Blijf vannacht bij ons

Blijf bij ons Heer, Zoon van God. Het leven is veel te zwaar om door te komen met alleen de hulp van onze eigen kracht en inzicht. Telkens weer blijkt dat de stress en de strijd van iedere dag Uw aangezicht overschaduwen. Zorgen groeien op als onkruid en verwilderen de tuin van ons eigen hart, een tuin die voor U bestemd is en werd geschapen als een paradijs waar U in gaat wonen.

Kom tot ons, Heer van het leven en laat Uw hemelse licht over onze doffe en ontmoedigde harten schijnen zodat onze ogen weer stralen met de vreugde van Uw aanwezigheid. Zo worden we veranderd, zo worden wij vrij, vol kinderlijke vreugde en zullen wij ook een licht zijn voor andere  wankelende zielen. Kom tot ons, Heer en blijf vannacht bij ons.

Kom allereerst tot ons als Redder, als het Lam dat voorbestemd was om geslacht te worden nog voor de aarde geschapen werd. Het Lam van God dat kwam om de zonden van de wereld weg te nemen.

Laat ons deze woorden overdenken en als er iemand is die dit leest en U nog niet werkelijk kent, die de overweldigende schoonheid van Uw aanwezigheid nooit persoonlijk heeft beleefd en aanschouwd, laat de genadevolle woorden “Ik sta aan de deur en Ik klop” dan een realiteit worden zodat Uw warmte ook in dat hart mag binnenstromen.

Helpt U ons om dat levende contact te maken waardoor de last van zonde en kwaad, van schuld en verdriet, van onze schouders wordt afgenomen en zo wonderlijk op de Uwe gelegd wordt. O, Heer… blijft vannacht bij ons.

En niet alleen vannacht, maar altijd en eeuwig. Kom toch tot onze vertwijfelde en vaak zo bange harten, O hemelse gast. En dan al snel niet langer als gast, maar als de hemelse Meester die alles weet en die geeft, verzoent en onderwijst.

Het is dus mijn gebed dat ons hart open voor U ligt en wij ons diep voor U buigen. Niet langer zijn wij, maar bent U de kapitein van ons leven en rust de heerschappij op Uw schouders, en niet op de onze.
Amen

Naar een gebed van Northcote Deck (Zendeling 19e eeuw)

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier