Maandag 6 December

Ik hoorde over een moeder die erg begaan was met een arm, gebocheld ventje dat bij haar in de buurt woonde. Omdat haar eigen zoon nauwelijks vrienden had, dacht ze dat het wellicht een goed idee was om het kreupele kereltje mee naar huis te nemen zodat beide jongens vriendschap konden sluiten.
“Jongen,” sprak ze tot haar eigen zoon, “wees aardig voor hem. Hij heeft een bochel en het is heel moeilijk voor hem om vriendjes te maken. Doe dus vriendelijk en behandel hem normaal.”
Het leek allemaal goed te gaan en de twee jongens waren gezellig aan het spelen, totdat de zoon opeens tegen het gebochelde jochie zei: “Weet je wat jij op je rug hebt?”
De moeder verstijfde van schrik. Dat was nu juist niet wat ze had bedoeld. Het kreupele jochie keek de zoon met treurige ogen aan en de spanning was voelbaar.
Toen zei de zoon: “Het lijkt wel heel naar wat jij daar meedraagt, maar dat is het helemaal niet. Het is juist heel mooi. Daar op je rug zit een doos waar God je vleugels in heeft gestopt. Er komt een dag waarop Hij die doos openmaakt en dan kun je net als de engelen wegvliegen.”
Karakter wordt niet gevormd in een rozentuin of in een paleis vol luxe, maar door tegenslag en lijden.

Deze week nieuw op de site
n leven
Trots: Een formidabele vijand
(
Spreuken overtrots)
Eigen verantwoordelijkheid

Spreuk van de week

Ik dank God voor mijn gebreken, want daardoor heb ik mezelf, mijn werk en mijn God gevonden.
Helen Keller (Doofstom en blind geboren)

Om over na te denken
Wees blij, broeders en zusters, als je geloof door allerlei moeilijkheden op de proef wordt gesteld.
Jakobus 1:2

Als wij op God vertrouwen gaan we de strijd winnen. Wij eren God door in Hem te geloven, en dat geldt in het bijzonder wanneer wij Zijn liefde en waarheid ook blijven zien als deze verscholen lijkt achter een dikke wolk en Zijn wegen en voorzienigheid onduidelijk zijn. Gelukkig zij die zo beproefd worden!

Laat het ons gebed zijn om vrij te zijn van ongeloof en een schuldig geweten. Op geloof zullen wij ons verbergen in de rots en het paviljoen van de Heer, beschut onder de vleugels van eeuwige liefde totdat alle wolken wegdrijven en het zonlicht onze paden andermaal uitbundig beschijnt.
Onbekend

Uit de schatkist van het verleden
Tussen 1812 en 1814 (ook wel de Tweede onafhankelijkheidsoorlog genoemd) vochten Amerika en Engeland een korte oorlog uit. Het verhaal gaat dat een Amerikaanse kapitein een Engels kolenschip veroverde. Het was de bedoeling dat het schip grondig geplunderd werd en het lot van de bemanning van het kolenschip hing aan een zijden draad. De Amerikaanse kapitein zag toen in de kombuis van het kolenschip een houten doos met een gleuf en hij vroeg naar de betekenis. “Dat,” aldus de kapitein van het kolenschip, “is onze missiedoos. Elke zondag stoppen mijn bemanning en ik een paar muntjes in de doos. Dat is om de zendelingen te helpen in Afrika. Als wij dan van onze tochten thuiskomen hebben we iets om het Evangelie mee te helpen verspreiden.”
De Amerikaanse kapitein keek hem verbaasd aan en hakkelde toen: “Dat … eh… is mooi. Goed werk.” Hij dacht even na, schudde toen zijn hoofd en zei: “We zullen jullie met rust laten. Het blijkt dat jullie toch aan de goede kant staan.”
En zo bleven het kolenschip en de missiedoos ongemoeid.

Mensen die Mij eren, zal Ik ook eren. Maar met mensen die zich niets van Mij aantrekken, wil Ik niets te maken hebben.
1 Samuel 2:30

Dat is grappig
Zoonlief had net zijn rijbewijs gehaald en vroeg aan zijn vader, die evangelist was, of hij de auto mocht gebruiken.
Vader dacht even na en zei toen: “Ik weet het goed gemaakt. We maken een afspraak. Jij haalt je cijfers op. Alle onvoldoendes moeten tenminste een zes worden. Verder zou ik graag willen dat je wat enthousiaster in je Bijbel leest en tenslotte wil ik dat je wat aan dat onverzorgde haar van je doet. Kom dan maar eens terug en dan kun je de sleutels krijgen.”
Een paar weken later kwam de zoon weer naar zijn vader toe en wees hem er fijntjes op dat al zijn proefwerken voldoende waren, hij veel in de bijbel gelezen had en op zondag zelfs enthousiast had meegezongen tijdens de dienst.
Zijn vader complimenteerde hem. “Jongen, je hebt je best gedaan en ik ben erg trots op je.  Maar… eh… je hebt nog steeds je haar niet laten knippen.”
Zonder aarzelen antwoordde de zoon: “Tijdens mijn Bijbelstudie heb ik gelezen dat Simson lang haar had, net als Johannes de Doper en Mozes. Het is zelfs heel goed mogelijk dat Jezus lang haar had.”
Zijn vader knikte instemmend en zei: “Ja, dat is waar.  Maar is het je bij je studie ook opgevallen dat ze overal lopend naar toe gingen of in het uiterste geval de hulp van een ezel inriepen?”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier