Onaanzienlijk en zwak

God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt Hij om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten.
1 Corinthiërs 1:28

Hoe dichter we bij God komen, des te meer we ons ervan bewust worden hoe nietig we zijn. Hoe hoger een vogel in de lucht vliegt, des te dieper de weerspiegeling van zijn sneeuwwitte vleugels in het stille meer beneden. Een mens die in harmonie met God leeft zal er niet over piekeren om een hoge borst op te zetten en een hogere positie in te nemen dan de aller nederigste. Hij werpt zich plat op de vloer in de aanwezigheid van God. Voor Zijn aangezicht verbergen zelfs de engelen hun gezichten en in vergelijking met Hem is de hemel niet rein te noemen.
Is het niet merkwaardig dat juist ons gevoel van zwakheid ons het dichtst bij God brengt en ons de krachtigste antwoorden oplevert? -Hij vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet. -Psalm 9:13
Naar een artikel van F.B. Meyer

 

Laten wij niet hoog over onszelf opgeven, want daarmee lokken wij alleen maar rivaliteit en jaloezie uit.
-Galaten 5:26

De man die bad: “God heb genade met mij, een zondaar,” ging heen in groter aanzien bij God dan die ander. Er staat geschreven: “Hij die zich vernedert zal verhoogd worden.” Denk daarbij eens aan een prachtig mozaïek. Zo’n kunstwerk wordt samengesteld uit duizenden kleine stukjes. De kunstenaar pakt de stukjes een voor een en vormt er uiteindelijk een prachtig tafereel van. Op zichzelf is elk stukje maar een nietig, waardeloos steentje of glasscherfje waar je op trapt als het ergens buiten ligt. Maar de kunstenaar ziet de mogelijkheden en als Hij er mee aan het werk gaat  wordt er een prachtig kunstwerk gemaakt. God is ook bezig een prachtig kunstwerk te maken, de kroon op Zijn schepping. Als wij ons onderwerpen, bereid zijn om door God gebruikt te worden zoals Hij het wil en niet alles beter denken te weten, zullen ook wij stralen met Zijn schoonheid en een deel zijn van Zijn grote meesterwerk.

Denk dus nooit dat een taak te nietig voor je is, of een bepaalde fase in je leven te onbelangrijk, want God vindt het niet te onbelangrijk om Zijn engelen te sturen om je er naar toe te leiden.

-Mark Guy Pearse

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier