Wat nu?

Drie Bijbelse antwoorden

Bij God vinden wij bescherming, Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt.
Daarom kennen wij ook geen angst, al nam de aarde een andere positie in en al scheurden de bergen die op de zeebodem staan
(Psalm 46:12-3)

De door Martin Luther geschreven hymne, “Een machtige vesting is onze God,” was op deze psalm gebaseerd. Die woorden waren betrouwbaar in het verleden, ze zijn het vandaag, en ze zullen het ook morgen zijn. Het is de leidraad die wij nodig hebben op de vraag wat wij in deze onzekere en barre tijden moeten doen. Laten we drie antwoorden overwegen.

Een: Ren naar God.
De psalmist kondigt aan: “God is onze toevlucht en kracht, een zeer aanwezige hulp in moeilijkheden.” Gemeenschap met God is een toevluchtsoord. Het is een plaats waar we naar toe gaan om te ontsnappen in tijden van gevaar. Het is de burcht waar we beschut en veilig zijn. Er is alleen één maar… We moeten er specifiek voor kiezen om er heen te gaan. Als we denken dat we de storm alleen wel aankunnen, kan een toevluchtsoord ons niet veel helpen. Schroom dus niet om naar God te gaan, en doe het iedere keer als angst en onzekerheid je aangrijnzen. Het Hebreeuwse woord voor toevluchtsoord is letterlijk vertaald als: “een plaats waar we naar toe vluchten.” Blijf dus niet hangen in een web van twijfel, maar vlucht naar Vaders burcht en dompel je onder in Zijn kracht, liefde en genade.

Twee: Weiger te zwichten voor angst.
We kunnen angst niet voorkomen. Angst is als een harde wind die over de velden waait en iedereen krijgt er op zijn manier mee te maken. Maar we hoeven ons leven niet te laten bepalen door die wind. God is onze rots. Hij weet wat er gaande is en wij kunnen weigeren om ons over te geven aan de grillen en de paniekerige windstoten waar de angst ons mee wil confronteren. Het heeft geen zin te ontkennen dat we met vrees te maken hebben, maar als wij met onze angst naar God gaan en die met Hem delen neemt Hij ons hart in Zijn liefdevolle handen en vult Hij ons met troost en een onverklaarbaar vertrouwen.

Drie: Rust in het geloof.
Verderop in dezelfde psalm kunnen we lezen: “Word rustig en weet dat Ik God ben. Ik ben de Hoogste onder alle volken, de Grootste op de hele aarde. De Almachtige Here is met ons, de God van Jakob beschermt ons.”

Alle dingen veranderen, maar Jezus verandert nooit. Ook deze tijd zal weer voorbij gaan en zal weldra worden gezien als een boze droom uit het verleden. Wij kijken niet achterom, maar liever voor ons uit, naar de belofte dat God zal ingrijpen en alles nieuw zal maken, zoals er staat geschreven in Openbaring 21:1-4:

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer, en ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Gods woonplaats is nu bij de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is.’

Die dag is nog niet gekomen, maar even zo goed kunnen we er zeker van zijn dat God bij ons is. De God van Jakob is onze vesting. Het maakt niet uit waar we heen gaan, wat er gebeurt of niet gebeurt… Wij gaan altijd mee met God want onze namen staan in Zijn handpalmen geschreven.

Kan een moeder haar kleine kind vergeten en niet van haar eigen zoon houden? Ook al zou dat kunnen, dan zou Ik u nog niet vergeten.
Kijk maar, Ik heb uw naam in mijn handpalm gekerfd.
(Jesaja 49:15-16a)

Daarom zegt onze Vader dat we “stil mogen zijn”. Hij staat aan het roer en weet wat er gaande is. Onze Vader is God… Dat is nogal wat. De beste Vader die je je maar kunt wensen. Laten wij dus naar Hem toe rennen en Hem onze angst en onzekerheid geven, zodat wij veilig bij Hem kunnen rusten in de burcht van Zijn aanwezigheid

En tenslotte:
Wij mogen ons vasthouden aan een onbeperkt geloof in de gever van alle goede dingen. Dat is hoop die niet dezelfde hoop is waar de wereld zich aan vasthoudt. Iedereen hoopt dat er snel een einde zal komen aan de pandemie; dat wetenschappers snel een vaccin of behandeling vinden; en dat het uiteindelijk allemaal wel mee zal vallen. Maar de hoop in God reikt uiteindelijk veel verder. Henri Nouwen merkte eens op: “Iemand die zijn hoop op God stelt, raakt niet verstrikt in de zorgen over hoe zijn wensen in vervulling zullen gaan. Zijn gebed is dus niet gericht op het antwoord, maar op degene die het antwoord geeft.” Onze hoop rust op de aanwezigheid van God. Als wij echt bij God rusten vragen we geen garanties, stellen wij geen voorwaarden, en eisen we geen bewijzen. In die rust leert God ons dat wat Hij ons geeft altijd goed is, ook al kunnen wij dat nog niet direct zien. Het is het vertrouwen dat je weet dat God op de een of andere manier Zijn liefdevolle belofte waar zal maken, ook al is het onduidelijk wanneer en hoe Hij dat gaat doen. Onze Vader weet het tenslotte altijd beter.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier