Altijd dezelfde sleutel

Heer, geef mij…
oren om te horen,
ogen om de pijn te lezen,
voeten om op weg te gaan,
en handen die genezen.

Maar meer nog,
dat de liefde uit mijn hart mag stromen
zodat de mensen tot U komen

Jezus zei: “Wie zijn leven voor zijn vrienden over heeft, heeft de grootste liefde.”

Wat betekent het dat je je leven voor een ander over hebt? De liefde vergeeft en steunt. De liefde gelooft telkens weer in een nieuwe kans en geneest waar ze maar komt. En op die manier leven is niet eenvoudig. Misschien zelfs wel onmogelijk in deze harde, gespannen wereld. Juist daarom hebben we Jezus zo hard nodig, want met Zijn levende aanwezigheid kunnen we wél zo leven. De regels alleen helpen niet. Die overwinnen de zonde niet.

De zonde werd overwonnen door een persoon; een levende mens die zijn leven opgaf om aan een ander mens het leven te geven. Die mens was Jezus, de Zoon van God, van wie de Bijbel zegt dat Hij de liefde zelf is. De geest van de liefde is het kompas dat God wil dat wij volgen op de reis door dit leven.

De Schriftgeleerden met al hun machtige kennis en welvaart dachten daar anders over. Die schreeuwden met luide stem dat alleen de letter van de Wet het juiste kompas was. En toch waren ze mijlenver verwijderd van het koninkrijk van God. Ze braken zelfs de kleinste regels niet, maar Jezus had geen goed woord over hen te zeggen.

Kunnen wij het Woord van God en Gods regels dan zomaar in de wind slaan omdat de regels toch niet helpen?

Natuurlijk niet. Paulus maakte het duidelijk toen hij zei: “De letter doodt, maar de Geest maakt levend.”*

De schriftgeleerden pakten de stenen op om de zondige vrouw te stenigen. Natuurlijk was ze verkeerd geweest. Ze had de regels gebroken. De letter van de wet maakte dat de omstanders op het punt stonden om de eerste keien te werpen. Maar de Geest ging veel verder. De Geest zag met de ogen van de liefde. De Geest begreep het hoe en waarom en door de Geest begrepen de Schriftgeleerden opeens dat ze zelf ook slecht waren.

Vroeg Jezus niet aan Zijn volgelingen om hun licht te laten stralen zodat de wereld God zou herkennen? Dat licht heeft alles te maken met de manier waarop wij van onze naaste houden.

Trots is een menselijk euvel. Het gebeurt maar al te snel dat iemand die een lijst met regels nauwgezet naleeft, neerkijkt op iemand die daar wat meer moeite mee heeft. Maar eigenlijk zegt Jezus dat iedereen er een potje van maakt. Daarom ging Jezus verder en zei Hij: “Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten opzij te schuiven. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven.* Dit is een nieuwe opdracht die Ik u geef: heb liefde voor elkaar. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor u heb.” *

Het is de geest van God in het Woord waar het om gaat. De liefde is altijd juist, want God is de liefde waar ieder mens naar hunkert.

Niet ieder mens wil zich aan Hem overgeven. Natuurlijk zijn er ook mensen in opstand tegen God, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. De liefde is dat wel.

En vergeet nooit dat het menselijk hart overal ter wereld precies hetzelfde is. Ieder mens kent pijn en angst. Ieder mens verlangt naar warmte en worstelt met de diepe vragen van het leven. Daarom is de sleutel tot ieder hart altijd weer de liefde.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier