Maandag 13 maart 2023

Gebed op maandag
Heer, laat niets mij deze week van U scheiden. Leer mij alleen Uw weg te kiezen, zodat elke stap mij dichter bij U brengt. Help me deze week te wandelen met een zuiver, onverdeeld hart volgens Uw Woord en niet volgens mijn eigen plan en gevoel. Ik vraag U om mij te behoeden voor mijn eigen achteloze gedachten, woorden en daden. Amen

Er was eens een vrouwtje dat bekend stond om haar vaste geloof in God en haar blije, kalme uitstraling. Tegenslagen en moeilijkheden leken haar geloof niet te deren. Het gebeurde dat een dame in de grote stad over de gelovige vrouw hoorde en omdat haar eigen leven vol duisternis en moeilijkheden zat, besloot ze dat ze deze gelovige vrouw hoognodig eens moest bezoeken om haar aan de tand te voelen over het geheim van haar kracht.

“Bent u de vrouw met dat grote geloof in God?” sprak ze, toen ze bij het huisje van de gelovige vrouw had aangeklopt en er was opengedaan.

Het vrouwtje keek de dame verbaasd aan en schudde haar hoofd. “Nee,” zei ze, “dat ben ik niet. Ik ben niet de vrouw met dat grote geloof in God, maar een vrouw met een klein geloof in een heel grote God.”

Laten we een danklied voor Hem zingen, voor Hem juichen met muziek. Want de Heer is een geweldige God, een geweldige Koning. Geen god is als Hij.
Psalm 95:2-3

Deze week de moeite waard

Jezus zei dat wij als kinderen moeten worden om het koninkrijk binnen te gaan. Maar een kind weet niets, kan niets en moet alles nog leren. Wat bedoelde Jezus eigenlijk?
Lees er hier meer over

“Ik wil niet geloven,” zei de jongeman boos tegen een christen die hem een traktaatje probeerde te overhandigen. “Ik heb zoveel huichelarij in dat geloof gezien dat ik er helemaal niets meer mee te maken wil hebben.” Wat moeten we daar nu mee?
Lees er hier meer over

Haar eenzame verlatenheid leek maar geen einde te hebben, maar toen opeens leek de Hemelse Minnaar te zeggen: “Mijn kind, jij hebt Mij gezocht op de verkeerde plaatsen, in de wereld der gevoelens, terwijl Ik al die tijd binnen al op je gewacht heb…
Lees er hier meer over

Actief maart

Spreuk van de week
De duivel vindt het niet zo erg als een prediker een preek voorbereidt, zolang het hem er maar van weerhoudt zichzelf en zijn hart voor te bereiden.
Vance Havner

 Alles wat niet eeuwig is, is voor eeuwig uit de tijd.
C.S. Lewis

Om over na te denken
De cultivering van christelijke karaktervorming is sterk verwaarloosd. Stille tijd waarin wij in eerbied en stilte luisteren naar die overweldigende stem die alleen gehoord kan worden in de sereniteit van ons hart, wordt zo vaak verwaarloosd. Het is zo gemakkelijk om ons mee te laten drijven op het tij van wereldse, geestelijke onverschilligheid. Maar leven met God, christelijk leven, is een kunst en meer dan de moeite waard om te leren en onder de knie te krijgen.

-John Wilmot: The lost art of Christian meditation (1864)

***

Ik zag laatst een aardappelplant.

Wat een stevige, solide plant was dat terwijl hij daar statig door de zon beschenen op het veld stond. Zijn blad was grof en prachtig groen, zijn stengel robuust en sappig. Kortom, het was een genot om naar hem te kijken terwijl hij alle elementen van het leven in zich leek op te nemen. En toen zag ik zo’n zelfde plantje bij iemand in de kelder. Die ruimte had slechts één raampje, dat half open op het noorden stond. En dat aardappelplantje? Dat was niets. Een arm, kreupel, misvormd en droefgeestig rankje was het, dat zich wanhopig probeerde uit te strekken naar dat kleine beetje licht dat door het raam naar binnen sijpelde. Het was een ziekelijk, verbleekt, broos plantje; niet in staat om een goede, eetbare aardappel voort te brengen.

 

Het zette me aan het denken. Zoals de aardappelplant in de kelder is de christen die in de verborgen duisternis en de slavernij van de angst leeft; vruchteloos, zonder vreugde en teruggetrokken in het sombere bestaan van een muffe kelder. Maar dat is helemaal het plan van God niet. Het is Zijn wil dat wij leven in Zijn grote natuur en ons vol welbehagen uitstrekken naar de vrijheid en het licht van Zijn liefde. Dan zijn we als de aardappelplant op het vrije veld; gezond, robuust en vreugdevol.
Henry Ward Beecher

Uit het archief van Spurgeon
De macht van God zal al Zijn doelen verwezenlijken, maar Hij gebruikt daarvoor eenvoudige middelen zoals gebed en geloof. “Vraag van Mij en Ik zal U geven.” O, dat we de machine van het gebed voortdurend in beweging mogen houden! Bid toch en God zal vrijelijk geven, Hij geeft overvloedig en bovennatuurlijk boven alles wat we vragen of waar we zelfs maar aan kunnen denken! Hij doet het werk, maar wij moeten voortdurend met Hem in contact staan. Wij kunnen uiteindelijk geen enkel mens bekeren. Door onze eigen kracht komt er niemand tot God. Alles moet worden gedaan door de Geest van God.

O Heer, alleen U kunt het harde hart van ongeloof breken en het water van Uw genade laten stromen op de vruchteloze, droge grond van het ongeloof. Als U het niet doet zal de opstandigheid en de rebellie tegen Uw Koninkrijk ongehinderd blijven bestaan.

En wij dan? Het is ons gegeven te strijden voor het Koninkrijk door, zoals Paulus het zei en deed, onafgebroken te bidden zodat de geestelijke machten van het duister geen vrij spel meer hebben.

Uit de schatkist van het verleden
Charles Seymour Robinson (1829-1899) een dominee en schrijver van kerkliederen vroeg een bekende zakenman eens: “Beste vriend, vertel mij eens, wat denk je van Jezus Christus?”
De man knipperde met zijn ogen, haalde zijn schouders op en zei toen: “Niets. Ik denk nooit aan Christus.”

“En wanneer bent u geboren?” vroeg Robinson de man weer. De zakenman vond het maar een raar gesprek maar antwoordde: “In 1848.”

“Was dat 1848 v.Chr. of Anno Domini1848?” vroeg Robinson weer. “Hè?” De man keek Robinson verward aan en zei toen: “Wat denkt u? Anno Domini natuurlijk.”

“Juist,” zei Robinson. “Dat begrijp ik; v. Chr. kan niet, want dat is de periode voor Christus, en zo oud bent u niet. Anno Domini is de tijd na Christus. Maar u denkt dus nooit aan Christus?”

Hier was een slimme zakenman die voortdurend werd herinnerd aan de geboorte van Christus en die leefde in een wereld die straalde met Zijn glorie, maar toch volhield dat Christus niet in zijn wereld voorkwam en hij geen gedachten had over de Redder van de mensheid. Helaas is dat het verhaal van zoveel mensen in onze wereld die God liever buitensluiten dan Hem de plaats te geven die Hem toekomt.

 Ze hadden dus geen zin om God te eren. Daarom heeft God hen niet tegengehouden toen ze slechte dingen gingen bedenken en doen.
Romeinen 1:28

 Dat is grappig
In een ver verleden was er een Engelse prins die de koning van Spanje bezocht. De prins werd meegenomen naar de galeien, om daar de mannen te zien, geketend aan de roeispanen, die gedoemd waren om hun leven lang slaven te zijn. De koning van Spanje beloofde, ter ere van het bezoek, dat de prins één slaaf mocht uitkiezen die zijn vrijheid zou terugkrijgen.

Dus ging de prins naar een gevangene en vroeg: “Mijn arme jongen, het spijt me je in deze toestand te zien; hoe ben je hier zo gekomen?” “O Sire,” antwoordde hij, “valse getuigen zijn tegen mij opgestaan; ik lijd ten onrechte.”

“Vreselijk,” antwoordde de prins en hij stapte op de volgende man af. “Kerel, wat spijt het me je hier te zien; wat is er gebeurd?”

De man keek de prins hoopvol aan en zei: “Sire, onrecht. Een en al onrecht. Ik ben niet volmaakt, maar niets dat ik gedaan heb staat in verhouding tot die straf die ik nu moet verduren.”

“Vreselijk!” zei de prins weer, en ging verder naar de andere slaven, die hem soortgelijke verhalen vertelden. Tenslotte kwam hij bij een gevangene die zei: “Sire, ik ben eigenlijk wel dankbaar dat ik hier ben; ik vind het moeilijk om het te zeggen, maar als ik mijn verdiende loon had gekregen, was ik nu vast en zeker dood. Mijn straf is terecht en ik heb dus niets te klagen.”

De prins ging terug naar de koning en zei toen: “Die laatste slaaf moet u vrijlaten. Het is toch niets dat zo’n schuldige boef tussen al die onschuldige sloebers moet zitten. Als één mens slecht is, steekt hij de mensen om zich heen zeker aan.”

Als we zeggen dat we nooit ongehoorzaam zijn aan God, houden we onszelf voor de gek. Dan leven we niet vanuit Gods waarheid. Maar als we aan God vertellen dat we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij ons.
Dan wast Hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid, zoals Hij heeft beloofd.
1 Johannes 1:8-9

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier