Vervuild?

Laatst zag ik weer de film “Erin Brokovitch.” Misschien kun je je die film nog herinneren. Een waar gebeurd verhaal over een klein stadje in Amerika waar het water zwaar vergiftigd was geworden. Meer dan 40 jaar lang had een plaatselijk bedrijf giftige afvalstoffen op illegale wijze geloosd en het gif was in de grond gezakt en in het drinkwater terecht gekomen.

De mensen dronken het giftige water, ze wasten zich ermee en besproeiden hun velden ermee. Het gif verspreidde zich en vele mensen stierven daarom aan kanker.

De vraag kwam in me op hoe dat met ons gesteld is op geestelijk gebied. Wat voor water drinken wij op geestelijk gebied? Hoe zuiver is dat water, of is het misschien ook vergiftigd?

Als je de Bijbel mag geloven houdt God er een heel duidelijke gedragscode op na en vergeleken bij Zijn code ziet het water dat ons dagelijks door de wereld wordt voorgeschoteld er inderdaad behoorlijk vervuild uit.

Als Christen word je snel blootgesteld aan kritiek. De wereld zegt als snel: “Vervuild? Welnee… Jullie Christenen zijn zo ouderwets. Kortzichtig en betuttelend zelfs. Zo erg is dat toch niet? Alles moet toch kunnen?”

Maar waar komen die verschrikkelijke nieuwsberichten over moord en doodslag dan vandaan? En reportages, films en berichten over de raarste vormen van sex, drugs en losbandigheid?

Wordt onze watervoorraad misschien ook vergiftigd door het plaatselijk bedrijf van Gods grote tegenstander hier op aarde; Satan? Het lijkt erop dat hij druk doende is om deze wereld te verzieken met het gif van leugens en sterk afgezwakte waarden en normen, iets waarover duizenden jaren geleden al geprofeteerd werd in een groot aantal passages in de Bijbel.

“In het laatste der dagen zal het kwaad hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen.” (Mattheüs 24:13)

Je gelooft niet in Satan? Vergis je niet. De strijd is geestelijk en wordt in de onzichtbare wereld van de geest gestreden en heeft uiteindelijk zijn uitwerking op deze fysieke, aardse wereld. Efeze 6:12: “Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.”

Als je het water van deze wereld met grote teugen tegelijk naar binnen slobbert en niets doet om je tegen de giftige stoffen te wapenen kan het niet anders dan dat je hele manier van doen en laten langzaamaan verandert en je gedachtenwereld verziekt wordt.

Voed jezelf dus met het pure, zuivere water van de geest. Gebruik de woorden van God als tegengif. Word er door gesterkt en gezuiverd. Jezus is het water des levens en maakt alle dingen nieuw.

Bewerkt naar een artikel van Dr. Ed Young.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier