Als je wist dat God naast je stond

–Hannah Whitall Smith

Er zijn maar weinig mensen die de volledige betekenis van de woorden in Mattheüs 1:23 begrijpen: “U zult hem de naam Emmanuel geven. Vertaald betekent dat: God met ons.” Dit korte zinnetje openbaart ons het belangrijkste feit dat de wereld ooit zal kennen; dat God, de almachtige God, de Schepper van de hemel en de aarde, geen afstandelijke godheid is die in een hemel vol onbereikbare glorie woont. Hij woont hier bij ons in deze wereld, temidden van onze arme, onwetende, hulpeloze levens. Hij is net zo dicht bij ons als we bij onszelf zijn. Dit lijkt zo onbegrijpelijk voor het menselijk hart dat we het maar nauwelijks geloven; maar dat is wat de bijbel onderwijst.

Al in het begin van Genesis lezen we over ‘het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof.’ En vanaf dat moment wordt Hij altijd getoond in de meest normale dagelijkse omgang met Zijn volk, overal ter wereld.

In Exodus zien we dat Hij hen vraagt om Hem een heiligdom te maken, opdat Hij bij hen kon wonen. Er staat geschreven dat Hij met hen wandelde in de wildernis en Zijn verblijfplaats met hen had in het Beloofde Land. Hij leerde hen om op Hem te steunen als een altijd aanwezige vriend en hulp, om met Hem al hun zaken te bespreken, en de leiding van hun levens volledig aan Hem over te geven.

En uiteindelijk kwam Hij als Christus in lichamelijke vorm en woonde Hij in de wereld als een mens onder de mensen. Hij maakte zichzelf been van ons been en vlees van ons vlees, nam ons karakter aan en openbaarde ons op de meest tastbare realistische manier het grote, gezegende en onbegrijpelijke feit dat Hij altijd bij ons wilde blijven, tot aan het einde van de wereld.

Wie dit kan geloven met zijn hele hart zal er de oplossing in vinden voor alle problemen in zijn leven.

Ik weet nog hoe ik vroeger als ik een probleem had, altijd reuze opgelucht was als ik mijn vader of moeder zag. Op het moment dat ik een van hen hoorde zeggen: “Meisje, ik ben hier,” vielen alle lasten en bange gedachten van mijn schouders. Ze hoefden me niet te beloven dat ze me zouden verlossen; alleen al het feit dat ze in de buurt waren was alle verzekering die ik nodig had om te weten dat alles in orde zou komen. Vanaf dat moment keek ik vol verwachting uit naar de oplossing die ze zouden vinden voor het probleem.

Misschien had ik wel uitzonderlijk goede ouders, gezien het feit dat ze zo’n vertrouwen konden scheppen in de harten van hun kinderen, maar aangezien onze God zeer zeker een buitengewone God is en de beste ouder die er is, is deze vergelijking absoluut van toepassing. Zijn nabijheid is alles wat we nodig hebben.

Hoe vaak heeft Hij in de bijbel niet alle vragen en angsten het zwijgen opgelegd door de eenvoudige mededeling: “Ik zal met u zijn,” en wie kan betwijfelen dat Hij ons via deze woorden wilde verzekeren dat al Zijn wijsheid, liefde en almachtig daarom natuurlijk ten behoeve van ons zouden worden aangewend?

Tot op de dag van heden is dit inspirerende gevoel van veiligheid in de tegenwoordigheid van mijn aardse vader me bijgebleven. Als hij in de buurt was, was ik nooit ergens bang voor. En zeker met mijn hemelse Vader in de buurt kan er geen plaats zijn voor angst.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier