Met aandacht luisteren

Daarom moeten wij heel aandachtig luisteren naar de waarheid, die wij hebben gehoord; anders zullen wij ervan vervreemd raken.
Hebreeën 2:1

“Waarheid?” vroeg Pilatus aan Jezus. “Wat is waarheid?”

Jezus antwoordde hem niet, maar veel eerder al had Hij gezegd dat Hij de waarheid was, evenals de weg en het leven. De waarheid ligt besloten in het Woord van God en het is daarom van het allergrootste belang om het met aandacht te lezen. Niet alleen omdat het Woord de waarheid is, maar ook omdat dat Woord vol zit met daadwerkelijke kracht. In de Bijbel staan geen loze beloften of lege woorden, maar woorden die daadwerkelijk kunnen vernieuwen en ons kunnen veranderen. Om die woorden achteloos naast ons neer te leggen is dwaasheid en op zijn zachtst gezegd een grove vergissing.

Wij zouden er, zoals het Woord in Hebreeën stelt, heel aandachtig naar moeten luisteren, er tijd voor moeten uittrekken en ons telkens weer moeten afvragen wat die woorden voor ons persoonlijk te betekenen hebben.

Als wij dat niet doen en het allemaal niet zo nauw nemen met wat Jezus ons te vertellen heeft is het gevolg daarvan een vervreemding.

Wat is dat eigenlijk, een vervreemding?

Het woordenboek zegt er het volgende over: “Vervreemding: ‘zich ergens van verwijderen, van eigenaar veranderen. Geen relatie meer hebben met of afgesneden zijn van.” De Van Dale geeft dan als voorbeeldzin: ‘De man was van zijn vaderland vervreemd.’

Wat een tragedie als wij van ons hemelse vaderland vervreemden doordat wij het woord van God niet op waarde weten te schatten. Als wij ons niet afzonderen met God en geen aandacht hebben voor Zijn Heilige Geest zullen de hemelse waarden niet langer het kompas zijn waarmee wij varen. Dan laten wij ons leiden door aardse verlangens en een zelfzuchtige natuur.

Het is eenvoudig te begrijpen. Als wij het licht de rug toekeren en er vandaan lopen wordt iedere weg snel duisterder en verwarrender en voordat we er erg in hebben stoten we ons tegen een scherpe rots of vallen we in een diepe put. En dan geven we God doorgaans ook nog eens de schuld van onze pijn en frustraties. Dat is helemaal nergens voor nodig.

Door aandachtig te luisteren naar wat God ons vertelt en er zorgvuldig over na te denken straalt het licht in al haar glorie. Daar hoeven wij zelf verder niets voor te doen. Daarom zegt Paulus: “Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, Die ons de weg wijst.”*

Kijken naar Jezus. Aandachtig luisteren naar Zijn stem met een open hart zodat Zijn woorden ons hart mogen binnenstromen.

Toen Abraham door God werd gevraagd om met Izaäk de berg op te gaan liet hij zijn dienaar aan de voet van de berg achter. Charles Spurgeon vergelijkt de dienaar van Abraham met ons lichaam, dat aan de voet van Gods berg moet achterblijven zodat wij ons volledig kunnen richten op God en zo kunnen horen wat Zijn bedoeling is. Neem de tijd voor het Woord en laat je erdoor veranderen. Je hoeft er zelf niets voor te doen behalve er aandachtig naar te luisteren.

* Johannes 14:6
* Hebreeën 12:2

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier