Trots: Een formidabele vijand

Spreuken

Het was hoogmoed die engelen in duivels veranderde; het is nederigheid die mensen tot engelen maakt.
– Augustinus

Het Evangelie leert mij twee dingen. Ten eerste toont het mij dat ik zó gebrekkig ben dat Jezus voor mij moest sterven, maar tegelijkertijd laat het mij ook zien dat ik zó geliefd ben dat Jezus bereid was om voor mij te sterven. Dit leidt tot diepe nederigheid en groot vertrouwen en ondermijnt mijn aangeboren neiging tot opschepperij en huichelarij. Ik kan me aan niemand superieur voelen, en heb ook aan niemand iets te bewijzen. Ik voel me niet meer of minder dan anderen, en denk dan ook maar liever helemaal niet meer over mijzelf.
– Tim Keller

Laten we waken voor trots in elke vorm – trots op ons intellect, trots op onze rijkdom, trots op onze eigen goedheid, trots op onze eigen verlangens. Door niets wordt een mens zo van de hemel weggehouden en belet om Christus te zien, als hoogmoed. Zolang wij denken dat wij iets zijn, zullen wij Jezus niet echt kennen.
– J. C. Ryle

De demon van trots wordt tegelijk met ons geboren, en zal dan ook geen uur eerder sterven dan wij.
C.H. Spurgeon

De ordinaire, platvloerse man is vreemd genoeg ook altijd een vooraanstaand, zogenaamd belangrijk mens, want juist het verlangen om vooraanstaand en belangrijk te zijn maakt de mens ordinair en platvloers.
– G.K. Chesterton

God is niet trots. Ook al laten we Hem keer op keer weer zien dat we veel meer belangstelling hebben voor andere zaken dan de Zijne blijft Hij ons zoeken en klopt Hij op onze harten.
-C.S. Lewis

Te midden van een wereld van licht en liefde, van schoonheid en harmonie was Lucifer nog steeds niet tevreden. Voor hem was er niets interessanter dan zijn eigen aanzien.
– C.S. Lewis

Over God te weten zonder onze eigen armoede te kennen leidt onherroepelijk tot hoogmoed. Onze eigen zwakheden te zien zonder God te kennen leidt tot wanhoop. Zo zorgt het kennen van Jezus Christus voor de juiste balans, omdat Hij ons zowel God als onze eigen ellende laat zien.
– Blaise Pascal

Zelfingenomenheid is het meesterwerk van de duivel. Hij bestookt ons er mee zodat wij in onszelf geen echte fouten kunnen ontdekken en heel tevreden zijn over hoe wij in het leven staan.
– Thomas Adams

 

Trots, goed begrijpend dat nederigheid een goede eigenschap is, doet vaak zijn best om de mantel der nederigheid even te lenen. Zo zet trots zichzelf en anderen op het verkeerde been.
-Thomas Fuller

Een trots geloof is net zo’n onmogelijkheid als een nederige duivel.
– Stephen Charnock

Laten wij ons meten aan onze Meester, en niet aan onze mededienaren: dan zal hoogmoed onmogelijk zijn. Niemand is onrechtvaardiger in zijn oordeel dan hij die een hoge dunk van zichzelf heeft.
Charles Spurgeon

Toen Jezus Jeruzalem binnenkwam, spreidden de mensen hun mantels op de weg uit en strooiden ze palmbladeren voor Hem neer om Hem eer te bewijzen. Jezus reed op een ezel en Zijn voeten raakten de weg, die ter ere van Hem versierd was, niet aan. Het was de ezel die op de mantels en palmbladeren liep. Stel je voor hoe dwaas het zou zijn geweest voor die ezel als die de eer voor zichzelf had opgeëist. De weg was immers niet tot zijn eer versierd? Even zo goed is het dwaasheid voor Gods kinderen om zichzelf een hele Piet te vinden omdat ze anderen over het Evangelie vertellen.
– Sadhu Sundar Singh

Lees het Woord grondig en baad er in tot je werkelijk verzadigd bent. Lees en herlees het en neem het in je op. Je zult merken dat je mentale gestel meer beïnvloed wordt door één Bijbelpassage die je aandachtig tot je neemt dan twintig boeken die je vluchtig doorleest. Van haastig lezen wordt weinig geleerd en het is de grond vanwaar trots en hoogmoed makkelijk ontspruiten.
C.H. Spurgeon

Dikwijls injecteert Satan hoogmoed in de geest van de gelovige om zo een houding van eigendunk en eigenwaan bij hem op te roepen. Als de gelovige zichzelf als een voortreffelijk persoon beschouwt, iemand die onmisbaar is in het werk van God, heeft de vijand zijn doel bereikt. Zo’n geest is een van de belangrijkste aanleidingen voor de val van gelovigen.
– Watchman Nee

De god van deze wereld is rijkdom, genot en trots.
– Maarten Luther

Armoede en tegenspoed nemen de brandstof weg waarmee trots gevoed wordt.
– Richard Sibbes

Twee dingen zijn altijd aanwezig in een ongelovig hart: een goede mening over jezelf en een slechte mening over God.
– Horatius Bonar

Zolang wij vol van onszelf zijn, zijn wij geschokt door de fouten van anderen. Vergeet daarom je eigen zonden niet opdat je meer toegeeflijk zult zijn jegens de zonden van anderen.
– François Fénelon

De sleutel tot het geven van advies is, het gewoon te geven en er niet meer van te maken. Of jouw advies nu aangenomen of verworpen wordt, maakt niets uit. Wees onverschillig over wat mensen met jouw mening doen en volhard niet in je poging anderen recht te zetten.
– Henry Ward Beecher

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier