Maandag 16 mei 2022

“Vandaag studeer je af,” zei de professor tegen de student. “Gefeliciteerd. En nu?”

De student keek zijn professor vragend aan. “Ik ga een baan zoeken, natuurlijk.”

“En dan?”

De student leek geïrriteerd. Wat waren dat nu voor domme vragen? “Dan zoek ik een vrouw en word ik rijk en gelukkig.”

“En dan?”

“Dan ga ik de wereld rondreizen en genieten van al het moois dat de wereld te bieden heeft.”

“En dan?” ging de professor onvermoeibaar verder.

“De jongeman haalde zijn schouders op. Hij had altijd een hoge pet op gehad van de professor, maar vandaag vond hij hem maar een vervelende doordrammer. “Dan word ik oud en hoop ik niet al te gebrekkig te worden.”

“En dan?

“Ja, wat nou met uw: en dan?” De student verloor zowaar zijn geduld. “Dan ga ik dood natuurlijk, net als iedereen.”

“En dan?” vroeg de professor weer terwijl hij zijn ogen strak op zijn student gericht hield.

“Dan… eh… dan…” De student keek hulpeloos in de ogen van zijn professor, schudde zijn hoofd en stamelde zacht: “Dat… eh… weet ik niet, professor.”

De mensen sterven éénmaal, en worden dan geoordeeld. Zo is ook Christus éénmaal gestorven. Hij heeft Zichzelf éénmaal geofferd om de straf voor de ongehoorzaamheid van de mensen op Zich te nemen. Als Hij voor de tweede keer komt, komt Hij niet meer om Zichzelf voor onze ongehoorzaamheid te offeren. Dan komt Hij om de mensen die op Hem vertrouwen voor hun redding, helemaal te bevrijden.
Hebreeën 9:27-28

 Deze week nieuw op de site:

Vals geld herkennen
De gouden jaren van je leven
Kijken naar het licht
De Actief van mei

 Spreuk van de week
Als een christen de gemeenschap met andere christenen schuwt, verkneukelt de duivel zich. Wanneer een christen stopt met het bestuderen van de Bijbel, verschijnt er een lach op zijn gemene tronie. En als de christen tenslotte stopt met bidden, schatert en schreeuwt de duivel het uit van plezier. Geef hem dus geen reden tot dat plezier.
Corrie Ten Boom

 Om over na te denken
Allerliefste, zeg me toch waar jij je kudden laat grazen! Vertel me waar je ’s middags je dieren laat rusten.
Hooglied 1:7

Vrienden, verlangen jullie niet naar die diepe rust van God? Hunkeren jullie niet naar die machtige binnenkamers, waar je kunt schuilen onder de schaduw van de Almachtige, en waar je het geheim van Zijn tegenwoordigheid mag ervaren? Jouw leven is misschien wel een grote aaneenschakeling van spanning en stress en wellicht worstel je dag en nacht met verlangens die maar niet vervuld lijken te worden. Je snakt naar rust en wilt zo graag heel dicht bij Hem zijn en voelen dat alles in orde is; dat elke vraag beantwoord wordt, elke twijfel zal wegsmelten, elk gebed uiteindelijk verhoord zal worden. Dat je helemaal veilig bent.

O, vrienden, gezegend is Zijn naam! Hij heeft voor elke mens Zijn exclusieve liefde. Zijn liefde is zo bijzonder dat iedereen het gevoel krijgt alsof die liefde er enkel en alleen voor hem is. God houdt van alle mensen, maar Hij vertelt je in het geheim dat Hij in het bijzonder van jou houdt. Jij mag alleen voor Hem komen en je hoofd op Zijn borst te rusten leggen; een plaats die geen ander je kan afnemen. En toch is Zijn hart zo groot dat Hij miljoenen anderen net zo dicht bij Zich kan houden. Ieder hart is als een kleine waterpoel aan het strand die het zonlicht weerkaatst waarbij elke kleine poel de gehele zon in haar prachtige diepten opgenomen lijkt te hebben. Persoonlijk, alleen voor jou, en toch voor ieder hart dat zich voor de Koning heeft geopend. Dit is het geheim van Gods grote liefde en alleen Christus kan ons dit geheim openbaren.
A.B. Simpson

Het archief van C.H. Spurgeon
Iedereen zoekt wijsheid. Maar wat is wijsheid precies? Ik denk dat wijsheid het juiste gebruik is van kennis. Mensen die veel weten zijn niet noodzakelijk heel wijs. Sterker nog, ik ken veel mensen die enorm veel weten, maar die zich gedragen als enorme dwazen. Er is dan ook geen grotere dwaas dan een dwaas die prat gaat op zijn kennis. Het gaat niet in de eerste plaats om kennis. Het gaat er om te weten hoe je die kennis moet gebruiken op een manier die God welgevallig is. Dat is wijsheid.

 Uit de schatkist van het verleden
Toen ik jong was, was de wetenschap voor mij heel wat belangrijker dan God en de mens. Ik aanbad de wetenschap, want naar mijn gevoel waren er geen grenzen en was alles mogelijk met een goede kennis van de wetten van de natuur. Het kostte me jaren om er achter te komen dat, ofschoon de wetenschap zeker een plaats heeft in deze wereld, zij toch niet meer is dan een klein hoofdstuk in de geschiedenis van de schepping. Zo zag ik het vliegtuig waarmee ik als eerste van New York naar Parijs vloog, direct gebruikt worden als een instrument voor haat en vernietiging, terwijl ik het ontworpen had in de hoop voorspoed en geluk te brengen. Hoe kon dat?

Nu zie ik in dat geestelijke waarheid veel belangrijker is voor een land dan zaken zoals cement, beton en staal. Wanneer een land geïnspireerd wordt door geestelijke waarheid kunnen we er zeker van zijn dat er vrede zal heersen. Maar wanneer die geestelijke waarheden worden verworpen is het slechts een kwestie van tijd alvorens zo’n beschaving ten onder zal gaan. Wij moeten kracht putten uit de haast vergeten deugden zoals nederigheid, eenvoud en gebed.
Charles Lindbergh

Dat is grappig
“Wat denkt u van mijn boerderij?” pochte de boer tegen de dominee, toen deze op huisbezoek kwam. Het geheel stond er werkelijk prachtig bij en straalde aan alle kanten. De dominee was onder de indruk, maar wilde toch wel even aankaarten dat alle eer God toekwam en dus zei hij met een grote glimlach: “Prachtig, Joris. Ik ben onder de indruk. God heeft je echt iets moois gegeven.”

De boer keek hem verbouwereerd aan, fronste zijn wenkbrauwen en antwoordde toen: “Dominee, dit blijft tussen ons, maar eerlijk gezegd… u had de boerderij eens moeten zien toen God hem nog had.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier