Opstaan voor het geloof

Overpeinzingen van verschillende Christenen

In een cultuur waarin enorm de nadruk wordt gelegd op gemak, luxe, financieel gewin, zelfverbetering en materieel bezit lijkt het steeds meer wereldvreemd voor Christenen om ijverig te werken, eenvoudig te leven, opofferend te geven, constructieve hulp te bieden en te investeren in de eeuwigheid…

Nu we het toch over het onderwerp wereldvreemd hebben… In een wereld waar alles om jezelf draait; bescherm jezelf, zet jezelf voorop, troost jezelf en zorg voor jezelf, zegt Jezus: “Kruisig jezelf. Werp alle zelfbehoud van je af zodat je je aan God kunt wijden, wat dat ook voor jou betekent in de context van de cultuur waarin je leeft.”
– David Platt

***

De cultuur veranderen
Jezus kwam niet op aarde om een leger van wereldvreemde opstandelingen bijeen te brengen. Hij zette echter de cultuur en de culturele normen op hun kop en doet dat vandaag nog steeds. Voor de massa die zich in de eerste eeuw rondom Hem verzamelde was de wijsheid van de Rabbi van Nazareth anders dan die van anderen. Hij onderwees met gezag maar verbaasde zijn toekomstige studenten ook met woorden over de eerste die de laatste moet zijn en over prostituées en tollenaars die eerder het koninkrijk zouden binnenkomen dan de religieuze experts.
Voor de massa in de huidige eeuw heeft deze onderwijzer nog steeds een radicale boodschap. Je naaste liefhebben is een gebod dat tegen de meeste culturele normen indruist. En wat te denken van het gebod: je vijand liefhebben. De Bergrede was en blijft altijd de meest wereldvreemde lezing die ooit gegeven is.
-Jill Carattini

***

Relevantie en overtuiging
Begrijp me goed, ik wil ook graag dat de kerk relevant is, maar ik wil niet dat dit betekent dat deze een moet worden met de cultuur om dat te bereiken. Er zijn twee manieren om relevant te zijn. De ene is, ons zo te laten beïnvloeden door de prioriteiten van de wereld om ons heen dat onze boodschap net zo begint te klinken als iedere andere boodschap waar de cultuur graag naar luistert. De andere is, een subculturele positie in te nemen en dan een pleidooi houden voor de superioriteit van de Christelijke wereldvisie.

Dat is de keuze waar we voor staan. Ofwel, we doen een verwoede poging om meer en meer op de wereldse cultuur te lijken, of we doen ons best om de cultuur de weg te wijzen naar iets beters. Concentreren we ons op de verlangens van de individuele kerkbezoeker of leggen we keer op keer weer de nadruk op het belangeloze Christelijke leven dat Jezus voor ogen heeft, een leven van nederige overgave en trouw?

Het is prima om taalgebruik, afbeeldingen en muziek te gebruiken die de cultuur eigen zijn, maar onze boodschap mag niet verwateren. We kunnen niet toegeven aan egoïstisch hedonisme… We kunnen ons aanpassen door onze egoïstische natuur te behagen of we kunnen echt relevant zijn door op te staan voor de dingen waar we in geloven, ook al is het wereldvreemd.    –J. Warner Wallace

Openbare uitlatingen van geloof
Het verhaal van Daniël draait om buitengewoon geloof in God dat wordt beleefd aan de top van de uitvoerende macht in de volle schijnwerpers van het openbare leven. Het gaat om cruciale gebeurtenissen in de levens van vier vrienden; Daniël, Hananja, Misaël en Azarja die geboren werden in het piepkleine staatje Juda in het Midden-Oosten van twee-en-een-half duizend jaar geleden… Het opmerkelijke aan hun verhaal is dat ze niet teruggetrokken verder gingen met hun persoonlijke gebedsleven dat ze in hun thuisland hadden ontwikkeld, maar ze hielden vast aan hun overtuiging om op te staan voor hun geloof in een pluralistische maatschappij die daar steeds vijandiger tegenover kwam te staan. Daarom zit er in hun getuigenis zo’n positieve boodschap voor ons in deze tijd.

Sterke stromingen van pluralisme en secularisme in de hedendaagse westerse samenleving die worden versterkt door verlammende politieke correctheid, duwen uitingen van geloof in God steeds verder aan de kant en beperken ze waar mogelijk tot de persoonlijke omgeving. Het wordt steeds minder acceptabel om in het openbaar over God te praten, laat staan toe te geven dat je gelooft in zoiets exclusiefs en absoluuts als de uniekheid van Jezus Christus als Zoon van God en Heiland.

De maatschappij staat het uitoefenen van het Christelijk geloof in persoonlijke sfeer en tijdens kerkdiensten nog toe, maar veroordeelt openbare getuigenis. Naar het idee van de relativist en de secularist neigt een openbare getuigenis van geloof in God teveel naar zieltjes winnen en fundamentalistisch extremisme. Het wordt daarom meer en meer beschouwd als een bedreiging voor de stabiliteit van de samenleving en de vrijheid van de mensheid. Het verhaal van Daniël en zijn vrienden is een trompetgeschal naar onze generatie om moedig te zijn; onze durf niet te verliezen zodat de uiting van ons geloof verwaterd zou worden en uit de openbare sfeer zou worden gehaald en aldus laf zou worden en niet meer effectief. Hun verhaal laat ons ook zien dat dit een streven is dat hoogstwaarschijnlijk niet zonder prijs wordt bereikt.
-John Lennox

***

Wij moeten ons realiseren dat ons doel niet is, het volgen van Jezus eenvoudiger te maken. De boodschap van het evangelie is altijd wereldvreemd en aanstootgevend voor het menselijk hart.
-Ed Stetzer

***

Hoe anders zou onze cultuur er uitzien als wij als Christenen bereid zouden zijn onze levens te leiden als volgelingen van Jezus Christus alsof we het werkelijk meenden? Als we dagelijks onze bereidheid zouden laten zien om voor Christus op te staan, wat de gevolgen ook mogen zijn? Culturele transformatie moet beginnen met persoonlijke transformatie en dat kan alleen gebeuren wanneer de mensen echt zien hoe het evangelie er uitziet als het wordt nageleefd. Wat ons land, onze cultuur, onze wereld nodig heeft zijn Christenen die bereid zijn het karakter van hun overtuiging te tonen, koste wat kost.
-Andy Bannister

Opstaan voor de waarheid
Volgens de wereldgeschiedenis ondergingen veel profeten oppositie en vervolging. Maar toch maakten ze het geloof voor veel mensen toegankelijk, zetten veel mensen aan het denken, en bewaarden ze de waarheid, het evangelie en de redding. En daarom zijn ook wij hier op dit ogenblik: “Iemand vocht en stond op voor de waarheid!”

Van de profeten uit de oudheid tot aan Maarten Luther, Savonarola, John Knox en Tyndale, die allemaal hun levens voor de waarheid neerlegden.
En zo kunnen ook wij de waarheid van God horen en is Zijn Boek bewaard gebleven. Als wij bereid zijn ons leven voor de waarheid op te offeren zal iemand er over horen en erin geloven, haar ontvangen en haar verder dragen wanneer wij er niet meer zijn!

***

Voor iedere druppel bloed die wij vergieten, geeft God tien nieuwe druppels om haar te blijven uitdragen! Een grote martelaar zei eens dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is. Wat Rome tot het Christendom bracht was niet alleen wat de Christenen zeiden, maar het was de manier waarop ze leefden en uiteindelijk stierven. Toen wisten de mensen dat ze het echt geloofden. Je kunt haast geen groter systeem bevechten dan het systeem waar zij in leefden en dit was een geval waarbij het systeem uiteindelijk overwonnen werd.
Onbekend

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier