Ontwerp of Evolutie?

De atheïst zegt: “Ontwerp? Schepping? Niks ontwerp. Niks schepping. Alles is gewoon zo gegroeid.” Een van de grootste argumenten voor het bestaan van God is altijd de schoonheid en de perfectie van alle dingen rondom ons geweest. Net zoals een horloge niet zomaar kan ontstaan, maar door iemand bedacht, ontworpen en in elkaar is gezet, zo is het ondenkbaar dat onze wereld zomaar uit het niets, toevallig en zonder reden is ontstaan. Maar aanhangers van de evolutietheorie zullen dit graag proberen te weerleggen. En daar hebben ze een argument voor.

Dat argument gaat als volgt: “Alles lijkt wel ontworpen te zijn, maar dat is helemaal niet zo. Door het proces van evolutie zijn alle fouten en zwakten juist weggeëvolueerd. Alles is dus uitgegroeid tot een schijnbaar ongelooflijk gecompliceerd ontwerp. De schoonheid en gecompliceerdheid van onze natuur zijn juist een bewijs voor evolutie en het heeft niets met God te maken.”

Daar sta je dan als gelovige.
Wat moet je daar nou op zeggen? Laten wij dat eens wat beter bekijken. Wat is er eigenlijk voor nodig om iets te laten ontstaan? Om iets te maken?

Ten eerste heb je materie nodig om iets mee te maken. Dan heb je ruimte nodig waar die materie in kan bestaan en tenslotte is er tijd nodig. En toch kom je er niet met ruimte, materie en tijd alleen. Er is meer nodig Er is informatie nodig. En hoe kan informatie evolueren? Waar komt de informatie vandaan?

Ook een aanhanger van de evolutietheorie begrijpt dat er informatie nodig was om de niet levende materie uit het allereerste begin om te vormen tot levende materie die tenslotte via een heel langdurig en ingewikkeld proces uitgroeide tot een mens.

Een computerdeskundige, Chris Tingle, vergelijkt dit met het gebruik van een computer. Hij zegt:

“Een computer heeft ‘hardware’ en ‘software’. De hardware bestaat uit de draden, het moederbord, het scherm, de schroeven en ga maar door. De software is de informatie die je in de hardware stopt om een bepaalde functie te vervullen. Software is vastgelegd op een magnetische schijf en als die magnetische patronen herkenbaar zijn voor de hardware van de computer krijg je het gewenste resultaat. Dan kun je e-mailen, een spelletje spelen of iets leren voor je werk.

 

Maar wat is het verschil tussen een lege schijf en een schijf met een programma? De twee dingen zijn uiterlijk precies hetzelfde, hebben dezelfde chemische samenstelling, zijn even zwaar en zijn in alle opzichten identiek. Het verschil zit in de informatie. Als wij iets op de lege schijf willen zetten moeten we die van informatie voorzien zodat de computer het kan lezen. Ons enorm gecompliceerd menselijk lichaam kunnen we voor het gemak even zien als hardware. De software is de informatie die er voor zorgt dat de hardware ook werkelijk leeft. Hier ligt een probleem voor biologische evolutie. Zonder het toevoegen van informatie gebeurt er niets.” Toch wordt ons verteld dat bepaalde structuren evolueerden in andere structuren. Schubben van de vis bijvoorbeeld zijn volgens veel biologen geëvolueerd in vogelveren. Maar als je vissenschubben onderzoekt blijkt dat de genetische code (informatie) die nodig is voor een vogelveer volledig ontbreekt. De informatie die er voor nodig is om van de schubben veren te maken is er niet.

Zijn mutaties en afwijkingen daar dan misschien verantwoordelijk voor? Komt die nieuwe informatie vrij door mutaties? “Ja,” zeggen veel mensen gretig. Na vele jaren treden er afwijkingen op. Dan veranderen de codes en na weer vele miljoenen jaren evolueren die weer en groeien uiteindelijk uit tot geweldige en zogenaamd “nieuwe” leefvormen. Helaas voor de aanhangers van deze theorie heeft diepgaand onderzoek uitgewezen dat er vrijwel geen levensverbeterende afwijkingen voorkomen, maar bijna alle mutaties een negatieve invloed op een organisme hebben.

Chris Tingle zegt daarover: “In de computerwereld kennen we zulke afwijkingen ook. Daar heten ze “corruptie,” want ze hinderen je werk. De computer-experts doen dagelijks hun best om zulke ‘fouten’ uit het systeem te halen. Als we de computer zijn gang laten gaan en een corruptie toestaan zou een zin als “Micky Mouse wandelt” misschien iets worden als “Mjckfz Movsl W’tdx!’ Maar het zal nooit een zin worden als: ‘Bij de Aldi kun je goedkoop je boodschappen doen’.”

De conclusie?
Nieuwe, zinvolle informatie moet van buiten af, door intelligentie worden toegevoegd. Net zoals computerprogramma’s zichzelf niet kunnen maken, maar een ontwerper nodig hebben, zo heeft ook de natuur toch echt een Schepper nodig. Dat is God zelf. Daar kun je toch maar beter je ogen niet voor sluiten.

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier