Afbrokkeling van het geloof

Een artikel vertaald en bewerkt uit het nieuws.

Vele duizenden jaren geleden werd al in de Psalmen geschreven over het verlangen van de wereld om zich te onttrekken aan de heerschappij van God. Koning David schrijft in Psalm 2:

Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de Here op te staan! Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn! De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeen gestoken en de leiders spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde.
‘Kom op,’ zeggen zij, ‘laten wij onze boeien verbreken en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God.’

Onbegrijpelijk? Ja, wel voor de mens die zich met liefde wil onderwerpen aan Gods liefdevolle zorg. Maar niet voor de mens die zich verhardt en voor wie Jezus Christus een steen des aanstoots is. Toch zou het geen verrassing voor ons als Christenen mogen zijn dat de wereld er alles aan doet om het Evangelie buiten te sluiten. Zo staat er in een eindtijdprofetie van Jezus zelf in Mattheüs 24 geschreven: “Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen.”

Toch is het telkens weer verbazend als we geconfronteerd worden met de verharding van de maatschappij en de opkomst van het ongeloof.

Heel recentelijk weer in Engeland waar melding wordt gemaakt van twee afzonderlijke incidenten waarbij de Londense politie een man arresteerde die buiten een Bijbel aan het lezen was voor de markante kathedraal St. Paul’s.

Het is dus nu verboden om Gods Woord op straat, voor de kathedraal, te lezen. Dat mag dus niet meer. Volgens een Christelijke belangengroepering, de Barnabas Fund, wijst het andermaal op een afbrokkeling van de vrijheid van godsdienst in het Verenigd Koninkrijk. De vrijheid om de Bijbel in het openbaar te lezen was een van de eerste aspecten van de vrijheid van godsdienst die wettelijk vastgelegd werden in Engeland, merkt het Barnabas Fund op.

Op een video wordt getoond hoe de politie haar handelingen rechtvaardigt door aan te voeren dat het kathedraalpersoneel hen had verzocht, ieder individu te verwijderen dat de Bijbel leest op het openbare terrein voor de kathedraal, die het eigendom is van de kerk.

Een tweede video, een aantal maanden eerder, toont echter een politieagent die bezwaar maakte tegen het verzoek van de kerk.

“Ik ben van mening dat deze jongen geen enkele inbreuk doet op de vrede,” aldus de agent. “Deze jongen staat niemand in de weg. Ik laat hem met alle liefde blijven.”

Een lid van het kathedraalpersoneel zei echter tegen de agent: “De griffier en de decaan en het kapittel hebben het hoofd van beveiliging opdracht gegeven hem, iedere keer wanneer hij komt opdagen, te vragen om weg te gaan en wij voeren deze opdracht simpelweg uit.”

De politieagent bleef echter op zijn stuk staan.

“Die man leest uit de Bijbel. Ik vind dat het verkeerd van mij zou zijn om hem te verwijderen van een gebedsplaats.”

Volgens het Barnabas Fund was de man aan het lezen uit de “Bergrede” in Mattheüs 5, waar onder meer de verzen staan: “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.”

Hoe het mogelijk is dat het personeel van de kathedraal, een plaats die in oorsprong toch een plaats van aanbidding en lofprijzing zou moeten zijn, het lezen van Gods Woord verbiedt, is vooralsnog een raadsel, maar het toont wel heel duidelijk de invloed van de duistere machten die deze wereld besturen en ook in de kerk zelf aanwezig blijken te zijn.

Een woordvoerder van het Barnabas Fund zei: “In 1537, precies een jaar nadat Tyndale op de brandstapel omgekomen was omdat hij de Bijbel in het Engels vertaald had, vaardigde Koning Henry VIII een koninklijk besluit uit waarin het wettelijk toegestaan werd de Bijbel in het openbaar te lezen.”

In 1538 gaf de eerste minister van Henry VIII, Thomas Cromwell, de geestelijkheid toen de opdracht in iedere parochiekerk in het land een Engelse Bijbel neer te leggen en verordende dat “gij geen enkel mens zult ontmoedigen de eerder genoemde bijbel te lezen, hetzij in privé of openlijk, maar zult ieder individu expliciet oproepen, bewegen en aansporen het eerder genoemde te lezen, aangezien dat het levende woord van God is, dat iedere Christen moet omarmen, geloven en volgen, als hij er op uit is om gered te worden.”

Het Barnabas Fund stelt dat de vrijheid om de Bijbel te lezen “deel uitmaakt van de grondbeginselen van de Church of England, die vier jaar daarvoor opgericht was,” die de functionarissen van de kathedraal niet langer blijken aan te hangen. Sterker nog, ze doen nu precies het tegenovergestelde van wat er in het bevelschrift aan de geestelijkheid stond tijdens de eerste jaren van de Church of England.

En hoe storend is het lezen van een Bijbel in het openbaar eigenlijk, in een land waar op iedere straathoek voor een appel en een ei de vreemdste boeken en tijdschriften kunnen worden aangeschaft?

Was bijvoorbeeld de actie van de radicaal linkse anti-kapitalisme actievoerders van Occupy London in 2011 niet veel storender, toen deze hetzelfde terrein maandenlang bezet hielden, maar waar met geen vinger iets aan werd gedaan? Toentertijd nam de decaan van St. Paul’s zelfs ontslag uit protest tegen de wettelijke pogingen om de linkse actievoerders te verwijderen.

“Wat we nu zien is het feit dat ons erfgoed van vrijheid van godsdienst steeds verder afglijdt van een glibberige helling,” aldus het Barnabas Fund. “Het is belangrijk dat we achter ons kijken en zien hoeveel vrijheid er verloren is gegaan in de laatste twee decennia.”

In de 20e eeuw werden straatpredikanten niet of nauwelijks vervolgd, maar rond de eeuwwisseling begon dit snel te veranderen. Dat begon in 1997, toen twee evangelisten die op de trappen van de Wakefield Cathedral predikten gearresteerd werden, ofschoon ze twee jaar later tijdens een beroepszaak vrijgelaten werden.

Het Barnabas Fund: “In het laatste decennium zijn we echter de tel kwijtgeraakt van het aantal straatpredikanten die door de politie gearresteerd werden, waarbij een groot aantal vervolgens vrijgelaten werd zonder een vorm van aanklacht of vrijspraak door de rechtbank,” zei Barnabas.

Vorig jaar tijdens de rechtszaak van twee straatpredikanten beweerde het Britse Openbaar Ministerie dat het aanhalen van citaten uit de King James Bijbel in het openbaar ‘in de context van de moderne Britse maatschappij’ als kwetsend beschouwd moet worden en een misdrijf is.

Nu hebben we dus ook kathedraal-functionarissen die de mensen willen beletten in het openbaar de Bijbel te lezen voor een kathedraal. Maar de meedogenloze afbrokkeling van het recht tot zulke openbare uitingen van het geloof blijven niet beperkt tot Engeland, maar verspreiden zich als een ziekte over de wereld. Jezus zelf gaf ons een sobere waarschuwing toen Hij in Johannes 16 zei: “Ik heb dit verteld omdat Ik wil voorkomen dat jullie je geloof verliezen. 2 Want ze zullen jullie niet alleen uit de synagoge gooien, maar zelfs doden en dan denken zij ook nog God daarmee een grote dienst te bewijzen. Zij zullen dat doen, omdat zij de Vader en Mij niet kennen. Ik zeg dit hierom: als een en ander gebeurt, zullen jullie je mijn woorden herinneren.”

Reacties

  1. Zeer goed artikel.
    Goed wordt slecht en slecht wordt goed.
    Standhouden! Houdt u vast aan Jezus en ons aller Moeder Maria.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier