Maandag 8 augustus 2022

Iemand vroeg eens aan de evangelist Dwight L. Moody of hij wel de genade had om als martelaar voor God te sterven. “Nee, natuurlijk niet,” antwoordde Moody zonder aarzeling. De ander keek hem aan met gefronste wenkbrauwen en vroeg toen: “Maar zou je die kracht dan vandaag niet graag willen hebben?”

En opnieuw was het antwoord: “Nee, natuurlijk niet. Vandaag sterf ik niet als martelaar. Wie weet, morgen wel; maar vandaag is dat dus niet aan de orde. Maar waar ik wél genade en kracht voor nodig heb is vandaag een goede preek te houden en daarna de weg naar het postkantoor te vinden. Die dingen staan vandaag op mijn programma en dat is dan ook de geest waarin ik vandaag moet leven.”

Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen.
Mattheus 6:34

Deze week nieuw op de site

Goed of slecht
Altijd dezelfde sleutel
De gouden jaren nummer 13 (Ik vergeef)

Spreuk van de week

God leidt Zijn kinderen niet om tegenspoed heen, maar gaat er vaak met hen dwars doorheen. Maar Hij leidt!  En te midden van de tegenspoed is Hij hen nader dan ooit tevoren.
Otto Dibelius

Ik verdeel de wereld in drie groepen: de weinigen die dingen mogelijk maken, de velen die toekijken, en de overweldigende meerderheid die er geen idee van heeft wat er eigenlijk aan de hand is.
Onbekend

Om over na te denken

Wees stil en verwacht alles van de Heer.
Psalm 37:7a

Is het ooit bij je opgekomen dat, als God je gebed niet lijkt te beantwoorden, het misschien niet komt doordat Hij je niet gehoord heeft, maar doordat je zelf een beetje hardhorend bent? Het is niet dat Hij niet geantwoord heeft, maar dat jij niet geluisterd hebt. Wij zijn zo druk met onze dienst, ons werk en soms zelfs zo druk met ons gebed, dat het niet bij ons opkomt om te stoppen met ons eigen gepraat, de stilte binnen te gaan en zonder interrupties of tegenargumenten te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft met “die stille kleine stem”. Het is voor ons in deze gejaagde maatschappij best een opgave om echt stil te zijn, om niets te doen, niets te zeggen, en in zekere zin niets te denken. Wij moeten leren wat het betekent om ontvankelijk te zijn en te wachten op die heilige stem die ons hart in vuur en vlam zet. “Wacht alleen op God,” zegt de Psalmist; en nogmaals “Wacht op de Heer.”
– Geselecteerd

Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht.
Maar God, mijn lieve God zal mij behoeden,
want Hij houdt voor mij de wacht.

Moet ik lang Zijn hulp verbeiden,
Zijn liefde blijft mij leiden.
Hoe zwaar de wolken ook en hoe dicht,
het is goed, Hij voert mij naar het licht.

Uit het archief van Spurgeon
Toen vroeg David aan de Heer
1 Samuel 30:8

Christen, indien je het juiste pad wilt kennen, neem dan God tot je kompas; indien je het schip door de donkere nachten over de hoge golven wilt sturen, leg de helmstok dan in de hand van de Almachtige God. Menige rots zou kunnen worden ontweken als wij onze Vader het roer gaven; zandbanken, ondiepe wateren of verraderlijke stromingen worden vermeden als wij ons aan Zijn veilige en liefdevolle wil durven over te geven. Iemand zei eens: “Iedere Christen die Gods mes oppakt en er mee snijdt voor zijn eigen idealen zal zich zonder twijfel in de vingers snijden.” Doe alles dus op Gods manier. God belooft dat Hij ons zal onderwijzen en ons de weg zal tonen. Het is de belofte van de Schepper, die niet kan liegen. Laten wij dan al onze verwarring tot Hem brengen en oprecht zeggen: “Heer, wat wilt Gij dat ik doe?” Trek er deze dag niet op uit zonder de Heer om Zijn hulp en aanwezigheid te vragen.

Uit de schatkist van het verleden
John Pershing (1860-1948) was een Amerikaanse generaal die onder meer bekend werd om zijn succesvolle overwinningen in de Eerste Wereldoorlog. Hij was een overtuigd Christen. In een van zijn toespraken aan de vooravond van een beslissende slag sprak hij de volgende woorden tot zijn manschappen: “Mannen, ik ken Jezus Christus nu 47 jaar en ik kan je eerlijk zeggen dat ik dit leven niet aankan zonder Zijn aanwezigheid. Het is geen kleinigheid om te weten dat mijn verleden mij is vergeven, en dat God iedere dag weer voor me klaarstaat om mij door de dag heen te loodsen.” Toen vervolgde de strijdbare generaal: “En daarom beste mannen, beveel ik jullie zo’n verlosser aan. Vertrouw op Hem.”

De Franse scheikundige wetenschapper Louis Pasteur (1822-1895) zei eens: “Het nageslacht zal op een dag lachen om de dwaasheid van de moderne materialistische filosofie. Hoe meer ik de natuur bestudeer, des te meer ik mij verbaas over de grootsheid van de Schepper.”

Dat is grappig
Tegen de tijd dat Piet bij het stadion aankwam was de voetbalwedstrijd allang begonnen. “Waarom ben je zo laat?” vroeg zijn vriend een beetje geïrriteerd. “Het is zondag,” mompelde Piet. “Ik zou dus eigenlijk in de kerk moeten zitten, maar ik kon maar geen besluit nemen wat ik moest doen. De kerk was beter voor me dan de voetbalwedstrijd, maar de wedstrijd is leuker. Dus gooide ik maar een muntje op. Je kent dat wel, kop of munt. Zo liet ik God het besluit maken.”

Zijn vriend begreep het niet. “Dat had toch zeker niet zo lang hoeven te duren?” “Natuurlijk wel,” mompelde Piet met een schuldig gezicht. “Ik heb dat muntje wel 35 keer moeten opgooien.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier