Als een kind

Naar een artikel van Marcus Dodd, een Schotse prediker (1834 – 1909)

Luister goed! Ik zeg jullie: als jullie niet veranderen en gaan geloven als een kind, zullen jullie het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. Mensen die net zo willen zijn als een kind, zijn de belangrijkste mensen in het Koninkrijk van God.
Mattheüs 18:3-4

 Wat bedoelde Jezus hier eigenlijk?

Een van de dingen die wij doorgaans zo waarderen in kinderen is hun onvermogen om hun gedachten te verbergen. De liefde van een kind is ongekunsteld. Een kind is eenvoudig, doorgaans open en schaamt zich niet. Een kind doet zich niet anders voor dan het is en is zich onbewust van het feit dat bijna iedereen die geen kind is, juist probeert om beter te lijken dan hij eigenlijk is. Een kind gelooft graag in wat het verteld wordt zonder aan de goede bedoeling van de ander te twijfelen. Het hoort over de wonderen in de wereld en luistert er met een eerbiedig ontzag naar. De wereld is voor een kind nog een machtig avontuur dat geleefd moet worden.

Maar dan, naarmate wij ouder worden, verandert er iets. Dan hullen wij ons in scepsis. De wereld lijkt opeens harder en we behoeden ons voor bedrog, totdat wij, op het toppunt van onze zogenaamde wijsheid en kennis, in een toren van zelfgemaakte veiligheid in helemaal niets meer geloven. Daar staan we dan als de lompe, geharnaste ridders uit de middeleeuwen die nauwelijks kunnen bewegen en langzaam dreigen te verstikken in hun eigen harnas.

Welkom in de harde, kortzichtige wereld van scepticisme en ongeloof, waar onze geest wordt getraind om in niets anders te geloven dan in de meest voor de hand liggende alledaagse fysieke dingen. Helaas zijn dat altijd de dingen die uiteindelijk geen enkele blijvende waarde hebben en ons op het kritieke moment leeg en verloren achterlaten. De gevolgen zijn bedroevend.

“God? Een eeuwige Schepper, die ons liefheeft? Dat zijn slechts achterhaalde sprookjes. Kletspraat om kleine kinderen in het gareel te houden, maar verder heb je er niets aan. Er is geen hemel, er bestaat geen God die over je waakt en uiteindelijk moet je het allemaal zelf oplossen.”

Daar hoeven wij toch zeker niet naar te luisteren?

Laat het ons gebed zijn dat God ons mag onderdompelen in het water van zijn wedergeboorte, zodat de harde, smerige korst waarmee deze wereld ons probeert te omhullen van ons afweekt en ons hart weer zacht en fris wordt, net als het hart van een kind.

Daarom vraagt Jezus van ons om als een kind te worden. Een kind is bereid om te ontvangen en neemt alles op natuurlijke wijze aan, zonder zich er verder druk over te maken. Een kind gelooft en als het kind de juiste instructie krijgt, het woord der waarheid, gelooft het in de juiste dingen.

“Maar als iemand geen geloof heeft, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Want als iemand naar God toe komt, moet hij geloven dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is, en dat Hij de mensen beloont die werkelijk naar Hem verlangen.” (Hebreeën 11:6)

God verkoopt niets. De hoogste en beste dingen die Hij te geven heeft mogen wij uit Zijn hand aannemen, omdat wij ze nodig hebben en omdat Hij bereid is ze te geven. In het leven van Jezus zien we deze kinderlijke afhankelijkheid prachtig geïllustreerd.

En dat is dezelfde kinderlijke afhankelijkheid die God in ons, Zijn kinderen, zo graag wil zien. De mens die niet gelooft en die God niet kent, leeft op eigen kracht en voor zichzelf. Hij is het centrum waar alles om draait. Maar als wij voor God komen te staan zien we met overweldigende duidelijkheid dat wij niet van onszelf zijn. Wij zijn geboren uit God, bewaard door God, bedoeld voor Gods gebruik, en alles begint en eindigt voor ons bij God.

Die waarheid maakt ons waarlijk vrij. Dan zoeken we naar heiligheid, verafschuwen we een zelfzuchtig leven en zijn we bereid de heerschappij van ons leven volledig over te dragen aan onze hemelse Koning, zonder aanspraak te maken op dit of dat, zonder pretenties dat we iets moeten zijn, en in de volkomen overtuiging dat wij veilig geborgen zijn in de schoot van onze Vader.

Luister jij ook naar de woorden van Jezus die ons aanmoedigt om te geloven als een kind?Hij staat voor ons klaar om ons te leren, te onderwijzen, te vernieuwen en, niet onbelangrijk, te vergeven voor dat onnozele ongeloof dat de wereld zoveel pijn bezorgt.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier