Maandag 7 november 2022

Er was eens een klein Chinees jochie dat van Jezus hield en zijn best deed om overal zijn kleine lichtje te laten schijnen. Hij stond daarom voor iedereen klaar om boodschappen te doen en omdat hij altijd zo eerlijk was vertrouwde iedereen hem hun geld toe. Zij waren er van overtuigd dat het kereltje hen niet zou bedriegen en altijd het juiste wisselgeld zou teruggeven.

Maar toen er een ongelovig oud vrouwtje in het dorp kwam wonen dat slecht ter been was, wilde zij het kereltje niet inschakelen. “Dat joch zal me zeker bedriegen. Hem vertrouw ik mijn centjes niet toe.”

“Onzin,” sprak haar buurvrouw. “Dat is het Jezus-jongetje van de kerk. Het laatste wat hij zal doen is jou bedriegen.”

Laat jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen.
Mattheüs 5:16

 De moeite waard deze week:

Gaan wetenschap en Christelijk geloof wel samen? Veel mensen denken van niet, maar toch blijkt dat het Christendom het fundament is van de hedendaagse wetenschap. Vandaag beginnen we daar een nieuwe serie artikelen over. Lees er hier meer over.

Samuel F.B. Morse veranderde de wereld in 1840 voor altijd. Hoe zag zijn leven er uit en hoe kwam hij tot zijn uitvindingen? Lees er hier meer over.

Gebed is een verfijnd goddelijk mechanisme dat met woorden niet kan worden geïnterpreteerd, door de theologie niet kan worden uitgelegd maar waar de eenvoudigste gelovige van weet, ook al begrijpt hij het niet precies. Lees er hier meer over

Een arme vrouw in een oosterse stad vroeg de Sultan eens om hulp, nadat dieven haar geld hadden gestolen terwijl ze sliep. Lees er hier meer over.

Spreuk van de week

Bij de eeuwige God ben je altijd veilig. Zijn eeuwige armen dragen je.
Deuteronomium 33: 27.

De overweldigende vloedgolven lijken soms zo diep en gevaarlijk, maar de eeuwige armen van God zijn altijd dieper en blijken telkens weer betrouwbaar. De schijnbaar oneindige behoeften van de mens worden altijd weer overtroffen door de oneindige hulp, steun en troost van God voor Zijn kinderen. Als Hij geeft, geeft Hij overvloedig en boven alles wat we kunnen vragen of denken.
Uit: The Soldier’s textbook door John Ross MacDuff (1818–1895)

 Er zijn mensen in deze wereld die de gave hebben om overal vreugde te vinden, en ook achter te laten als ze weggaan.
Faber

 Om over na te denken

Toen bracht de Heer hem naar buiten en zei: “Kijk eens omhoog naar de hemel. Tel de sterren, als je kan.”
Genesis 15:5

Zo gaat het vaak met ons als Gods kinderen. De tent wordt verwisseld voor de hemel! In dit hoofdstuk zat Abraham humeurig in zijn tent maar God wilde dat hij de sterren zag. En dat is altijd de manier waarop de Goddelijke leiding tot ons komt. Hij neemt ons graag weg uit onze beperkte omgeving en toont ons de grote plaats die Hij voor ons in gedachten heeft. Want “zoals de hemelen hoog zijn boven de aarde”, zo zijn Zijn gedachten hoger dan die van ons. Hij wil graag dat wij de tent verruilen voor de hemel, en leven en bewegen in grote, ruime gedachten over Zijn bedoelingen en wil. En hoe is het gesteld met onze liefde? Is die van de tent of van de hemel?

 

 

Reikt onze liefde over machtige ruimten, op zoek naar zegeningen voor anderen? Of verblijft zij in zelfzuchtige afzondering, in de nauwe, beperkte ruimte van louter zelfzucht? En, hoe is het met onze gebeden? Hoe groot zijn die? Vullen ze een tent of stijgen ze op in de weidsheid van de hemel? Bevatten ze alleen onze eigen families, of gaan ze in oprechtheid tot de uiterste delen van de aarde? Stap uit de tent, ga naar buiten en kijk naar de hemel. Als vrienden van God zou dat onze blik moeten zijn.
J.H. Jowitt (1864-1923)

Uit het archief van Spurgeon
Ik vrees dat de kerk haar integriteit sneller zal verliezen in zachte, zijdeachtige dagen dan in ruwe tijden van strijd en ontbering. Als de tocht makkelijk lijkt, is het zaak om goed wakker te zijn, want op zulke momenten doorkruisen wij de betoverde grond en lopen we het meest de kans in slaap te vallen tot onze eigen ondergang. Zorg ervoor dat het geloof in Jezus een realiteit voor je is, een dragende kracht, en dat je liefde jegens Jezus straalt als een vurige vlam. Zo zijn er gelovigen die de Heer met grote mond belijden maar in tijden van duisternis onkruid blijken te zijn, huichelaars met mooie maskers, maar geen waarachtig opnieuw geboren kinderen van de levende God.

 Uit de schatkist van het verleden
In een oud boekje met getuigenissen uit de negentiende eeuw komt de volgende anekdote:

“Op een donkere avond liep ik met een zware last op mijn schouders over een stoffige landweg in de buurt van Colchester en toen kwam er een man langs met paard en wagen. ‘Mag ik mee?’ vroeg ik en de man knikte en zei dat ik op de bok kon springen. Zestien jaar later werd me als dominee gevraagd om in Colchester een man te bezoeken die op sterven lag. Toen ik bij de man binnenkwam stamelde deze: “Maar, ik ken u…’

Ik had geen idee waar die man het over had, want ik had hem wat mij betreft nog nooit eerder gezien. ‘Lang geleden liep u over een landweg met een zware last op uw schouders,’ sprak de zieke man. ‘Ik gaf u een lift.’

Nu begon het me weer te dagen en ik herinnerde me die avond.

‘Toen u bij uw bestemming was aangekomen en van mijn wagen sprong,’ ging de zieke verder, ‘gaf u mij dit…’ Hij greep een papiertje van zijn nachtkastje en toonde het aan de dominee. Het was een traktaatje met de boodschap over Redding. ‘Uw boodschap heeft me tot de Redder geleid,’ sprak de zieke ontroerd, ‘en nu, vlak voor ik sterf, kan ik samen met u bidden.’”

Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit zal slagen of dat, of dat het allebei goed zal zijn.

Prediker 11:6 Herziene Statenvertaling

Dat is grappig
Na de preek liepen de gelovigen naar buiten om de dominee de hand te schudden. Iemand zei daarbij: “Bedankt voor de boodschap, dominee. Weet u, ik geloof waarlijk dat u slimmer bent dan Albert Einstein.”

Stralend van trots zei de dominee: “Dank u, dat is heel aardig van u.”

Naarmate de week verstreek, begon de dominee na te denken over het compliment van de man. Hoe meer hij erover nadacht, des te meer vroeg hij zich af waarom iemand hem slimmer vond dan de grote wetenschapper. De zondag daarop vroeg hij de man daarom: “Wat bedoelde u precies toen u zei dat ik slimmer ben dan Einstein?”

De man antwoordde: “Nou dominee, ze zeggen dat Einstein zo slim was dat slechts tien mensen in de hele wereld hem konden begrijpen. Maar dominee, afgelopen zondag kon helemaal niemand u begrijpen!”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier