Vriendschap met Christus

J.R. Miller, 1905

“En Hij hield van hen tot aan het einde toe!”
Johannes 13:1

Geloof in Jezus betekent een persoonlijke en groeiende vriendschap met Jezus. Toch kunnen sommige mensen moeilijk begrijpen hoe ze een persoonlijke vriendschap kunnen hebben met iemand die ze niet kunnen zien, wiens stem ze niet kunnen horen en wiens aanraking ze niet kunnen voelen. Maar vriendschap met Christus is niet afhankelijk van zien, aanraken of horen.

Jezus kan Zichzelf aan onze harten bekend maken in geestelijke openbaringen. Een oude Christen zei eens: “Ik ken geen andere vriend zo goed als ik Jezus Christus ken.”

We kunnen in menselijke vriendschap veel vinden dat ons de vriendschap met Christus duidelijk maakt. Vriendschap is veel meer dan iemand kennen. Vaak hebben mensen een nogal oppervlakkig idee over vriendschap. Ze zullen met je praten over hun “vriendenkring”. Maar niemand kan echt een vriendenkring hebben. Een voorganger zei eens dat hij zijn kerk makkelijk kon vullen met mensen die vriendelijk tegen hem waren, maar dat de kansel haast te groot was om zijn echte vrienden mee te vullen. Mensen vertellen je dat deze of gene hun vriend is. Wat ze naar waarheid zouden kunnen zeggen is, dat hij een kennis is. Ze ontmoeten iemand in zaken of op sociaal gebied en hun relaties zijn hartelijk en vriendelijk.

Maar dat is niet hetzelfde als vriendschap. Een sociale relatie kan mooi zijn, of inspirerend en behulpzaam zijn en invloed op ons leven hebben. Maar vriendschap is iets veel diepers.

Kennissen van Jezus, maar geen vrienden
Zo zijn er ook veel mensen die zichzelf vrienden van Christus noemen, maar eigenlijk zijn ze niet meer dan gewone kennissen. Ze kennen Hem alleen op een oppervlakkige manier. Ze zijn niet met Hem verbonden door een sterke band. Ze glijden gemakkelijk van Hem weg door omstandigheden. Dat is geen vriendschap. Een vriend is niet iemand die vandaag bij je is maar morgen in geen velden of wegen te bekennen is. Een vriend is iemand die liefheeft en niet ophoudt lief te hebben. Christus heeft Zijn kinderen liefgehad en Hij houdt van hen tot het einde toe. Zijn idee van vriendschap was: eens een vriend, altijd een vriend. Als vriendschap ophoudt of breekt, was het nooit een echte vriendschap.

Hij wil dat wij Zijn hartsvrienden zijn. Zo is het ook niet genoeg om veel over Christus te weten; we moeten Hem kennen door persoonlijke kennis en genegenheid.

Vertrouwen
Eén eigenschap van echte vriendschap is vertrouwen. Niet alleen ben je graag bij je vriend, maar in zijn aanwezigheid heb je geen angst. Je hoeft bij een vriend niet op je hoede te zijn. Je hoeft niet bang te zijn dat hij je verkeerd zal begrijpen. In de wereld moet je altijd heel voorzichtig zijn, want soms kijken de mensen of ze iets in je zien wat ze kunnen bekritiseren of tegen je kunnen gebruiken. De vijanden van Jezus probeerden iets te ontdekken waarmee ze Hem konden beschuldigen. Maar toen Hij het huis van Martha en Maria binnenging hing er geen sfeer van achterdocht. Op het moment dat Hij die deur binnenging, was Hij veilig. Hij hoefde daar niet op Zijn hoede te zijn.

O de troost, de onuitsprekelijke troost van je veilig voelen bij een persoon bij wie je je gedachten niet hoeft te wegen of waar je je woorden niet hoeft af te meten, maar waar je ze kunt uitstorten precies zoals ze zijn, kaf en koren samen – in de wetenschap dat een trouwe hand ze zal zeven, zal bewaren wat de moeite waard is om te bewaren, en dan met de adem van vriendelijkheid de rest zal wegblazen! Wat kan er heiliger zijn dan deze troost van je absoluut veilig voelen bij een persoon? Dat is het soort vriend dat Jezus is.

Bij Hem mag je je altijd veilig voelen. Je mag al je zonden aan Hem opbiechten. Je kunt Hem al je fouten en mislukkingen vertellen – hoe je Hem laatst verloochende, hoe je er niet in geslaagd bent trouw aan Hem te blijven. Hij zal net zo teder en genadig zijn als wanneer je nooit gezondigd had. Hij heeft tot het einde toe lief!

Een foto van ons hart
Niemand zou willen dat onze harten gefotografeerd werden en dat de foto onze buren onder ogen kwam! We zouden niet willen dat zelfs onze beste vrienden een volledige beschrijving van ons geheime leven zouden zien, wat er in ons omgaat; de jaloezie, de afgunst, de bittere gevoelens, de onreine gedachten, de slechtheid, het egoïsme, de achterdocht, de twijfels en angsten! Maar Christus ziet dit onwaardige innerlijke leven en houdt nog steeds van ons.

We hoeven onze zwakheden niet voor Hem te verbergen. Zijn vriendschap weet alles en toch houdt Hij van ons. Hij trekt Zijn liefde nooit terug. We mogen Hem absoluut en voor altijd vertrouwen!

Onze vriendschap voor Hem
Maar er zit nog aan ander aspect aan vriendschap. Hoe zit het met onze vriendschap voor Hem? Kan Hij ons absoluut vertrouwen? Kan Hij er altijd zeker van zijn dat Hij ons trouw en oprecht zal vinden, waar we ook zijn? Als Hij ons ergens heeft geplaatst om welke taak dan ook te vervullen, weet Hij dan dat Hij ons daar zal vinden, wat voor gevaren ons ook overspoelen? Heb je er ooit aan gedacht dat Christus jou vertrouwt? Je vertrouwt Hem en je weet dat Hij je nooit zal teleurstellen, maar hoe zit dat bij jou? Kan Hij jou ook vertrouwen? Hij geeft je een taak en rekent erop dat je die uitvoert. Hij stelt je op een bepaald moment aan om Zijn getuige te zijn en Hij verwacht dat je loyaal en trouw bent, zelfs tot in de dood. Hij stuurt iemand om door jou bewaakt, verzorgd, geleid en beschermd te worden. Ben jij altijd trouw aan Hem?

Een generaal gaf de schuld van de nederlaag van zijn leger in een grote veldslag aan één commandant die er niet in slaagde zijn taak naar behoren uit te voeren. Ons falen kan Zijn plan vertragen en de hemelse zaak schaden. Christus vertrouwt ons. We mogen altijd op Hem vertrouwen. Maar kan Hij ons ook vertrouwen? Zijn Zijn belangen veilig in onze bewaring? Volmaakt zijn we nooit, maar Jezus vraagt van ons dat we ons voortdurend aan Hem overgeven.

Dienstbaarheid
Een andere eigenschap van echte vriendschap is de bereidheid om te dienen. Een vriend deinst nergens voor terug als er hulp nodig is. Er werd eens een prijs uitgeloofd voor de beste definitie van een vriend. De definitie die als beste werd beoordeeld en waaraan de prijs werd toegekend was: “Een vriend: de enige persoon die naar je toekomt als de hele wereld is weggegaan.”

Sommigen onder ons weten uit ervaring hoe waar dit is. Er was een tijd dat we een vriend nodig hadden, en één voor één kwamen onze kennissen en degenen die zich onze vrienden noemden voorbij, maar even zo snel verdwenen ze weer. Koud, zonder medeleven, niet luisterend, en ons alleen achterlatend met onze last, onze behoefte of onze verantwoordelijkheid. En toen iedereen weg was kwam er één vrolijk, dapper, sterk, onbaatzuchtig persoon die het woord sprak of iets deed dat ons verlichting bracht, zodat we onze weg weer moedig konden vervolgen.

Zo’n vriend is Christus voor ons. Als de hele wereld is weggegaan en niemand klaarstaat om te helpen, dan komt Hij binnen. Als alle menselijke vrienden ons in de steek hebben gelaten, dan staat Hij naast ons, sterk en trouw.

Menselijke vriendschap
Menselijke liefde mag een plaats hebben, maar is op zijn best beperkt. Ze kan maar een klein stukje met ons meelopen maar moet dan afhaken en laat ons alleen achter. Ze heeft geen wijsheid om verder te helpen dan de grenzen van eigen ervaring. We staan machteloos tegenover elke grote menselijke nood.

Menselijke vriendschap is goed, maar er komen ervaringen waaraan de sterkste menselijke vriend niets kan doen. Maar Christus een onfeilbare, eeuwige Vriend.

Ook hier moeten we denken aan onze kant van deze vriendschap.

Christus is altijd bereid om ons te dienen, tot het uiterste toe. Er is niets dat Hij niet voor ons wil doen in onze tijd van nood. Maar zijn wij net zo bereid om Hem te dienen? Haken we af als de plicht ons te zwaar wordt, of als er gevaar voor ons dreigt? Wanneer alle anderen Christus in de steek laten, komen wij dan toch nog binnen met onze dienst, onze zelfopoffering?

Tenslotte: Kameraadschap
Een andere eigenschap van ware vriendschap is het verlangen naar kameraadschap, broederschap en gemeenschap. Iedereen kent wel de pijn die voortkomt uit de noodzakelijke scheiding van mensen die ons dierbaar zijn. Het overlijden van een geliefde, een scheiding of zelfs een verhuizing.

Het doet onze Meester verdriet als we niet bij Hem zijn. We doen Hem verdriet als we van Hem afdwalen. We behagen Hem als we ons hele leven aan Hem overgeven in de volmaakte overgave van liefde en vertrouwen. Dan zullen we, waar we ook heengaan, te midden van welke strijd of verleiding of in welke wereldse ervaringen dan ook, één met Hem blijven. Zijn hart zal verbonden zijn met het onze en Zijn leven zal één zijn met het onze.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier