Wie is er wijs

Er is de wijsheid van de wereld en er is de wijsheid van God. De wijsheid van de wereld is wijsheid die voortkomt uit het gelimiteerde perspectief van eindige menselijke wezens. Het is wijsheid die begrensd is door een gezichtspunt binnen de geschapen orde. De wijsheid van God daarentegen is wijsheid die voortkomt uit het ongelimiteerde perspectief van de oneindige God. Het is wijsheid die niet beperkt is tot een gezichtspunt dat zich binnen de geschapen orde bevindt, omdat ze afkomstig is van de God die buiten de geschapen orde staat als haar Schepper en Onderhouder.

De wijzen van deze wereld verwerpen de wijsheid van God vanwege de toewijding aan hun beperkte perspectief. In plaats van de Schepper God te erkennen als de ultieme bron van alle dingen, verheffen zij de schepselen tot de ultieme bron. Daarom onderwerpen ze zich niet aan de geopenbaarde wijsheid van Gods wil en wegen, verheffen zij hun eigen wil boven die van God en verklaren ze al snel dat wat God als goed heeft verklaard slecht is en dat wat God juist slecht vindt eigenlijk heel goed is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de wijzen van deze wereld de wijsheid van God als dwaasheid beschouwen. En dat kan voor een christen een probleem zijn.

Het is verleidelijk voor christenen om de hoon van de wereld te vermijden door Gods wijsheid aan te passen aan de wijsheid van de wereld. Dat lijkt tenslotte veel gemakkelijker. Het is niet gemakkelijk om tegen de stroom van geaccepteerde wereldse wijsheid in te zwemmen. Niemand vindt het leuk om door de wijzen van deze tijd als dwaas te worden beschouwd en het is zeker niet gemakkelijk om vervolging te ondergaan, of die nu klein of groot is.

Maar als je trouw wilt zijn aan God, moet je bereid zijn om door de wereld als een dwaas te worden beschouwd. De apostel Paulus zegt dat we onszelf niet voor de gek moeten houden. De enige manier waarop je echt wijs kunt zijn, is door een dwaas te worden in de ogen van de wereld, want het begrensde perspectief van de wijzen van deze wereld is dwaasheid voor het onbeperkte perspectief van God. Misschien dat Jezus daarom wel zei dat Hij kwam om een zwaard te brengen. Als kind van God kunnen we niet van twee walletjes eten. De wijzen van deze wereld zullen denken dat we dwazen zijn met ons geloof in God. Maar in plaats van het met hen op een akkoordje te gooien, moeten we accepteren dat we in de ogen van de wereld nu eenmaal raar en dwaas zijn, zodat we wijs kunnen zijn in de ogen van God.

P. Lyth

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier