je eens voor dat je wordt uitgenodigd om in het paleis met de koning te spreken. Of je het nu wel of niet eens bent met het koningshuis, toch heb ik zo het gevoel dat je niet voor de koning zou verschijnen in je alledaagse kloffie besmeurd met de resten van je ontbijt.

Moet ik me minder vereerd voelen of minder voorbereid zijn wanneer ik mijn hemelse Vader en mijn Verlosser ontmoet aan de troon der genade?

Bidden moet een vreugdevolle gemeenschap zijn, maar het is even zo goed een serieuze ontmoeting. God wil dat wij Zijn troon met eerbied en godvruchtige vrees benaderen. De profeet Maleachi had wellicht een soortgelijke gedachte toen hij de tempelpriesters berispte omdat zij de Heer goedkope offers brachten in Maleachi 1:

“De Heer van de hemelse legers zegt: Een zoon moet respect hebben voor zijn vader. En een knecht moet ontzag hebben voor zijn heer. Als Ik jullie Vader ben, waar is dan jullie respect voor Mij? En als Ik jullie Heer ben, waar is dan jullie ontzag voor Mij? Priesters, Ik heb het tegen júllie! Jullie hebben geen enkel ontzag voor Mij. En dan durven jullie te vragen: ‘Waarom vindt U dat wij geen ontzag voor U hebben?’ Omdat jullie slechte offers op mijn altaar brengen. Jullie vragen Mij: ‘Wat is er dan slecht aan die offers?’ Jullie offers zijn slecht, omdat jullie ze niet belangrijk vinden. Jullie offeren blinde dieren en vinden dat niet erg. Jullie offeren kreupele en zieke dieren en zeggen: ‘Dat geeft niets!’ Durf zulke dieren eens aan jullie koning aan te bieden! Zou hij daar blij mee zijn?”

 Bidden is niet alleen een serieuze zaak, maar ook een geweldig voorrecht. Onze gebeden moeten veel meer zijn dan de goedkope tempeloffers waarover Maleachi sprak. Jezus moest lijden en is gestorven om het voorrecht van een warme gemeenschap in gebed met God mogelijk te maken.

Jezus offerde Zijn leven aan het kruis zodat wij nu, als gelovigen het Heilige der Heiligen mogen binnengaan om met de Heer te spreken. Het was niet Zijn onderwijs of Zijn wonderen die de “nieuwe en levende weg” openden, maar de weg werd geopend omdat Jezus Zijn bloed vergoot voor onze zonden. Lichtvaardig bidden, achteloos en luchthartig bidden, is lichtvaardig omgaan met de dood van Gods enige Zoon. God beantwoordt geen goedkope gebeden.

Het is goed als wij daar diep over nadenken.

Download PDF

Reacties

  1. Daarom ben ik zo blij dat ik na jaren zwerven de oorspronkelijke ‘ouderwetse’ Traditionele Rooms Katholieke Kerk terug mocht vinden want zij doen werkelijk alles wat in hun vermogen ligt om God maximaal te respecteren.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier