Door diepe wateren

Vrij vertaald uit “Streams In The Desert”

Als u door diepe wateren moet, zal Ik bij u zijn. Als u rivieren moet oversteken, zult u niet verdrinken! -Jesaja 43:2

God maakt geen paden vrij voordat wij er op moeten lopen. Hij belooft ons geen hulp voordat de nood aan de man komt. Hij haalt geen obstakels uit de weg als wij er nog niet eens in de buurt zijn gekomen. Maar als we daar toch zijn aangekomen en we staan op het randje van onze nood, dan steekt God Zijn hand uit.

Dat vergeten we weleens. En zo maken we ons voortdurend zorgen over problemen die we ergens ver in de toekomst aan zien komen. We verwachten dat God de weg vlak en open voor ons zal maken, lang voordat we met die problemen te maken krijgen, terwijl Hij beloofd heeft dat Hij ons stap voor stap zal leiden en ons alles geeft op het moment dat we het nodig hebben.

Pas als je aan de woeste stroom staat die je moet doorkruisen kun je verwachten dat God aan het werk zal gaan. Dat geldt voor de kleine dingen, maar ook voor de grotere, zoals bijvoorbeeld het sterven. Dat is toch iets waar niemand graag aan denkt, en zo kan het gebeuren dat we ons wel eens zorgen maken omdat we ons helemaal niet klaar voelen voor die laatste reis en dan klagen wij dat wij “de genade om te sterven” nog niet ontvangen hebben.

Maar die genade hebben wij vandaag toch zeker helemaal niet nodig. Vandaag moeten we ons op hele andere dingen richten. Zolang we in goede gezondheid verkeren, hoeven we die genade toch helemaal niet te hebben? Vandaag hebben we de genade nodig om te leven, voor de taak die vandaag voor ons ligt.

Er zullen stromen van zegen neerkomen, want Ik zal de regens niet tegenhouden, maar ze in de normale jaargetijden laten vallen. -Ezechiël 34:26

***

“Gelukkig is degene die Mij accepteert zoals Ik ben.”

(Mattheüs 11:6)

Ik vertrouw op God. Maar dat wil niet zeggen dat alles altijd gaat zoals je zou verwachten. Ons vertrouwen in God wordt vaak op de proef gesteld en dat gebeurt dan vooral wanneer het voor ons menselijke begrip overduidelijk is hoe God onze gebeden zou moeten beantwoorden en het niet doet.

Op zulke momenten is het belangrijk dat je God accepteert zoals Hij is en ondanks alles toch je handen in die van Hem durft te leggen.

Wat zou je denken van Johannes de Doper, een persoonlijke vriend van Jezus, die door een goddeloze heerser in een schimmelige kerker werd gegooid, en dat alleen omdat hij zich met zijn hele hart had ingezet voor het koninkrijk van God?

Wat zou Johannes wel gedacht hebben toen hij daar zo lag in het duister met alleen de ratten als gezelschap.
Jezus reisde stad en land af om de zieken te genezen en duivels uit te werpen, maar voor Johannes deed Hij niets. Jezus had hem toch zeker wel kunnen verlossen? Waarom deed Hij dat niet?

Dat komt doordat God met een andere maat meet dan wij mensen. In de gevangenis werd het geloof van Johannes gelouterd en gesterkt. Er is tenslotte heel veel genade voor nodig om te accepteren dat God weet wat Hij doet. Als je in moeilijkheden zit is de verleiding altijd aanwezig om te gaan mopperen en klagen, zoals de twijfelende vrouw van Job dat ook deed toen ze tegen hem zei: “Vervloek God toch Job. Maak je klaar om te sterven, want God houdt niet langer van je.”

Maar Job, net als Johannes, streed dapper door en bleef zich vasthouden aan God. Want geloof vertrouwt. Geloof heeft rust en accepteert dat God is wie Hij is. Als wij dicht bij God willen wonen zullen we dus moeten aanvaarden dat er nogal wat dingen zijn die we niet direct zullen begrijpen. Althans niet in dit leven. Toen Petrus iets niet begreep zei Jezus tegen hem: “Nu begrijp je nog niet waarom Ik dit doe, maar dat komt later wel.” *

God kan alle lasten en problemen zo uit ons leven weghalen. Er is geen berg te hoog en geen moeilijkheid te zwaar voor Jezus. En heel vaak lost Hij de problemen ook voor ons op.

Maar niet altijd. En dat zijn de tijden waarop Hij echt met ons bezig is. Het zijn de momenten waarop we als een ruwe diamant geslepen worden en onze huichelachtige zelfzucht wordt aangepakt. Het zijn de momenten waarop Jezus ons omvormt tot oprechte en volwassen gelovigen.

Jezus zegt eigenlijk: “Natuurlijk kan Ik je problemen weghalen. Maar vertrouw je Mij nog steeds als Ik een andere weg zie en een ander plan voor je heb? Had Ik de engelen niet kunnen aanroepen toen Ik gekruisigd werd om al die goddelozen er eens goed van langs te geven?”

Maar dat was niet de beste manier. De Vader wees een andere weg. Makkelijk is het niet. Want dat zijn altijd de momenten waarop onze harde harten breken. Maar het zijn vooral de dagen waarop het Woord voor ons begint te leven en wij het leven gaan zien in het licht van de eeuwigheid. Ons zelfvertrouwen loopt een deuk op maar ons Godsvertrouwen wordt gesterkt, als wij God accepteren zoals Hij is.

De celdeur van Johannes bleef hermetisch gesloten tot op de dag dat hij onthoofd werd. Maar Johannes vertrouwde er op dat God het beter wist dan hijzelf. En Jezus zei over Johannes: “Van alle mensen die ooit geboren zijn, is niemand groter dan Johannes de Doper.“ * Dat is nogal wat.

* Johannes 13:7 * Mattheüs 11:11

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier