Een wereld van ideeën

Overal om ons heen woedt er strijd, een strijd waarvan we ons maar nauwelijks bewust zijn. Het gaat niet direct om de strijd tegen de terroristische dreiging of de strijd tegen de steeds toenemende criminaliteit, maar het gaat om de gedachten van de mens.

Het is een onzichtbare ideeënstrijd die zich soms kenbaar maakt in de raarste excessen en het vreemdste gedrag. Agressieve ideeën die in vele vermommingen en gedaanten rondreizen en zich altijd voordoen als iets goeds en schoons, maar uiteindelijk leiden naar verderf en eenzaamheid. Omdat deze invloeden zich logisch en in goed verpakte taal uiten en doorgaans met een warme glimlach op het toneel verschijnen worden ze niet herkend voor wat ze werkelijk zijn: Hongerige wolven op zoek naar een prooi die ze kunnen verscheuren en voor hun goddeloze karretje kunnen spannen. Eigenlijk zijn het geestelijke virussen die onze wereld verontreinigen.

Wij zijn doorgaans als de dood voor nieuwe ziekten. Als er een nieuw virus is ontdekt rennen we met zijn allen naar de dichtstbijzijnde huisartsenpost voor een injectie, maar aan de geestelijke virussen die overal in grote hoeveelheden rondzweven besteden we nauwelijks aandacht. Dergelijke virussen hebben immers geen directe invloed op ons comfortabele fysieke leven. Tenminste, dat denken we. Maar de realiteit is anders, want ideeën zijn de eerste stap naar een nieuw gedrag. Dergelijke ziekten vliegen als het ware onder de radar, infecteren onze levens en brengen wel degelijk grote schade aan, al is die niet meteen zichtbaar.

Onze richting in het leven wordt bepaald door onze manier van denken, en beïnvloed door de keuzes die we maken. Deze ideeën vormen ons wereldbeeld en zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor ons geluk en welzijn. Maar als niet alle ideeën even gezond zijn, hoe maken we dan het onderscheid tussen de ware ideeën die naar vrede en geluk leiden en destructieve ideeën van het duister?

Ieder wereldbeeld probeert een aantal belangrijke vragen te beantwoorden. Vragen zoals:

Ben ik geliefd?
Waarom heb ik pijn?
Heeft het leven betekenis?
Is er nog hoop voor deze wereld?
Waar ga ik naar toe na dit leven?

De ideeën die we gebruiken om deze vragen te beantwoorden bepalen uiteindelijk ons wereldbeeld. Het wereldbeeld van Christenen is er op gericht om in harmonie met God te leven, met de Bijbelse waarden, waarbij we ons vrijwillig buigen voor de heerschappij van God.

Maar de weg die naar het licht en het leven leidt is volgens Jezus maar smal en er zijn dan ook nogal wat andere vreemde wereldbeelden, die ons vaak bizar en ongelooflijk in de oren klinken, maar die toch heel wat volgelingen hebben. Hoe kun je nu begrijpen dat er mensen zijn die er behagen in scheppen andermans hoofd af te hakken en dat doen in de overtuiging dat ze goed bezig zijn? En denk eens aan Adolf Hitler. Maar de kracht van de deceptie is groot.

Als Adolf Hitler het Duitse volk in de jaren dertig had verteld dat hij van plan was om zes miljoen Joden te vergassen zou hij geen voet aan de grond gekregen hebben. In plaats daarvan speelde hij in op de verlorenheid van het Duitse volk, (in naam nota bene een Christelijk land) dat na het verlies van de Eerste Wereldoorlog ontmoedigd en wanhopig aan de grond zat. Hij gebruikte de nationale Duitse trots om het land te misleiden.

Onbegrijpelijk?
Dat hangt er maar van af wat je gelooft en wat je wereldvisie is. Maar wat is er dan goed en wat is verkeerd? Wie bepaalt er eigenlijk dat Hitler fout zat en waarom zitten de Islamitische terroristen fout? Die zijn er toch zeker oprecht en heilig van overtuigd dat ze gelijk hebben als ze vrouwen en kinderen opblazen?

Is er een standaard waar ieder mens zich aan zou moeten houden?

Volgens de Christen wel. Dat is de standaard van Gods Woord en het is een standaard die aan ieder mens bekend is, ook aan de ongelovigen.

C.S. Lewis noemt het de wet van de moraal, een wet die iedereen onwillekeurig gebruikt en kent. Iedereen?

Zeker. Iedereen, en dat valt makkelijk te bewijzen.

Als je bijvoorbeeld iets van iemand anders afpakt en zegt dat het nu van jou is, zal die ander boos opstuiven en zeggen dat je dat niet kunt doen. Dat is slecht want je mag niet stelen.

Als je de kinderen van een IS strijder te pakken zou nemen zou hij beweren dat dat fout is en dat dat niet mag, terwijl hij het zelf wel doet. Ieder mens, diep van binnen kent de wet van God, die zegt dat we anderen moeten liefhebben. Dat is ons, gelovigen en ongelovigen, op het hart geschreven. Ieder mens kent onbewust de Standaard, die ons door God is ingegeven.
Dat is de wet van de moraal, een wet van onze Schepper. Je hoeft natuurlijk niet te luisteren naar die wet als je dat niet wilt, want je hebt een vrije wil meegekregen. Hitler luisterde er niet naar. Die schiep voor zichzelf een ander wereldbeeld, een vals beeld dat een hele natie naar de hel voerde. Kinderlokkers luisteren er niet naar en ook de rijke bazen van de grote bedrijven niet die anderen uitzuigen om zichzelf te verrijken. En wij soms ook niet.
Toch blijft de standaard staan.

Gods standaard leert ons: “Heb God lief met je hele hart en je naaste als jezelf. Wilt u dat anderen goed voor u zijn? Wees dan zelf ook goed voor hen.”

Dat is heel simpel en niet moeilijk te begrijpen.

Het duister verzet zich tegen God en Gods standaard en probeert op alle mogelijke manieren om deze waarheid in diskrediet te brengen. De Bijbel is tenslotte ouderwets en betuttelend.

Maar Jezus Christus is nog steeds dezelfde; gisteren, vandaag en morgen. Terwijl de wereld duisterder lijkt te worden met de dag straalt het licht van God nog steeds even sterk als altijd. Verzet jij je tegen de stroom van ideeën die in strijd zijn met de standaard van God, of laat je je gewillig meevoeren op een stroom van leugens die je gouden bergen beloven maar je uiteindelijk berooid in de kou achter zullen laten?

De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zeker niet.
Mattheüs 24:35

Vrienden, geloof niet iedere geest, maar ga eerst na of iemand door de Geest van God bezield wordt, want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond. Hieraan kunnen wij weten of Gods Geest spreekt: ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de Geest van God. Ieder die dat ontkent, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus.
1 Johannes 4:1-2

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier