Kunstmatige intelligentie en de eindtijd

Deels bewerkt naar een artikel uit het boek ‘Who will rule the coming gods?’ door Wallace B. Henley

De voortsnellende computertechnologie is voor de gewone mens nauwelijks nog bij te houden. Kennis vermeerdert zich dagelijks exponentieel en nieuwe en betere apparatuur vult de schappen in onze winkels. Professor Luigi Zingales schreef recentelijk: “We hebben vandaag de dag meer geavanceerde hardware tot onze beschikking dan toen de mens naar de maan werd gestuurd. Een gewone smartphone bevat meer verwerkingscapaciteit dan de astronauten van de eerste maanlanding tot hun beschikking hadden en we hebben toegang tot meer informatie dan er in de beste bibliotheek te vinden is.”

Terwijl we allemaal meeprofiteren van de overweldigende toename in kennis lijkt het er echter ook op dat we ons volstoppen met de vruchten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Zo is er een snelgroeiend aantal technologische slimmeriken die geloven dat wij mensen nu zoveel computerkennis tot onze beschikking hebben dat we “god” kunnen scheppen. De Bijbel vertelt ons dat God ons schiep naar Zijn beeld, maar nu is een groep technocraten hard op weg om god te maken naar het beeld van de mens.

De eindeloze zelfzucht van de mensheid, die begon in de Hof van Eden, heeft een kritieke fase bereikt. Het gevoel van Gods verhevenheid en Zijn superioriteit wordt in de harten van vele mensen overschaduwd door zondige fantasieën en verlangens op ongekende schaal. Zo zijn er mensen die zo in de ban zijn van hun eigen kennis, dat zij vergeten om nog omhoog te kijken in eerbied en nederigheid naar de God die alles geschapen heeft. (Romeinen 1)

Wetenschapper Stephen Hawking (1942-2018) voorzag het gevaar van een Orwelliaans scenario toen hij reeds jaren geleden waarschuwde dat er in de toekomst een rijke, elitaire klasse zou kunnen ontstaan die de middelen zou hebben om het DNA van hun nakomelingen te manipuleren.

Hij zei daarover op een Web topbijeenkomst in 2017:

“Een samenleving met twee lagen zou het resultaat zijn – de ‘bovenmenselijke’ en de ‘onverbeterde’. Dit zou leiden tot ‘aanzienlijke politieke problemen, omdat de ‘onverbeterde’ mensen niet in staat meer zouden zijn om te concurreren.’ Het lagere niveau zou uitsterven, waardoor er een ras overblijft van “zichzelf ontwerpende wezens die steeds beter worden” en dit alles gebouwd op kunstmatige intelligentie. AI (Artificial Intelligence-Kunstmatige intelligentie) zou uiteindelijk zelfs de ‘verbeterde’ mensheid kunnen verdringen, een eigen wil kunnen ontwikkelen, die in strijd is met de onze en die ons zou kunnen vernietigen.”

Maar wat is het grootste gevaar? De ontwikkeling van kennis en wetenschap? Of is het de mens achter deze ontwikkeling? De alarmerende vraag is wellicht: ‘Hoe kan een zondig wezen zoals de mens die keer op keer bewezen heeft zijn kennis en macht te misbruiken voor eigen zelfzuchtige doeleinden, iets scheppen dat volmaakt is en de goedheid van de ware God zal bezitten?’ De mens lijkt opnieuw bezig om een moderne Toren van Babel te bouwen, verleid door een verlangen naar geld en macht waarbij transcendente waarden niet erkend en gerespecteerd worden. Met andere woorden, de geest die niet erkent dat God nog steeds de absolute autoriteit is en dat de mens zich aan Hem moet onderwerpen, is tot alles in staat en vervult de profetische woorden van Jezus die zei:

 ‘Want het zal een vreselijke tijd worden. Zo’n verschrikkelijke tijd is er nog nooit eerder geweest en zal er ook nooit meer komen. Als God die tijd niet korter zou maken, zou geen mens worden gered. Maar God zal die tijd korter maken ter wille van hen die bij God horen.’
Mattheüs 24:21,22

Hawkins is niet de enige die het hier over heeft. Ook Aldous Huxley, ofschoon geen Christen, schrijft hier in zijn boek “Heerlijke nieuwe wereld’ over. Het is ook het grimmige scenario in George Orwells boek 1984, en CS Lewis, de bekende Christelijke filosoof schrijft er over in zijn boek ‘De afschaffing van de mens’:

De verovering van de natuur door de mens, de ultieme droom van sommige wetenschappers, betekent de heerschappij van enkele honderden mannen en vrouwen over miljarden en miljarden mensen.

“Och, dat zal toch zo’n vaart niet lopen?”

Wie weet? Volgens de grote Tech bedrijven kan het niet snel genoeg gaan. In 2019 meldde de New York Times dat de vier grote Tech bedrijven; Apple, Amazon, Facebook en Google – samen jaarlijks een miljard dollar aan inkomsten zouden genereren, bedrijven die zich inmiddels volledig richten op de ontwikkeling van AI.

Futurist Ray Kurzweil, de directeur techniek van Google, zegt daarover:

“Ik heb de datum 2045 vastgesteld voor wat ik noem de ‘Singulariteit’, wanneer onze effectieve intelligentie met een miljard keer vermenigvuldigd zal zijn, doordat de mens volledig is samengesmolten met kunstmatige intelligentie die we zelf hebben gecreëerd. In dat nieuwe tijdperk zal er geen duidelijk onderscheid zijn tussen mensen en machines. De computers zullen niet alleen in onze zakken en handtassen zitten, maar “in onze lichamen en hersenen,” zodat we een kruising worden van biologische en niet-biologische intelligentie.”

En hij is zeker niet de enige. Reeds in 1993 zei wiskundige en sciencefiction schrijver Vernon Vinge op een symposium:

“Binnen dertig jaar zullen we de technologische middelen hebben om bovenmenselijke intelligentie te creëren. Niet lang na die doorbraak, zal het menselijke tijdperk worden beëindigd.”

De Bijbel leert ons dat de mens fundamenteel zondig is, wat betekent dat we vanwege onze zondige aard de aanleg hebben om alles en iedereen die we beïnvloeden te corrumperen. Die situatie gaat terug tot Adam en Eva in de Hof van Eden. Waarom zouden we een andere uitkomst verwachten als mensen AI en enorme nieuwe technologische mogelijkheden creëren? De Christelijke filosoof William Lane Craig legt het belang uit van Gods Almacht en hoe dit verbonden is met de schepping:

Zelfs God zou geen zelf-bestaand wezen kunnen scheppen, want een geschapen, zelf-bestaand wezen is logisch net zo onmogelijk als een ronde driehoek of een getrouwde vrijgezel. Zelf-bestaand zijn is ongeschapen zijn. Dus, alles buiten God is een geschapen wezen en daarom niet zelf-bestaand. Alleen God is zelf-bestaand; al het andere is afhankelijk van iets anders.

Helaas houdt dus niet iedereen zich vast aan de God van de Bijbel. En zo wordt het nog gekker, getuige de nieuw opgerichte kerk van voormalig Google-medewerker Anthony Levandovski die zo hartstochtelijk in AI gelooft dat hij zijn AI-kerk heeft gevormd genaamd ‘De Weg van de Toekomst.’ De missie van de kerk is het creëren van een vreedzame en respectvolle overgang van de huidige mens naar de aan de computer gekoppelde mens en die zo dus vele miljoenen keren sneller en beter kan denken dan de niet gecomputeriseerde mens. Terwijl Levandovski zo ver gaat dat de nieuwe zelfgemaakte god ook daadwerkelijk aanbeden moet worden, komt de verdorven zondige natuur van de mens ook hier direct tot uiting getuige Levandovski’s enthousiaste doch onheilspellende verklaring op de website van de kerk:

“Wij denken dat het voor machines belangrijk kan zijn om te zien wie vriendelijk is voor hun zaak en wie niet. Dit zal een bewakingssysteem noodzakelijk maken en bijhouden wie wat heeft gedaan (en hoe lang) om te helpen bij de vreedzame en respectvolle overgang van menselijke dominantie naar AI die de leiding heeft.

Wat een Godslastering. De eindtijdprofetie van Jezus wordt steeds duidelijker:

Geloof het niet als iemand tegen jullie zegt: ‘Kijk, hier is de Messias! Kijk, daar is Hij!’ Want er zullen mensen komen die beweren dat ze de Messias zijn of dat ze zijn profeten zijn, terwijl dat helemaal niet waar is. Ze zullen zelfs grote wonderen doen. Daardoor zal het hun bijna lukken om ook de gelovigen te bedriegen. Ik waarschuw jullie hier nu alvast voor. Pas dus goed op. Dus als de mensen tegen jullie zeggen: ‘Kijk, Hij is in de woestijn,’ ga er dan niet heen. En als ze zeggen: ‘Kijk, Hij is in dat huis,’ geloof het dan niet. Want net zoals de bliksem de hele hemel van oost tot west verlicht, zo zal de komst van de Mensenzoon zijn. Let op: Waar een dood dier ligt, daar zullen de gieren zich verzamelen. Onmiddellijk na die vreselijke tijd zal de zon donker worden. De maan zal geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen. En de machten van de geestelijke wereld zullen schudden. En dan zal het teken van de Mensenzoon zichtbaar worden aan de lucht. Alle volken van de aarde zullen de Mensenzoon op de wolken zien komen in zijn stralende hemelse macht en majesteit. En ze zullen huilen van spijt. Onder luid trompetgeschal zal Hij zijn engelen uitsturen. Ze zullen de gelovigen verzamelen uit het noorden, oosten, zuiden en westen, van over de hele wereld.
Mattheüs 24:23-31

Moeten we dan bang zijn voor de toekomst? In het geheel niet. Wij zijn geborgen in Gods handen, en leven onder de vleugels van Hem, die alles weet en nog steeds op Zijn troon zit. Hoe hard de vijand ook raast en blaast, uiteindelijk zal Gods plan slagen. Wat er geschreven staat in de Schrift zal ook zeker gebeuren, ongeacht wat de mens beweert of uitkraamt. Wat dat betreft mogen we aangemoedigd zijn dat wij een stuk dichter bij het laatste der dagen zijn aangekomen en het Koninkrijk van rechtvaardigheid en liefde, Gods koninkrijk, mogen verwelkomen.

Wie weet, duurt het misschien niet zo heel lang meer, en het mooiste gedeelte moet nog komen, de terugkomst van de Zoon van God.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier