Kan het ook zonder God?

“Zeker weten!” schreeuwde de dikke man opgewonden tegen zijn vriend in het café, terwijl hij wild met zijn lege bierglas om zich heen zwaaide. “Al dat betuttelende religieuze gedoe is er de schuld van dat mensen niet vrij zijn. Hoeveel oorlogen zijn er niet gevoerd in de naam van het geloof? Karl Marx sloeg de spijker op zijn kop toen hij zei dat religie de opium van het volk was!”

Toen hij uitgeraasd was zakte hij weer terug op zijn barkruk, bestelde nog een pilsje en feliciteerde zichzelf met zijn wijze levensinstelling, die hij door de jaren heen zorgvuldig had opgebouwd.

Zijn vriend staarde schaapachtig in zijn eigen drankje, mompelde nog iets over de kracht van het geloof en besloot toen maar om ergens anders over te praten.
Geloof kun je tenslotte niemand aanpraten.

Toch zijn het vaak weer dezelfde oude paarden die van stal gehaald worden als iemand het geloof in God probeert af te doen als ouderwets en achterhaald en er valt heel wat tegen in te brengen.

Wat kunnen we bijvoorbeeld zeggen tegen onze dikke vriend in het café die beweert dat een mens vrij kan zijn zonder geloof? Heeft een mens God nodig om goed te kunnen leven en kunnen we zelf niet uitmaken wat goed en slecht is?

De atheïst John Steinrücken, die een geloof in God dus verwerpt, trekt het vloerkleed ongewild ruw onder de voeten van onze dikke vriend uit door te zeggen:

“De lijm die de westerse beschaving door de eeuwen heen bij elkaar gehouden heeft is de Joods-Christelijke traditie. Ik kan het niet ontkennen. Naarmate onze beschaving zich meer en meer afwendt van haar geloofsovertuiging laat ook de lijm los die alles bij elkaar houdt… Een goed functionerende maatschappij rust op een moraal die door iedereen wordt geaccepteerd en zo’n moraal is niet mogelijk zonder een religieuze overtuiging.”

Twee Amerikaanse presidenten hadden daar ook iets over te zeggen:

“Je verlangt goede normen en waarden? En je bent een vrijdenker die zich verzet tegen de aanwezigheid van God? Reden en ervaring vertellen ons dat deze twee dingen niet samen kunnen gaan. Je kunt geen goede normen en waarden hebben en tegelijkertijd God de laan uit sturen.”
George Washington

“Onze grondwet was gemaakt voor mensen met een zuivere moraal, voor gelovige mensen. Voor zulke mensen werkt de grondwet perfect. Maar voor elke regering die er andere waarden op nahoudt is ze volkomen waardeloos en inefficiënt.”
John Adams

Maar toegegeven, ieder mens is vrij om zelf te kiezen wat en waarin hij of zij gelooft. De keuze om Gods aanwezigheid te verwerpen en je niet aan Hem te onderwerpen hoort daar ook bij, zoals eeuwen geleden al in de Psalmen beschreven stond: De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeen gestoken en de leiders spannen samen tegen de Here en Zijn Gezalfde. “Kom op”, zeggen zij, “laten wij onze boeien verbreken en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God.” (Psalm 2:2-3)

Als God de Schepper is, dan is er ook een plan en dan is het meer dan logisch om aan te nemen dat het volgen van dat plan naar vrede en geluk leidt, en het verwerpen van dat plan naar het duister en de verwarring.

“Maar ik geloof niet in God. Hoe kan ik dat plan dan volgen?”

Het feit dat iemand niet in God gelooft wil niet zeggen dat Hij er niet is.

De jonge student zei uitdagend tegen de professor: “Ik weet absoluut zeker dat God niet bestaat.”

“Maar je weet toch niet alles wat er te weten valt?” vervolgde de professor.

“Nee, niet alles. Maar wel heel veel!”

“Zou je misschien durven zeggen dat je misschien wel 80% weet van alles wat er te weten valt,” ging de professor verder.

“Ja, dat zou ik wel denken!”

“Mooi!” zei de professor weer. “En als God nou eens bestaat in de 20% die je nog niet weet?”

Helaas is het wel waar dat wij als gelovigen nogal eens tekort schieten in onze levenswandel en niet altijd een getrouwe, zuivere afspiegeling zijn van de Heer die we dienen en Zijn onvoorwaardelijke liefde en vergeving.
Het woord Christen betekent eigenlijk niets anders dan ‘kleine Christus’. Jezus vermaande ons om een licht te zijn in deze duistere wereld, zodat de mensen door onze goede levenswandel God kunnen herkennen en Hem mogen aanvaarden. Laat de liefde voor God en onze naaste daarom het laatste woord hebben. Dat is het wapen dat niet kan falen.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier