De tempel van God

Weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat Zijn Geest in u woont?
1 Korinthe 3:16

Wij de tempel van God? Als je aan een tempel denkt dan denk je toch in de eerste plaats aan een plaats van aanbidding? Een plaats waar een mens in contact kan treden met God? Maar dat is precies wat er bedoeld wordt.

Een aardse tempel, bijvoorbeeld een kerk, is een prima plaats voor samenkomst en aanbidding, maar de zuiverste tempel, waar God met ons afzonderlijk in contact wil treden is niet gebouwd door aardse handen en met cement en hout, maar door God zelf. Hij staat in ons menselijke hart.

In de oudheid werd de tempel vooral gebruikt als een plaats om offers te brengen. In zekere zin is dat vandaag niet veranderd. Alleen is het offer dat God van ons vraagt nu anders dan vroeger. Terwijl er in het Oude Testament gevraagd werd om een lam te offeren hoeft dat nu niet meer. Het lam van God, Jezus zelf, is reeds geofferd.

De offers die God nu van ons vraagt zijn van meer persoonlijke aard. Hij vraagt ons om diepe aanbidding en het offer van een dankbaar hart, dat leidt tot intiem contact met God. Dat kost aandacht, betrokkenheid en vooral ook tijd. Een offer is tenslotte iets dat je opgeeft om een ander doel te bereiken. Maar zulke offers zijn meer dan de moeite waard.

Iets over het geduld en het inzicht waarmee Jezus ons wil onderwijzen staat beschreven in het verhaal over de Emmaüsgangers. Jezus legde twee verwarde discipelen geduldig het hele Evangelie uit. Toen gingen hun ogen open en sprongen hun harten van vreugde op. Hun angst was weg, de visie was duidelijk en de hemelse vrede stroomde binnen.

 

Jezus had hen niet zo uitgebreid hoeven onderwijzen. Hij had hen gewoon kunnen aanraken met Zijn vinger en zo hun onzekerheid en angst kunnen wegnemen, maar dat deed Hij niet.

Hij nam uitvoerig de tijd voor hen, zodat hun vreugde niet slechts gestoeld was op emoties en gevoelens, maar op hemels begrip.

Zo wil Hij ook met ons omgaan. Hij wil persoonlijk met ons aan tafel gaan en onze zorgen, verlangens en verwachtingen met ons doorspreken zodat we leren hoe we naar het leven moeten kijken met de ogen van God. Jezus heeft een eeuwige visie en die gaat veel en veel verder dan het gelimiteerde landschap van het heden dat zich vandaag voor ons uitstrekt.

Geen onderwijzer is zo degelijk en zo persoonlijk bij ieder van ons betrokken en er bestaat geen beter tekstboek dan het boek dat Hij ons gaf. “Door te luisteren naar Uw woord, komt er licht en duidelijkheid in mijn leven. Zelfs onverstandige mensen ontwikkelen inzicht.” (Psalm 119:130)

Luisteren is iets anders dan horen. Om te kunnen luisteren is de stilte van de tempel noodzakelijk. Eerst moeten de stemmen van de wereld verstommen en dan, door meditatie en bespiegeling van het Woord, begint de Grote Onderwijzer ons te leren en leert Hij ons precies die dingen die wij op dat moment in ons leven nodig hebben.

De beste weg naar de hemelse vrede en het geloof berust niet op denkwerk, logisch beredeneren of het bestuderen van menselijke wijsheid, maar het luisteren naar de stem van de Heer in de tempel van ons hart. Neem er vandaag de tijd nog voor, want dat zijn de offers die God waardeert.

U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen, waarmee Hij Zijn geestelijk huis bouwt.
1 Petrus 2:5

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier